دسامبر 2018

نوامبر 2018

تقویت گفتار و زبان کودکان ۲ تا ۴ ساله

2019-12-16T11:27:22+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تقویت گفتار و زبان کودکان ۲ تا ۴ ساله2019-12-16T11:27:22+03:30

تقویت گفتار و زبان کودکان

2019-12-16T11:28:12+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تقویت گفتار و زبان کودکان2019-12-16T11:28:12+03:30

تصورات اشتباه در مورد لکنت

2019-12-16T11:31:58+03:30

صورات اشتباه در مورد لکنت: لکنت علت روانشناختی دارد. در حال حاضر علت های بسیار متنوع و مختلفی برای به وجود آمدن لکنت در نظر گرفته می شود. یکی از مشهورترین این نظریات نظریاتی است که علت لکنت را عوامل روانشناختی می دانند. بر اساس این نظریه علت لکنت روانشناختی است که از این علل می توان به ترس، هیجان، و عللی مانند اشاره نمود.

تصورات اشتباه در مورد لکنت2019-12-16T11:31:58+03:30

اکتبر 2018

سپتامبر 2018

اختلالات زبان پیش دبستانی

2019-12-16T11:56:25+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

اختلالات زبان پیش دبستانی2019-12-16T11:56:25+03:30

متخصصان گفتاردرمانی

2019-12-16T11:57:46+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

متخصصان گفتاردرمانی2019-12-16T11:57:46+03:30

آگوست 2018

حافظه شنیداری و تقلید کودک

2019-12-16T10:11:04+03:30

حافظه شنیداری و تقلید کودک یکی از تواناییهایی که [...]

حافظه شنیداری و تقلید کودک2019-12-16T10:11:04+03:30

آگاه شدن از صداها

2019-12-16T10:38:46+03:30

آگاه شدن از صداها دکتر [...]

آگاه شدن از صداها2019-12-16T10:38:46+03:30

رشد مهارتهای حرکتی کودکان

2019-12-16T10:40:34+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

رشد مهارتهای حرکتی کودکان2019-12-16T10:40:34+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر