اکتبر 2018

سپتامبر 2018

اختلالات زبان پیش دبستانی

2019-12-16T11:56:25+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

اختلالات زبان پیش دبستانی2019-12-16T11:56:25+03:30

متخصصان گفتاردرمانی

2019-12-16T11:57:46+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

متخصصان گفتاردرمانی2019-12-16T11:57:46+03:30

تاخیر گفتار

2019-12-16T10:04:54+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تاخیر گفتار2019-12-16T10:04:54+03:30

آگوست 2018

تاثیر لوزه ها و برداشتن آنها بر روی گفتار

2019-12-16T10:06:03+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تاثیر لوزه ها و برداشتن آنها بر روی گفتار2019-12-16T10:06:03+03:30

اجرای دستورات کلامی و اشاره ای همراه با اجرای حرکتی

2019-12-16T10:07:09+03:30

اجرای دستورات کلامی و اشاره ای همراه با اجرای [...]

اجرای دستورات کلامی و اشاره ای همراه با اجرای حرکتی2019-12-16T10:07:09+03:30

سازماندهی بینایی حرکتی

2019-12-16T10:09:49+03:30

سازماندهی بینایی حرکتی سازماندهی بینایی حرکتی یکی از مهارتهایی [...]

سازماندهی بینایی حرکتی2019-12-16T10:09:49+03:30

حافظه شنیداری و تقلید کودک

2019-12-16T10:11:04+03:30

حافظه شنیداری و تقلید کودک یکی از تواناییهایی که [...]

حافظه شنیداری و تقلید کودک2019-12-16T10:11:04+03:30

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی)

2019-12-27T22:41:00+03:30

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی) ارزیابی شناختی مونترال [...]

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی)2019-12-27T22:41:00+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر