آگوست 2018

رشد مهارتهای حرکتی کودکان

2019-12-16T10:40:34+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

رشد مهارتهای حرکتی کودکان2019-12-16T10:40:34+03:30

ژوئن 2018

می 2018

نشانه های آفازی

2019-12-16T10:50:22+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

نشانه های آفازی2019-12-16T10:50:22+03:30

آفازیا و آفازی چیست؟

2019-12-24T11:18:44+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

آفازیا و آفازی چیست؟2019-12-24T11:18:44+03:30

راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه عمل میکند؟

2019-12-27T22:40:23+03:30

راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم یکی [...]

راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه عمل میکند؟2019-12-27T22:40:23+03:30

آوریل 2018

تصحیح و آموزش صداها

2019-12-16T11:03:19+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تصحیح و آموزش صداها2019-12-16T11:03:19+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر