می 2018

راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه عمل میکند؟

2019-12-27T22:40:23+03:30

راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم یکی [...]

راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه عمل میکند؟2019-12-27T22:40:23+03:30

آوریل 2018

تصحیح و آموزش صداها

2019-12-16T11:03:19+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تصحیح و آموزش صداها2019-12-16T11:03:19+03:30

لکنت زبان

2019-12-24T10:35:09+03:30

لکنت زبان لکنت زبان یکی از مشکلاتی است که  متخصص گفتاردرمانی  روی آن کار می کند. و سوالاتی که ذهن مراجعان را باخود درگیر می کند این است که لکنت زبان چیست؟ درمان لکنت زبان چیست؟ لکنت زبان در کودکان درمانی دارد و قابل حل است؟

لکنت زبان2019-12-24T10:35:09+03:30

گفتار درمانی تبریز چه خدماتی را برای مراجعین خود ارایه می دهد؟

2020-01-07T11:09:53+03:30

گفتار درمانی تبریز مرکز جامع گفتار درمانی تبریز (گفتاردرمانی [...]

گفتار درمانی تبریز چه خدماتی را برای مراجعین خود ارایه می دهد؟2020-01-07T11:09:53+03:30

فوریه 2018

یکپارچگی حسی دهان و صورت

2019-12-15T23:51:48+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

یکپارچگی حسی دهان و صورت2019-12-15T23:51:48+03:30

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو

2019-12-15T23:52:45+03:30

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو برای عملکرد [...]

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو2019-12-15T23:52:45+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر