فوریه 2018

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان

2019-12-15T23:56:29+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان2019-12-15T23:56:29+03:30

حافظه

2019-12-15T23:57:27+03:30

حافظه پژوهشگران کشف کرده اند که حافظه دست کم در سه مرحله تشکیل میشود : حافظه ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت، حافظه ی بلند مدت *نوع حسی اطلاعات را به طور گذرا نگه میدارد. *نوع کوتاه مدت اطلاعات را تا زمانی نگه میدارد که مورد استفاده قرار دهد * نوع بلند مدت اطلاعات را برای همیشه نگه میدارد حافظه حسی اطلاعات محیط بیرون را در شکل حسی اولیه اش فقط برای یک لحظه نگه می دارد.

حافظه2019-12-15T23:57:27+03:30

ژانویه 2018

مقیاس رشد زبانی رینل چیست و برای چه کودکانی مفید است؟

2020-01-23T08:00:31+03:30

مقیاس رشد زبانی رینل چیست و برای چه کودکانی [...]

مقیاس رشد زبانی رینل چیست و برای چه کودکانی مفید است؟2020-01-23T08:00:31+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر