تاخیر رشدی چیست؟ کاردرمان چه کمکی می تواند بکند؟

تاخیر رشد یکی از مشکلاتی است که کودکان با آن مواجه می شوند. رشد به فرآیندی گفته می شود که کودک از بدو تولد تا نوجوانی طی می کند. تأخیر رشد زمانی نشان داده می شود که کودک در دوره زمانی پیش بینی شده به نقاط عطف خاصی نرسیده باشد. متخصصین کاردرمان اطفال ما از… ادامه خواندن تاخیر رشدی چیست؟ کاردرمان چه کمکی می تواند بکند؟