دلایل و علل کم توانی و ناتوانی ذهنی

دلایل و علل کم توانی و ناتوانی ذهنی دلایل و علل کم توانی و ناتوانی ذهنی به سه گروه قبل از تولد ، حاملگی و بعد از تولد تقسیم می شود. برخی از دلایل قبل از تولد (به عنوان مثال ، تأثیرات محیطی) قابل پیشگیری هستند. علل ژنتیکی 45٪ از شناسه را تشکیل می دهد… ادامه خواندن دلایل و علل کم توانی و ناتوانی ذهنی