سندرمها چه معنایی دارند؟ تفاوت آنها با بیماری چیست؟

سندرمها چه معنایی دارند؟ تفاوت آنها با بیماری چیست؟ سندرمها مجموعه ای از علایم هستند که همراه یکدیگر مشاهده میشوند معمولا نشاندهده یک مشکل یا اختلال هستند. برخی از سندرمها وجود دارند که مشکلات یادگیری، گفتار، زبان و ارتباط دارند. برای نمونه میتوان به سندرم ایکس شکننده، داون و غیره  اشاره نمود. معنی سندرم از… ادامه خواندن سندرمها چه معنایی دارند؟ تفاوت آنها با بیماری چیست؟