کاردرمانی فلج مغزی و روشهای آن،

کاردرمانی فلج مغزی می تواند به مدیریت فعالیتها و عملکردهای روزمره مانند غذا خوردن ، لباس پوشیدن و استفاده از سرویس بهداشتی کمک کند. این کار را با بهبود توانایی جسمی و شناختی و مهارت های حرکتی ظریف انجام می دهد. کاردرمانی چگونه کمک می کند؟ کاردرمانی به افراد کمک می کند تا مهارت های… ادامه خواندن کاردرمانی فلج مغزی و روشهای آن،