کاردرمانی یاشام به چه کسانی کمک می کند؟

کاردرمانی یاشام بهترین مرکز کاردرمانی در آذربایحان و شمالغرب کشور با مدیریت دکتر معصومی با بیش از 30 سال سابقه 

کاردرمانی سالمندان یاشام

کاردرمانی در پارکینسون