تواناییهای کودکان

نوشته ها برای مطالعه بیشتر

مهارتهای کودکان ۲۷ ماهه
راهنمایی و مشاوره

توانایی های کودک ۲۷ ماهه

توانایی های کودک ۲۷ ماهه توانایی های کودک ۲۷ ماهه حیطه برقراری ارتباط پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده…
راهنمایی و مشاوره

تواناییهای کودکان در دو سالگی

تواناییهای کودکان در دو سالگی چیست؟ وآنها باید چه تواناییهایی داشته باشند؟ برای برسی تواناییهای کودکان در دو سالگی باید از آزمونهایی مانند ASQ  استفاده نماییم. برای توضیحات بیشتر درمورد…
کودک 18 ماهه
راهنمایی و مشاوره

توانایی کودکان در ۱۸ ماهگی

توانایی کودکان در ۱۸ ماهگی توانایی کودکان در ۱۸ ماهگی حیطه برقراری ارتباط پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده…

رشد تواناییهای کودکان یک فرآیند مرحله ای و گام به گام است.

رشد و تکامل چیست؟

فرآیندهای یادگیری کودک  با رشد و بزرگسالی، رشد نامیده می شود. مهارتها آموخته می شوند و سپس با هم ترکیب می شوند تا کارهای پیچیده تری مانند راه رفتن، صحبت کردن و بازی کردن ایجاد شود.

اکثر کودکان در سنین مشابه به نقاط عطف خاصی می رسند و به این “رشد طبیعی” می گویند.

زمینه های اصلی تکامل کدامند؟

5 زمینه اصلی تکامل وجود دارد:

مهارت های حرکتی درشت، به عنوان مثال خزیدن، پریدن یا دویدن
مهارت های حرکتی ظریف مانند نوشتن و نقاشی
گفتار و زبان
شناختی و فکری، مانند شمارش یا شناسایی اشکال
مهارت های اجتماعی و عاطفی مانند بازی با کودکان دیگر.

چرا سالهای اولیه اینقدر مهم هستند؟

شواهد زیادی وجود دارد که از اهمیت رشد اولیه کودک شما برای سلامت و تندرستی او در طول زندگی  حمایت می کند.

کودکان بیشترین سرعت رشد را در سال های اولیه خود تجربه می کنند و 5 سال اول زندگی زمان بسیار مهمی در رشد مغز است. در حالی که ارتباطات در مغز در طول زندگی ایجاد می شود، سرعت رشد مغز ما در این 5 سال اول هرگز تکرار نمی شود.

تاخیر رشد و تکامل چیست؟

اصطلاح تأخیر رشدی به کودکی اشاره می‌کند که مهارت‌ها و توانایی‌هایش در یک یا چند زمینه در مقایسه با سایر کودکان همسن به تأخیر افتاده است.

تأخیر در رشد می تواند توانایی کودک در برقراری ارتباط، یادگیری، تحرک، زندگی مستقل، تصمیم گیری و مراقبت از خود را کاهش دهد.

چرا مداخله زودهنگام اینقدر مهم است؟

تشخیص تأخیرهای رشدی در اوایل زندگی فرزندتان می‌تواند فرصت‌ها و پشتیبانی را برای رشد مهارت‌های جدید به فرزندتان بدهد.

تحقیقات نشان می‌دهد که کیفیت مراقبت و حمایت ارائه شده در سال‌های اولیه بر توانایی کودک برای یادگیری، رفتار، توانایی آن‌ها در کنترل احساسات و خطر ابتلا به بیماری‌های بعدی در زندگی تأثیر گذارد.