مرکز جامع گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

ارایه خدمات گفتار درمانی، کاردرمانی، نوروفیدبک، روانشناسی، مشاوره و سنجش تحصیلی

سوال خود را بپرسید

مقالات سایت

مرکز جامع گفتار درمانی تبریز یاشام

گفتار درمانی کودکان

 • تاخیر رشد گفتار و زبان  Speech and Language Developmental Delay

 • کم توانی ذهنی (Mental retardation)

 • بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز (ADHD)

 • مشکل در تلفظ صداها (Articulation disorders)

 • مشکلات خواندن و نوشتن (Reading and writing disorders )

 • کم شنوایی (Hearing loss)

 • شکاف لب و کام(Lip and cleft palate)

 • مشکلات خواندن Reading problem

 • مشکلات نوشتن writing problem

 • مشکلات محاسبه و ریاضیCalculating and Mathematics Problem

گفتار درمانی بزرگسالان

 • سکته مغزی و آفازی CVA and Aphasia

 • لکنت زبان Stuttering

 • اختلالات صدا Voice disorders

 • دمانسDementia

 • پارکینسون Parkinson

 • اختلالات تلفظ صداها Sound and Articulation Disorders

 • اصلاح صدای بم یا زیر غیر عادی Voice Treatment

 • اختلالات صدا و گفتار سالمندی elderly speech and language disorders

 • مشکلات شناختی و واژه یابی Cognition and word finding problems

 • مشکلات خواندن  reading problems

 • مشکلات نوشتن writing problem

 • مشکلات محاسبه و ریاضی calculation and mathematics problems

مرکز جامع کاردرمانی تبریز یاشام

کادرمانی جسمی حرکتی کودکان

فلج مغزی

تاخیر رشدی

میلومننگوسل (اسپینابیفیدا)

میوپاتی ها و دیستروفی های عضلانی

SMA

ناهنجاریهای مادرزادی

لوکودیستروفی

 

کاردرمانی ذهنی کودکان

اختلالات نافذ رشد اتیسم

بیش فعالی ADHD

اختلال هماهنگی رشدی

سندرم داون و X شکننده

ناتوانیهای ذهنی

اختلالات نوشتاری

مشکلات حسی حرکتی و پردازشی

 

کاردرمانی جسمی حرکتی بزرگسالان

سکته مغزی CVA

ضربه مغزی TBI

MS

پارکینسون

ضایعات نخاعی

MS

میوپاتی و دیستروفی های عضلانی

 

کاردرمانی ارتوپدی کودکان و بزرگسالان

اختلالات ارتوپدی شانه

اختلالات ارتوپدی آرنج مچ دست و دست

مشکلات تاندونی

مشکلات عصبی دست

سندرم درد و RSD

انواع شکستگی های دست

سوختگی دست

 

Review Overview
SUMMARY
5.0