گفتاردرمانی تبریز بلاگ

مهارتهای ارتباطی اولیه 2

ایده های ارزیابی آسیبهای زبانی

ایده های ارزیابی آسیبهای زبانی برای عملی کردنایده های ارزیابی آسیبهای زبانی درمانگران ممکن است از قبل ارزیابی غیررسمی  قابل حملی را داشته باشند  یا آرزوی داشتن آن را داشته باشند . وسایل و...

آزمون تواناییهای سایکو لینگویستیک ایلینوی 0

آزمون تواناییهای سایکو لینگویستیک ایلینوی

آزمون تواناییهای سایکو لینگویستیک ایلینوی آزمون آزمون تواناییهای سایکو لینگویستیک ایلینوی یک ارزیابی عمیق از بیشتر جنبه های متفاوت پردازش زبان است. غالب تئوریکی آزمون تواناییهای سایکو لینگویستیک ایلینوی در یک نگاه گذرا در ابتدا کمی...

آزمون یافت واژه 0

آزمون یافت واژه

آزمون یافت واژه یکی از مشکلات کودکان دارای آسیبهای گفتار و زبان مشکل پیدا کردن واؤه است این مشکل را می توانیم با آزمون یافت واژه بسنجیم. این آزمون یافت واژه کودک را ارزیابی...

آزمون شمای زبانی دیربی شایر 0

آزمون شمای زبانی دیربی شایر

آزمون شمای زبانی دیربی شایر آزمون شمای زبانی دیربی شایر، آزمون زبانی است که برای کودکان دارای مشکلات یادگیری شدید طراحی شده است. این ازمون توسطknowlesوmasidlover در۱۹۸۲ طراحی شده است. این‌‌‌ ازمون برای کاربرد...

آزمونهای تشخیص افتراقی اختلالات زبان 1

آزمونهای تشخیص افتراقی اختلالات زبان

آزمونهای تشخیص افتراقی اختلالات زبان: آزمونهای تشخیص افتراقی اختلالات زبان آزمونهای بسیار متعددی را در بر می گیرد که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود. تست های شنیداری: یکی از آزمونهای...