گفتاردرمانی کاردرمانی تبریز۱۳۹۷-۱۰-۲۶ ۰۹:۲۷:۲۴ +۰۳:۳۰

مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز

گروه روانشناسی

دپارتمان روانشناسی

خدمات روانشناسی

همکاران ما

گروه گفتاردرمانی

دپارتمان گفتاردرمانی

همکاران ما

گروه کاردرمانی

دپارتمان کاردرمانی

همکاران ما

موسیقی درمانی

همکاران ما

سنجش تحصیلی

خدمات سنجش

همکاران ما