آزمون ورود به مدرسه در 3 حیطه

آزمون ورود به مدرسه

آماده سازی کودک برای آزمون ورود به مدرسه یک فرآیند مهم و چندوجهی است.


آماده سازی کودکتان برای ورود به مدرسه را به همکاران متخصص ما بسپارید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.


برای آماده سازی کودک برای آزمونهای ورود به مدرسه باید کودک را از لحاظ روانی، جسمی و تحصیلی آماده نماییم. در این نوشته ما نکات مهمی را برای شما در مورد آماده سازی کودک برای تست ورود به مدرسه ارایه خواهیم نمود


اگر شما نیز در مورد وضعیت قرزندتان سوال دارید می توانید به رایگان از متخصصان گفتار درمانی، کاردرمانی، روانشناسی و مشاوره یاشام تماس بگیرید.


آماده سازی کودک برای آزمون ورود به مدرسه

بخش آماده سازی تحصیلی کودک شامل مراحل زیر است.


مرحله آماده سازی برای خواندن در آزمون ورود به مدرسه:
کودک در سنین پیش از دبستان باید بتواند کلمات ساده و اسم خود را بخواند،صدای حروف را تشخیص دهد و حروف الفبا را بشناسد.


تواناییهای خواندن کودکان پیش دبستانی
به مجموعه مهارتهایی که کودک برای یادگیری خواندن در مدرسه احتیاج دارد مهارتهای خواندن پیش از دبستان گفته می شود. در این مجموعه مهارتها، تواناییهای زیر وجود دارند.

آزمون ورود به مدرسه


مهارت آگاهی واجی در آزمون ورود به مدرسه
در این مهارت کودک باید بتواند صداهای تشکیل دهنده یک کلمه را شناخته و تولید نماید. اگر کودک این توانایی را داشته باشد می تواند تشخیص دهد که صدای م در کلمات مامان، مرغ، ماهی، ماشین و غیره وجود دارد. او همچنین باید تشخیص دهد که صدای اول کلمه ماهی صدای م است.


مهارت آگاهی و ارتباط صدا با حروف الفبا:
کودک باید بتواند حروف الفبا را نام برده و تشخیص بدهد و حروف الفبا را را صداهایشان مرتبط نماید.

مهارت خواندن کلمات آشنا:
در سنسن پیش از دبستان کودک باید بتواند کلمات آشنا را به درستی بخواند. این کلمات آشنا از کودکی به کودک دیگر متفاوت است ولی کلماتی مانند بابا، مامان، خانه، آسمان و ماشین می تواند در بین کودکان مشترک باشد.

مهارت فهمیدن و درک داستان :
کودکان در سنین پیش ازدبستان می توانند به یک داستان گوش کنند آنرا بفهمند، دنبال کنند و به سوالات در مورد آن گوش فرا دهند.

فعالیتهای تقویت کننده مهارتهای خواندن در کودکان:

آزمون ورود به مدرسه

یکی از روشهای تقویت مهارتهای خواندن در منزل خواندن کتاب برای کودک است. این روش کودک را با زبان نوشتاری آشنا می نماید کتابهای مختلفی در بازار وجود دارد که شما به این منطور می توانید از آنها استفاده نمایید. کتابهای شعر، داستان، ترانه و غیره از جمله این کتابها هستند.


برای اینکه مهارتهای کودک در این حیطه تقویت شود می توانیم با کلمات بازی نماییم مثلا می توانیم با حروف الفبا کلمه بسازیم، قافیه سازی و تشخیص صداهای کلمات از نیز این مهارت را در کودکان تقویت می نماید. این بازی آگاهی واجی و تشخیص حروف الفبا را نیز در کودکان تقویت می نماید.


راه دیگر برای تقویت مهارتهای خواندن کودکان تشویق کودک به خواندن کتاب می باشد. برای اینکار می توانیم برای کودک کتابهای مورد علاقه اش را بخوانیم، به کتابخانه ببریم و همراه هم کتاب بخوانیم.


همانطور که می دانیم موفقیت تحصیلی و آکادمیک کودک به مهارتهای خواندن وابسته است و والدین آگاهی مانند شما باید این مهارتها را قبل از دبستان و مراحل رشد پیش دبستانی آنرا تقویت نمایند.

مهارتهای نوشتن درسنین پیش از دبستان برای آزمون ورود به مدرسه:
در سنین پیش از دبستان کودک باید کلمات بسیار ساده و آشنا و حروف را بنویسد.


مهارتهای نوشتن در کودکان پیش دبستان برای آزمون ورود به مدرسه:

آزمون ورود به مدرسه


در سنین سه تا شش سالگی کودکان مجموعه ای از مهارتهای حرکتی دستها، حرکات ظریف، هماهنگی دست و چشم و آگاهی از زبان را رشد می دهند و با رشد و افزایش این تواناییهای مهارت نوشتن کودکان تقویت می شود این مهارتها در سنین دبستان نیز اهمیت فوق العاده ای دارد و رشد درست آنها می تواند یادگیری مهارتهای نوشتن در کودکان را تحت تاثیر قرار دهد.

مهارتهای پیش نوشتاری یا پیش از نوشتن برای آزمون ورود به مدرسه


مهارتهای مهمی که کودکان باید پیش از ورود به مدرسه و شروع نوشتن آنها را باید بدانند مهارتهای پیش نوشتاری گفته می شود. این مهارتها شامل موارد زیر است:

مهارت دستکاری اشیاء آزمون ورود به مدرسه:
کودکان باید بتوانند ماهرانه از شایا و ابزارهای محیط اطراف خود استفاده نمایند، آنها را دستکاری نموده و برای انجام کارهای روزمره خود از آنها بهره ببرند. از جمله این موارد می توان به برداشتن، نگه داشتن و حرکت مداد قیچی، مسواک، برس، چنگال و قاشق اشاره نمود.


مهارت کنترل عضلانی در مهارتهای پیش نوشتاری:
کودکان برای انجام کارهای خود به حرکات دقیق و ظریفی نیاز دارند و برای انجام آن باید تواناییهای حرکتی انگشتان دست خود و عضلات کوچک آنرا داشته باشند.

مهارت هماهنگی چشم و دست در مهارتهای پیش نوشتاری:
انسانها برای انجام کارهای مختلف و از جمله نوشتن به مهارت هماهنگی دست و چشم نیاز داند و والدین آگاه این مهارت را در سنین پیش از دبستان در قالب بازی در کودکان خود تقویت می نمایند. بازیهایی مانند پرتاب توپ و گرفتن آن، هفت سنگ و غیره

مهارت آگاهی از جهت در مهارتهای پیش نوشتاری:
مهارت آگاهی از جهت ها در زندگی انسانها اهمیت فوق العاده ای دارد. این مهارت در نوشتن نیز دارای نقش اساس است و والدین باید آنرا پیش اط شروع دوران مدرسه باید در کودک خود رشد داده باشند برای این منظور از بازیهای مختلفی می توان استفاده نمود.

آزمون ورود به مدرسه

مهارت آگاهی از خطوط در مهارتهای پیش نوشتاری در آزمون ورود به مدرسه:
همانطوری که میدانیم مهارتهای نوشتاری به خطوط روی صفحه و شکل آنها وابسته هستند و کودکان باید قبل از ورود به مدرسه با ید توانایی تشخیص و تولید انواع خطوط مانند خطوط منحنی، شکسته، زیگزاگ و مستقیم را داشته باشند.

مهارتهای نوشتن اولیه در آزمون ورود به مدرسه
این مهارتها مهارتهایی هستند که کودکان در قبل از ورود به مدرسه آنها را رشد و توسعه می دهند. این مهارتها برای یادگیری نوشتار در سنین مدرسه اهمیت فوق العاده ای دارند. این مهارتها شامل موارد زیر هستند.


مهارت گرفتن مداد در آزمون ورود به مدرسه:
در پیش از مدرسه کودکان باید مداد را به روشی صحیح و راحت در دست و میان انگشتان خود بگیرند تا مهارت نوشتار آنها به خوبی رشد نموده و پیشرفت نماید.

حرکت مداد در آزمون ورود به مدرسه:
کودکان باید پیش از مدرسه علاوه بر گرفتن درست مداد باید بتوانند بصورت راحت و کنترل شده مداد را روی کاغذ حرکت دهند.


تولید خطوط:
در سنین پیش از دبستان کودکان باید بتوانند با استفاده از مداد خطوط متفاوتی مانند خطوط صاف، زیگزاگ، شکسته، منحنی، عمودی و افقی را را بکشند.

تولید اشکال:
کودکان در سنسن پیش دبستانی می توانند اشکال بسیار ساده ای مانند مثلث، مربع، دایره و مربع را کشیده و طراحی نمایند.

مهارتهای نوشتن پیشرفته درآزمون ورود به مدرسه

آزمون ورود به مدرسه


در اواخر سنین پیش از دبستان کودکان این مهارتها را فرا گرفته و بکار می گیرند. این مهارتها شامل تواناییهای زیر است.

توانایی نوشتن حروف:
در سنین پیش از دبستان کودکان باید بتوانند حروف الفبا را به طور خوانا بنویسند.

توانایی نوشتن کلمات:
کودکان پیش دبستانی در سنین پایان این دوره می توانند با استفاده از حروف کلمات را بنویسند.

تولید جملات:
کودک پیش دبستانی در سنین اواخر این دوره می تواند از کلمات جملاتی را تولید نموده و بنویسد.

روشهای تقویت مهارتهای نوشتاری در کودکان پیش دبستانی در آزمون ورود به مدرسه


برای تقویت مهارتهای نوشتاری، والدین می توانند فعالیتها و تکالیف زیر را در منزل انجام دهند.
برای اینکه مهارتهای هماهنگی دست و چشم و کنترل حرکات ظریف کودکان رشد و توسعه یافته و تقویت کرد به کودکان اجازه دهید که با کاغذ و مداد و قلم بازی نمایند.


با استفاده از قلم و مداد و کاغذ با کودکان بازی کنید این فعالیت و بازی به کودک کمک می کند که خطوط و اشکال متفاوتی را روی کاغذ ترسیم نمایند و مهارتهای نوشتاری خود را تقویت نمایند.

یکی از راههای توسعه و تقویت زبان نوشتاری تشویق کودک به دقت و تمرکز روی کلمات، حروف و اشمال محیط اطراف می باشد.

کتاب خواندن یکی از روشهای دیگر برای توسعه و تقویت مهارتهای خواندن و نوشتن کودکان است. برای کودکان خود کتاب بخوانید با اینکار به آنها کمک کنید که با حروف و کلمات آشنا شده و مهارتهای خوانداری و نوشتاری خود را تقویت نمایند.

در سنین پیش دبستانی، کودکان مهارتهای مختلف نوشتاری خود را رشد و توسعه می دهند ولی مهم است والدین به کودک فرصت کافی برای رشد و توسعه مهارتهای خود را بدهند و انتضارات واقع بینانه از کودک خود داشته باشند.

برچسب ها