آلزایمر

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی)

آلزایمر:

مدت زمان تخمینی مطالعه: 1 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » نوشته ها » آلزایمر

آلزایمر براساس DSM-V  اینگونه تعریف می شود:

الف- شروع تدریجی نقایص شناختی که به طور پیشرونده ای بدتر می شود

ب- علتهای مشخص ناشی از درگیری سیستم اعصاب مرکزی قابل تشخیص نیست

ج- از اختلالات دیگری مانند اسکیزوفرنی یا افسردگی ناشی نشده باشد (انجمن روانپزشکان آمریکا، ۲۰۱۳).

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری) چیست؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران