آموزش مفاهیم

در حیطه آموزش مفاهیم، یکی از موارد مهم وضروری مفهوم عدد است.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » جدیدترین مقالات » آموزش مفاهیم

فهرست مطالب

آموزش مفاهیم

برای اینکه آموزش مفاهیم و مفهوم عدد را به کودک بیاموزیم باید پیش نیازهایی را برای وی فراهیم سازیم ،از جمله مواردی که باید قبل از آموزش مفهوم عدد به کودک یاد بدهیم،شمارش و درک_ توالی هست.

البته کودک باید تمرکز و توجه لازم،دستور پذیری و…را کسب کرده باشد.

دقت_دیداری و شنیداری وی تقویت شده باشد.و کودکانی که در گفتار مشکل دارند.

ابتدا شمارش را تا ۳ وسپس تا۵ وسپس تا ۱۰ را به او یاد می دهیم.


Anlayışların öyrədilməsi sahəsində ən mühüm və zəruri hallardan biri #ədə _anlayışıdır.

Uşağa ədəd anlayışını öyrətmək üçün ona ilkin şərtlər, o cümlədən ədəd anlayışını öyrətməzdən əvvəl uşağa öyrətməli olduğumuz şeyləri, #saymağı#ardıcıllığı başa düşməyi təmin etməliyik.

Və onun #görmə#eşitmə_ dəqiqliyi artır.

Danışmaqda çətinlik çəkən uşaqlar isə əvvəlcə 3-ə, sonra 5-ə, sonra isə 10-a qədər saymağı öyrədirik.


مطالب مفید بیشتر
دستگاههای دیجیتال و تاخیر در رشد

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی