آگاهی واجی

آگاهی واجی

آگاهی واجی یکی از مهارتهای مهم برای یادگیری خواندن و نوشتن است.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 1 دقیقه

فهرست مطالب

والدین با تمرینات متنوعی می توانند این مهارت را گسترش دهند.

در این فیلم شما یکی از روشهای تقویت این مهارت را مشاهده می نمایید

این فیلم توسط متخصصان مرکز آموزش و توانبخشی اختلالات یادگیری یاشام و یاشا تهیه شده است.

تقویت توجه و تمرکز شنیداری

تقویت توجه وتمرکز شنیداری توجه وتمرکز شنیداری و آگاهی واجی از مهارت ها وتوانایی های بسیار مهم است.

هریک از دانش آموزان جهت طی نمودن مقاطع تحصیلی ملزم به داشتن آن است.

تقویت این مهارتها در دانش آموزانی که مشکل یادگیری (بخصوص در املا نوشتن عملکرد پایینی دارند.) مهم است.

مطالب مفید بیشتر
اتیسم اوتیسم در DSM-IV

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی