آگنوزی شنیداری-کلامی

آگنوزی شنیداری-کلامی

آگنوزی شنیداری-کلامی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 1 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » جدیدترین مقالات » آگنوزی شنیداری-کلامی

فهرست مطالب

به آگنوزی شنیداری-کلامی کودکان کری کلمه نیز گفته می شود.

یکی از انواع اختلالات رشدی زبان است.

در آگنوزی شنیداری کلامی کودک ابتدا ناشنوا به نظر می رسد. ولی با آزمونهای شنیداری متوجه میشویم که کودک شنوایی کامل دارد.

هیچ درکی در کانال شنیداری وجود ندارد. هر آنچه را که کودک میشنود را متوجه نمیشود.

پیش آگهی در این مشکل ضعیف است.

کودک چیزهای گفته شده را درک نمی کند.

انواع دیگر ارتباط معمولا زبان اشاره برای درک زبان ضروری است.

مطالب مفید بیشتر
بازی تقویت گفتار و زبان کودکان

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی