اختلالات گفتار چیست؟ و اجزا گفتار

اختلالات گفتار

اختلالات گفتار

برای اینکه ما بدانیم اختلالات گفتار چیست؟ باید تعریف و شناخت درستی از گفتارداشته باشیم

در اینجا ما تعریفی از گفتار را ارایه می کنیم که در انجمن گفتار و زبان آمریکا (ASHA) ارایه شده است

گفتار یعنی

ماچطوری صداها و کلمات را می گوییم. گفتار شامل:

  • تولید:

چطوری ما صداها را با به کاربردن زبان، دهان و لبها تولید میکنیم.

مثلا ما چطوری میتونیم صدای “خ” را درخرگوش بگوییم و هرگوش نمیگیم.

  • صوت:

چطوری ما تارآواها و تنفسمون را برای صداسازی استفاده میکنیم.

صدای ما می تونه بلند یا کوتاه و زیر یا بم باشد.

ما به صدامون با بیش از حد حرف زدن، بلند حرف زدن، بیش از حد سرفه کردن و …. صدمه میزینیم

  • روانی:

منظور ریتم گفتار ما هست.

ما گاهی اوقات صداها را تکرار می  کنیم و یا هنگام گفتار مکث می کنیم.

بعضیها زیاد از اینها استفاده میکنند که ممکنه فرد دچار لکنت باشه.

انواع اختلالات گفتار:

حالا که تعریفی مشخص از گفتار ارایه نمودیم.

و با توجه به توصیفات بالا اجزا گفتار یعنی صوت، تولید و روانی را تعریف کردیم

می توانیم بگوییم که هرگونه نقص و مشکل در اجزا صوت، روانی و تولید باعث:

اختلال تولید، اختلال صوت و روانی گفتار می گردد.

 اختلال تولید

اختلال تولید بخشی از اختلال گفتاری است.

در اختلالات تولیدی فرد مبتلا نمی تواند صداهای گفتاری را مانند اکثریت افراد جامعه تلفظ کند.

 اختلال روانی گفتار:

اختلالات روانی گفتار جزیی از این اختلالات است.

فرد مبتلا نمی تواند مانند اکثریت جامعه روان حرف بزند.

مثلا در گفتن کلمات آنها را می کشد، گیر می کند و یا تکرار می کند.

اختلالات صوتی:

این اختلالات جزیی از اختلالات گفتاری است.

فرد مبتلا صدایی مانند همسالان، همجنسان جامعه خود ندارد

مثلا مردی که صدایش شبیه صدای زنان است و بلعکس

فرد صدایش گرفته است.

به سختی می تواند صدا تولید کند.

برچسب ها