اختلال خواندن و 13 راهکار درمان آن

اختلال خواندن

اختلال خواندن و دیسلکسی که به نام اختلال زبان نوشتاری نیز شناخته می شود. اختلالی است که در آن بازشناسی کلمه مانند بازشناسی کلمه، کد گشایی رمزهای نوشتاری، درک خواندن، هجا یندی کلمات و بیان نوشتاری دچار مشکل می گردد. در صورت وجود چنین علایمی ما با اختلال خواندن یا دیسلکسی روبه رو می باشیم.

در صورتیکه شما هم نیاز به ارزیابی و مشاوره در مورد تواناییهایتان دارید با متخصصان کاردرمانی و گفتار درمانی تبریز یاشام تماس بگیرید. همکاران ما آماده ارایه مشاورات رایگان به شما هستند با ما تماس بگیرید.


در اختلال خواندن، دیسلکسی و یا اختلال زبان نوشتاری فرد در بازشناسی کلمه دچار مشکل است. افراد مبتلا به اختلال خواندن در 5 حیطه زبانی مشکلاتی را از خود نشان می دهند.


حیطه های پنجگانه زبانی در اختلال خواندن فونولوژی، مورفولوژی، نحو، معناشناسی و کاربرد شناسی است و این اختلالات را می توانیم در سطوح شناخت، درک و تولید زبان در مراحل صدا، هجا، کلمه، جمله، بحص و گفتگو مشاهده نماییم.

اختلال خواندن


مشکلات در سطوح صدا، سیلاب و کلمه که در افراد مبتلا به مشکلات یا اختلالات یادگیری مشاهده می شود شامل موارد زیر می باشد : مشکلاتی درسطوح فونولوژیک و مورفولوژیک ساختار کلمه، مشکلاتی در ایجاد ارتباط بین شکل ثابت ارتوگرافیک کلمه و کلمه نوشته شده، وجود آسیب در کدگشایی و مهارت هجابندی کلمات نوشته شده


مشکلات افراد مبتلا به اختلالات یادگیری در سطوح جمله و بحث
مشکلاتی در شناسایی اجزا گفتگو، مشکلاتی در کاربرد نحو و اجزا انسجام دهنده ی ایده ها، نقص در درک خواندن و فرمول بندی بحث وگفتگوی آکادمیک و اجتماعی.


ارتباط بین نقص زبانی و ناتوانی یادگیری:


ناتوانی ویژه یادگیری نقص در یک یا چند فرایند روانشناختی است که شامل درک یا کاربرد زبان نوشتاری یا کلامی است که خودش را در توانایی ناقص در شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجابندی، و محاسبات ریاضی نشان می دهد.

اختلال زبانی معمولا خود را قبل از ناتوانی یادگیری نشان می دهد و این ناتوانی اغلب عملکرد تحصیلی و آکادمیک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر می زسد که مشکلات تحصیلی در خواندن و نوشتن به خاطر مشکلات زیر بنایی اختلالات زبانی است .این اختلال ممکن است تحت عنوان اختلالات یاگیری برچسب گذاری شود.


مشکلات همراه با اختلالات یادگیری:
اختلال زبان نوشتاری ممکن است خود را به شکلهای دیگری نشان دهد مانند مشکلاتی که در زیر به آنها اشاره میشود.
اختلال در زبان گفتاری، اختلال بیش فعالی نقص توجه، نا توانیهای عاطفی، نقایص ذهنی، کم شنوایی یا ناشنوایی، اختلالات نافذ رشد و اتیسم


ارتباط بین زبان نوشتاری و گفتاری:

اختلال خواندن


ارتباط بین این دو ثابت شده است. این ارتباط را درساده ترین شکل ممکن می توانیم اینگونه توصیف نماییم، زمانیکه یک کلمه نوشته شده را کد شکنی می کنیم خواننده دقیقا همان مکانیسمی را که برای گفتن بکار میگیرد را مورد استفاده قرار میدهد.


یکپارچگی بازشناسی کلمه، واژه و درک زبان گفتاری برای رشد با کفایت مهارتهای درک خواندن ضروری است . کودکان برای اینکه یک خواننده و نویسنده موفق باشند باید دانش بسیاری را در مورد کلمات گفته شده و نوشته شده داشته باشند.

کودکانیکه در زبان گفتاری مشکل دارند اغلب در یادگیری خواندن و نوشتن نیز دچار مشکل میشوند، کودکانیکه در خواندن و نوشتن مشکل دارند اغلب در زبان گفتاری نیز دچار مشکل می باشند و این یک ارتباط دو سویه می باشد.


اختلال خواندن یا دیسلکسی و فرآیند خواندن:


فرآیندی که فرد با استفاده از آن معانی را به سمبولهای نوشته شده حروف یا علایم بینایی منتقل میکند خواندن گفته می شود.


اجزا و مراحل خواندن

اختلال خواندن


فرآیند خواندن شامل مراحل و اجزایی است که در زیر به آن اشاره می گردد.


خواندن به روش کد گشایی:
توانایی که فرد در آن الگوهای ارتوگرافیک نوشته های الفبایی را به الگوهای فونولوژیکی مرتبط با کلمه گفتاری تبدیل می کند.


خواندن به روش بازشناسی کلمه:
به توانایی شناسایی کلمات از طریق کدگشایی کلمه یا شناسایی کل کلمه گفته می شود که مسیر مستقیم خواندن نیز گفته می شود. شناسایی اتوماتیک کلمه به عنوان یک کل بدون بکاربردن استراتژی کدگشایی گفته میشود.


روان خوانی
به توانایی شناسایی و خواندن سریع، روان و درست متن گفته میشود. روان خوانی تحت تاثیر اتوماتیک شدگی خواندن می باشد. اتوماتیک شدگی خواندن به توانایی خواندن درست لیستی از کلمات در مدت زمان خاصی گفته میشود.
روان خوانی مهارتی است که ترکیبی از توانایی کدگشایی سریع و توانایی شناسایی دقیق کلمه وابسته است.


درک خواندن:
به توانایی درک معانی از متون خوانده شده گفته میشود. درک یک مهارت یکپارچه است این مهارتها عبارتند از دانش واژگانی، کاربرد نشانه ها در یک مجموعه نحوی، درک ساختارهای گفتگوی متنوع (مثل ساختارهای داستانی یا فی البداهه) درک به کاربرد توانایی عملکرد اجرایی نیز وابسته هست ( مثلا توانایی کاربرد دانش واژگانی قبلی و تفسیر و پیشنی بینی آن و توانایی کنترل درک طرف مقابل ).


انواع دیسلکسی یا اختلال خواندن و علایم آن

اختلال خواندن


دیسلکسی یا اختلال خواندن براساس علایمی که دارد به گروهها و طبقات مختلفی تقسیم بندی می گردد که در زیر به توصیف هریک از آنها کی پردازیم. علائم دیسلکسی عمیق اکتسابی که نخستین بار توسط مارشال و نیوکامب تشریح و ارایه شده است.


افراد مبتلا به دیسلکسی معمولا در تشخیص واج از روی نویسه، خواندن ناکلمه ها و قضاوت قافیه مشکل و اختلال دارند. این افراد اسامی را بهتر از سایر اجزا جمله می خوانند، توانایی خواندن کلمات عینی در مقایسه با خواندن کلمات انتزاعی بهتر است. اختلال خواندن سبب می شود که فرد کلمه را به گونه ای که از لحاظ بینایی با کلمه هدف ارتباط دارد بخواند. این افراد جانشینی های معنایی را در خواندن ( پارافازی معنایی ) از خود نشان می دهند.


از علایم دیگر این اختلال وجود خطاهای مورفولوژی خصوصا در تکواژهای مقید مثلا نشانه های جمع است. افراد مبتلا به ناتوانی خواندن آسیب حافظه کوتاه مدت شنیداری-کلامی دارند. اگر فرد به اختلال خواندن مبتلا باشد در خواندن متن تأثیرات بافتی از خود نشان می دهد. یعنی کلمات را هنگامی که در بافت باشند نسبت به زمانی که به تنهایی بیایند بهتر می خوانند.


افرادی که مبتلا به اختلال خواندن هستند مشکل در نوشتن را نیز از خود نشان می دهند. اگر چه خطاهای معنایی به هنگام خواندن با صدای بلند اهمیت زیادی دارند. اما بیماران دیسلکسی عمیق تفاوت های قابل توجهی در درجه و شدت مشکلشان نشان می دهند.


در سایر ویژگی های دیسلکسی عمیق نیز اختلاف های مشابهی وجود دارد مثلا توانایی خواندن ممکن است کاملا از دست رفته باشد یا اینکه شدیداً آسیب دیده باشد.


دیسلکسی عمیق

اختلال خواندن


برای توضیح این ناهمگنی موجود در عملکرد شالیس و ورینگتون پیشنهاد کردند که دیسلکسی عمیق را یک سندرم چند جزئی با سه زیر گروه مجزا در نظر بگیریم: اختلال در درون داد و دستیابی به نمادهای معنایی اختلال معنایی مرکزی مشکل در بازیابی واجی


نمونه ای از بیماران دارای اختلال خواندن عمیق
علی که مبتلا به دیسلکسی عمیق بود در دسته اول قرار گرفت. او در تست های نامیدن تصاویر هنگامی که به صورت شنیداری ارائه میشدند عملکرد بهتری نسبت به حالت بصری داشت.


در تست های دسته بندی معنایی هنگامی که دسته بندی ها واضح بودند مثلا اسم دختر در برابر اسم پسر نسبت به زمانی که دسته بندی ها ناواضح و انتزاعی بودند عملکرد بهتری داشت. در دیسلکسی عمیق مرکزی مشکلات ادراکی شدیدی وجود دارد که در حوزه دانش معنایی نیز خود را نشان می دهد . همچنین در تکالیف مختلف مثل خواندن کلمات و نامیدن اشیا ضعف وجود دارد.


حسن در تستهای خواندن، نامیدن تصاویر، نامیدن تصاویر همراه با نوشته و نوشتن املأ از او گرفته شد و متوسط خطاهای او ۴۴% بود، حدود ۳۳% خطاهای معنایی در کل تست ها ، مشکلات او در تکالیف و مدالیته های مختلف با مشکل در سیستم معنایی که در تمام تست ها مشترک بوده قابل توجیه است.


صحت عملکرد او در طبقه بندی در دسته هایی مثل اعضای بدن، وسایل حمل و نقل و میوه ها به هنگام ارائه محرکات تصویری ۱۰۰% و به هنگام ارائه کلمات %۹۹ بود. در دیسلکسی عمیق نوع سوم دسترسی کامل به گنجینه واژگانی وجود دارد اما انتقال اطلاعات برای فعال کردن هدف درست در برون داد آوایی دچار مشکل است.


مورتون و پاترسون فرضیه ای ارائه دادند که در آن کد معنایی صحیحی به خزانه واژگانی برون داد منتقل می شود. اما چون آستانه کلمه هدف بالاست پاسخ مشابهی انتخاب می شود. پس کلمه هدف و پاسخ داده شده مشابه خواهند بود مثلا به فنجان می گوید چایی.


مارتون و پاتورسون اشاره می کنند که اگر پاسخ صحیح مسدود شده باشد تفاوت قابل توجهی بین کلمه هدف و پاسخ برای بیمار وجود خواهد داشت و میتواند بین آنها در تست های بعدی تمایز قائل شود. این فرضیه احتمال وقوع خطاهای معنایی را در هر تستی که نیاز به برون داد آوایی دارد پیش بینی می کند مثل نامیدن تصاویر تکرار کلمات و گفتار خود انگیخته.

اختلال خواندن


علت متفاوت دیگری که برای دیسلکسی عمیق در سطح برون داد وجود دارد این است که مشکل در انسداد پاسخ نیست بلکه مشکل در انتخاب پاسخ در خزانه واژگانی آوایی برون دادی است. علت پیشنهادی دیگر این است که بیماران در کلماتی که از خزانه واژگانی آوایی بسیار مورد استفاده قرار می دهند فاقد حساسیت هستند.


ارائه سرنخهای آوایی احتمال انتخاب پاسخ صحیح را به جای پاسخ رقابتی افزایش می دهد . بوچان این موضوع را با آزمودن بیمارش حسین به هنگام نامیدن با صدای بلند با و بدون سرنخهای آوایی تصدیق می کند پاسخها با سرنخ های آوایی ۸۲% موارد و بدون سرنخ های آوایی در ۴۱% موارد موفق بود.


تقسیم بندی دیسلکسی عمیق به انواع مختلف به فهم بهتر تفاوت های اندکی که در پروفایل های کلینیکی بیماران وجود دارد کمک می کند مثل تفاوت در میزان جانشینیهای معنایی هنگام خواندن . چندین شاهد وجود دارد که دیسلکسی عمیق قسمتی از آسیب زبانی عمومی است.


برای مثال سجاد که مبتلا به دیسلکسی عمیق بود در مدالیته های دیداری و شنیداری مشکلات برابری را نشان می داد بنابراین او هم دیسلکسی عمیق و هم زبان پریشی عمیق داشته است. زبان پریشی عمیق با جانشینی های معنایی به هنگام تکرار، ناتوانی در تکرار ناکلمات ، مشکل در حافظه کوتاه مدت شنیداری-کلامی و تأثیرات توانایی تصویرسازی به هنگام تکرار مشخص می شود.


در اینجا ما نتایج ارزیابی دقیقی از باقر را آورده ایم که مبتلا به دیسلکسی عمیق و نوع مرکزی نسبتاً نایاب است.یافته ها نشان می دهد که باقر زبان پریشی عمیق نیز دارد با مشکلات شدید در تکرار کلمات و ناکلمات و جانشینی های معنایی.
گزارش موردی دیسلکسی یا اختلال خواندن

اختلال خواندن


رزا زن ۳۱ ساله راست دستی است که ۴ روز بعد زایمان دچار انفارکتوس در شریان بخش چپ مغز میانی شده است.
علایمی که در او دیده می شود به شرح زیر است:


سی تی اسکن او در اطراف شریان بخش چپ مغز میانی کاهش تراکم و در بطن جانبی چپ افزایش تراکم را نشان می دهد. زبان پریشی شدید، دیزارتری خفیف ، ضعف در سمت راست صورت و فلج خفیف یکطرفه دیده می شود. پاسخ های کلامی او محدود به بله/خیر است اما می تواند دستورات ساده را اجرا کند. تست های نوروسایکولوژیک اولیه ۴ ماه بعد از سکته گرفته شد و نشان داد که او کاملا هشیار و نسبت به محیطش آگاه است.


حافظه اتوبیوگرافیک او آسیب دیده بود اما با گذشت زمان توانست به چند سوال در این زمینه پاسخ دهد. حافظه آنی به شدت آسیب دیده است. هیچ شاهدی از نگلکت بینایی وجود ندارد. خواندن حروف به شدت آسیب دیده است و نمیتواند واج را به نویسه مربوطه نسبت دهد. تمییز نویسه ها از هم تاحدودی آسیب دیده است.


ابتدا به رزا ۲۲ کلمه داده شد تا بدون محدودیت زمانی آنها را بخواند: ۵ مورد از ۲۲ مورد صحیح خوانده شد. به ۱۲ مورد پاسخی داده نشد.۳پارافازی معنایی وجود داشت، یک واژه سازی انجام گرفت، یک خطای بینایی وجود داشت به منظور تعیین میزان صحت در خواندن ارزیابی هایی در زمینه توانایی تصویر سازی و دسته بندی کلمات انجام گرفت:

اختلال خواندن


توانایی تصویر سازی
به رزا ۸۰ کلمه داده شد که در نیمی از آن ها احتمال توانایی تصویر سازی بالا بود ۲۰ تا با بسامد وقوع بالا و ۲۰ تا با بسامد وقوع پایین و در نیمی دیگر احتمال تصویر سازی پایین بود ۲۰ تا با بسامد وقوع بالا و ۲۰ تا با بسامد وقوع پایین بود.


بیمار از نظر آماری میزان قابل توجهی از تصویر سازی را نشان داد:
۴0/۲۶ کلماتی را که احتمال توانایی تصویر سازی بالا و تنها ۴۰/۸ کلماتی را که احتمال تصویر سازی در آنها پایین بود به درستی خوانده شد.


از نظر بسامد وقوع نتیجه معناداری کسب نشد:
۴0/۱۶ از کلماتی که بسامد وقوع بالا و ۴۰/۱۸ از کلماتی که احتمال وقوع پایینی دارند درست خوانده شد. در ۸۰/۲۲ موارد حذف و ۲۴ خطای حقیقی دیده شد. 6 خطای معنایی صورت گرفت، ۹ خطای بینایی صورت گرفت، ۵ مورد واژه سازی مشاهده شد و بیش از ۴ خطای غیر قابل طبقه بندی مشاهده گردید.


دیسلکسی یا اختلال خواندن Concreteness
بیش از ۱۲۰ کلمه به رزا داده شد تا با صدای بلند بخواند. نیمی ازآنها بسامد وقوع بالا و نیمی بسامد وقوع پایینی داشتند و هر دو گروه بیشتر شامل کلمات عینی بودند.

اختلال خواندن


رزا بیشتر کلماتی را خواند که عینیت بالاتری داشتند با این حال بسامد وقوع بالا کمکی به درست خواندن نکرد . 26 درصد از خطاهای واقعی، 10 درصد خطاها ابتدا بینایی و بعد معنایی بودند، 36 درصد خطاها دیداری بودند
۵درصد خطاها واژه سازی بودند، 18 درصد خطاها قابل طبقه بندی نبودند 5 درصد خطاها در سطح تکواژ بودند
باتوجه به نتایج کلماتی که صحیح خوانده می شوند نسبت به کلماتی که خوانده نمی شوند عینیت بیشتری دارند .
دیسلکسی یا اختلال خواندن طبقه بندی کلمات.


برای بررسی تأثیر قواعد صرفی و نحوی بر روی خواندن از رزا خواسته شد ۶۰ کلمه را با صدای بلند بخواند که شامل تعداد برابری از اسامی، فاعل ها، افعال و صفات بودند. انجام این تکلیف برای رزا دشوار بود به طوری که عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان داد و تنها ۷ مورد از ۶۰ کلمه را صحیح خواند: ۱۵/۰ از فاعل ها، ۱۵/۳ از اسامی، ۱۵/۲ از فعل ها و ۱۵/۲ از صفات.


بسیاری از موارد پاسخ داده نشدند (۶۳ % ) و بعد از تلاش، او پاسخ هایی داد
که ۲۲/۹ از خطاهایش غیر قابل طبقه بندی اغلب با حفظ واج اول 22/۲ در سطح تکواژ ، 22/۱ معنایی (grief → peace) ، ۲۲/۳ واژه سازی (carry → crary ) ،۲۲/۴ بینایی (hence → fence , task → cask) ، یک در جا ماندگی Ancient → spoon و یک جانشینی (ignore → nor’) بود.

اختلال خواندن


زمانی که رزا در گفتن یک کلمه شکست می خورد به او سرنخهایی داده میشد که شامل دو واج آغازی از کلمه هدف بود. اما این روش برای استخراج پاسخ های بعدی با شکست مواجه شد. به طور خلاصه نتایج حاصله از این تست های oral reading معیارهایی را برای دیسلکسی عمیق مشخص می کند. خواندن رزا تحت تأثیر عینیت ، قابلیت تصویر سازی و خطاهای جانشینی است که بیشتر شامل جانشینی های معنایی است.


دیسلکسی یا اختلال خواندن ناکلمه ها
توانایی خواندن ناکلمه ها و تبدیل حروف به صداهای مربوطه به فرایندهای تبدیل نویسه-واج بستگی دارد، از آنجایی که رزا در تبدیل به واج ناتوان است تصور می شد که در خواندن ناکلمه ها نیز دچار اختلال شود.
از رزا خواسته شد که ۲۴ ناکلمه با طول متغیر را بخواند. این کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود و او نمی توانست هیچ یک از آیتم ها را تلفظ کند.
این نتیجه تأیید میکند که مهارت تبدیل نویسه-واج شدیداً دارای مشکل است.


دیسلکسی و مشکل در تکرار کلمه و ناکلمه
برای تعیین اینکه آیا رزا در مدالیته های مختلف دچار اختلال هست یا نه؟ از او خواسته شد که چندین کلمه را که در آزمون های قبلی برای خواندن از آنها استفاده شده بود و همچنین ناکلمه ها را تکرار کند
به طور قابل توجهی کلماتی که قابلیت تصویر سازی بالاتری داشتند نسبت به کلماتی که قابلیت تصویر سازی پایین تری داشتند، بیشتر تکرار شدند بدون تأثیر پذیری از بسامد وقوع کلمه، بیشتر پاسخهای اشتباه مربوط به واژه سازی بودند.


۲۷% مربوط به جانشینی های معنایی و ۱۸% خطاهای غیر قابل طبقه بندی، تکرار ناکلمه ها هم دچار اختلال است با دو خطای واقعی که واژگانی هستند. براساس این آزمون ها به نظر می رسد که رزا ویژگی هایی از زبان پریشی عمیق دارد. مشکلاتی که رزا در خواندن شفاهی دارد ممکن است به دلیل آسیب در دسترسی به بازنمایی های ارتوگرافیک یا اختلال واج شناختی باشد.

اختلال خواندن


دیسلکسی یا اختلال خواندن به خاطر انتخاب بینایی واژگان
رزا یک تکلیف انتخاب واژگان بصری که متشکل از ۶۰ کلمه در ۴ طبقه است را اجرا کرد: کلماتی با قابلیت تصویر بالا و بسامد وقوع بالا کلماتی با قابلیت تصویرسازی پایین و بسامد وقوع بالا کلماتی با قابلیت تصویرسازی بالا و بسامد.

وقوع پایین کلماتی با قابلیت تصویرسازی پایین و بسامد وقوع پایین
رزا در تصمیم گیری در مورد اینکه نوشته کلمه است یا ناکلمه مشکل داشت.60/۴۸ کلمات به درستی انتخاب شدند و ۶۰/۲۸ ناکلمه ها به درستی رد شدند. اثر قابل توجه قابلیت تصویرسازی با انتخاب کلمات با قابلیت تصویرسازی بالا به میزان ۹۳% و کلمات با قابلیت تصویرسازی پایین به میزان ۶۷% نشان داد
رزا از حافظه معنایی برای انتخاب واژگانی استفاده می کند، همچنین انتخاب کلماتی با بسامد وقوع بالا به میزان ۸۳% و کلماتی با بسامد وقوع پایین به میزان ۷۶% نشان داد که بسامد وقوع کلمه اثر قابل توجهی در این زمینه ندارد.


دیسلکسی یا اختلال خواندن انتخاب شنیداری واژگان
همان تکلیف انتخاب واژگانی ۴ هفته بعد به صورت شنیداری ارائه شد و رزا باید بعد از خوانده شدن هر آیتم با صدای بلند تصمیم می گرفت که آن یک کلمه است یا ناکلمه (از طریق گفتن بله یا خیر) به نظر می رسید که نوع مدالیته تأثیری ندارد و رزا مشکلات مشابهی در هر دو نوع مدالیته شنیداری و دیداری خواهد داشت.


در مجموع ۸۸% از کلمات به درستی انتخاب شدند و ۴۰% از ناکلمات به عنوان کلمه رد شدند. تأثیر قابلیت تصویرسازی قابل توجه بود به طوری که ۱۰۰% کلمات با قابلیت تصویرسازی بالا و ۷۶% از کلمات با قابلیت تصویرسازی پایین درست تشخیص داده شدند. بسامد وقوع کلمات تأثیر چندانی در این زمینه نداشت. شایان ذکر است که قابلیت تصویرسازی و بسامد وقوع در دو نوع مدالیته شنیداری و دیداری یکسان بودند.

اختلال خواندن


دیسلکسی یا اختلال خواندن به خاطر پردازش فونولوژیک
برای ارزیابی توانایی رزا در زمینه دسترسی واجشناختی یک تکلیف قضاوت قافیه به دو شکل نوشتاری و شنیداری به صورت جداگانه ارائه شد.


آزمون پالپا متشکل از ۴ گروه از کلمات است:جفتهای هم قافیه که آخرشان مثل هم نوشته شده استجفت های غیر هم قافیه که آخرشان مثل هم نوشته شدهجفت های هم قافیه که آخرشان مثل هم نوشته نشده است.جفت های غیر هم قافیه که آخرشان مثل هم نوشته نشده است. عملکرد رزا زمانی که جفت ها هم، هم قافیه و هم از لحاظ بینایی مشابه بودند نسبت به زمانی که جفت ها هم قافیه اما از نظر بینایی متفاوت بودند بهتر بود.


واضح است که رزا یک استراتژی بینایی را برای پاسخ به این تکلیف اتخاذ کرده و پایه تصمیماتش ارتوگرافی کلمه است نه موارد واجشناختی، عملکرد او در جفت های غیر هم قافیه که از نظر بینایی مشابه اند و جفت های غیر هم قافیه ای که از نظر بینایی متفاوتند چندان متفاوت نیست.


هنگامی که تکلیف به صورت شنیداری ارائه شد اگر چه عملکرد او آسیب دید اما به صورت قابل توجهی جفت های هم قافیه را نسبت به غیر هم قافیه بهتر تشخیص داد. رزا عملکرد آسیب دیده ای در هر دو تکلیف ارتوگرافی واجشناختی نشان داد.

اختلال خواندن


دیسلکسی یا اختلال خواندن به خاطر درک کلمه
کاپور و پرل به منظور تعیین این که به هنگام رخداد خطای خواندن آیا رزا متوجه کلمه هدف می شود یا نه روشی را اتخاذ کردند. در این روش رزا در جفت کردن کلمه نوشته شده با گفته شده مشکل داشت.
برای مثال او به کلمه هدف پیاز پرتقال گفت بعد به او کلمه پرتقال نشان داده شد و پرسیده شد که این پرتقال است یا پیاز؟ عملکرد رزا در این آزمون بسیار ضعیف بود ( حتی پایین تر از احتمال درست بودن پاسخ های شانسی)


دیسلکسی یا اختلال خواندن در قضاوتهای معنایی
آزمون قضاوتهای معنایی یک بار با مدالیته بینایی و یک بار با مدالیته شنیداری به صورت جداگانه ارائه شد.
در این آزمون باید تصمیم گرفته می شد که آیا دو کلمه ارائه شده از نظر معنایی به هم مرتبطند یا نه. نیمی از جفت کلمات ارائه شده دارای قابلیت تصویر سازی بالا و نیمی دارای قابلیت تصویر سازی پایین بودند.
در ارائه بینایی رزا به ۳۰/۲۰ کلماتی که قابلیت تصویر سازی بالا و ۳۰/۱۷ کلماتی که قابلیت تصویر سازی پایینی داشتند، پاسخ صحیح داد در ارائه شنیداری او به ۳۰/۲۳ کلماتی که قابلیت تصویر سازی بالا و به ۳۰/۱۶ کلماتی که قابلیت تصویر سازی پایینی داشتند پاسخ صحیح داد

اختلال خواندن


دیسلکسی یا اختلال خواندن ارتباطات معنا شناختی :
برای ارزیابی اینکه آیا فرد قادر به تشخیص کلمه مشابه از نظر معنایی با کلمه هدف است یا نه؟ از آزمون پالپا استفاده شد در این آزمون فرد باید از بین ۴ کلمه کلمه مرتبط را انتخاب می کرد
نیمی از کلمات محرک ارایه شده قابلیت تصویر سازی بالا و نیمی قابلیت تصویر سازی پایینی داشتند. انجام این آزمون برای رزا دشوار بود به طوری که به ۱۵/۱ با قابلیت تصویر سازی بالا و ۱۵/۶ با قابلیت تصویر سازی پایین پاسخ صحیح داد.


دیسلکسی یا اختلال خواندن براساس دسته بندی معنایی


تستهای بسیاری برای ارزیابی یکپارچگی معنایی وجود دارد که با دو نوع ارائه بصری و شنیداری در طی چند هفته اجرایش کردیم.


در ارائه بینایی از رزا خواسته شد که کلمات را به دو دسته مناسب تقسیم کند. در ارائه شنیداری کلمه ای با صدای بلند گفته می شد و رزا با اشاره به کلمات بله / نه تعیین می کرد که آیا کلمه نوشته شده بر روی کاغذ متعلق به دسته بندی مورد نظر هست یا نه. ( اسم دختر و اسم پسر ) در این مرحله رزا به صحت بالایی از پاسخ ها در هر دو ارائه شنیداری و بینایی دست یافت.


در دسته بندی اسم کوچک و فامیلی رزا به اندازه مورد قبلی عملکرد خوبی نداشت. اما در هر دو ارائه بینایی و شنیداری نمرات مشابه بودند. در تکالیف دسته بندی بعدی رزا باید جانداران ( گربه ،گورخر) را از آنچه ساخته دست بشر بود (صندلی ، میز ) جدا می کرد. عملکرد او در این آزمون ضعیف بود حتی وقتی که آزمون به صورت شنیداری تکرار شد.

اختلال خواندن


در مرحله بعدی تکالیف دسته بندی معنایی که از بورن اتخاذ شده بودند در سه فرمت دیداری ، استفاده از کلمات ، شنیداری مورد آزمون قرار گرفت. در این تکلیف باید کلمه متفاوت از بین سه کلمه انتخاب می شد در ارائه شنیداری هر سه آیتم دو بار تکرار شدند. فرمت تصویری در این آزمون بالاترین نمره را گرفت که احتمالا ناشی از اطلاعات بینایی موجود در تصویر است .برای ارزیابی این احتمال از رزا آزمون دیگری گرفته شد.


که در آن باید خوردنی ها را از آنچه خورده نمی شود جدا می کرد. این تکلیف احتمالا نیازمند قدرت تمیز بالاتری است که پایه آن دانش مفهومی است تا دانش بصری. برای ارزیابی عملکرد او در مدالیته های ورودی مختلف این آزمون با ترسیم کلمات و ارائه شنیداری تکرار شد.


اگر چه عملکرد او در هر سه فرمت آسیب دیده بود در ترسیم، نمرات پایین تری دریافت کرد. نتایج حاصل از این دسته بندی تکالیف نشان می دهد که صرف نظر از مدالیته های ورودی و خروجی رزا در استخراج دانش دسته بندی از حافظه معنایی مشکل دارد اما عملکرد او هنگامی که پاسخ صحیح مستلزم دسترسی به دانش مفهومی از تصاویر است بدتر است.


دیسلکسی یا اختلال خواندن نامیدن در مواجه
از رزا خواسته شد که تعدادی جاندار و بی جان را نام ببرد و در بخش دیگری از این آزمون خواسته شد که با صدای بلند اسامی نوشته شده را بخواند. عملکرد در هر دوبخش به شدت آسیب دیده بود ( ۳۵/۸ نامیدن تصاویر و ۲۹/۱۵ خواندن اسامی موفقیت آمیز بود ) اما به طور قابل توجهی در محرکات تصویری ضعیف تر عمل کرد .


خطاهای جانشینی به هنگام نامیدن از نوع معنایی بودند. همچنین اکثریت خطاها به هنگام خواندن نام اشیا با صدای بلند نیز معنایی بودند و یک واژه سازی مشاهده شد، تشابه قابل توجه بین خطاها در مدالیته های مختلف با احتمال زیاد نشانگر این است که سیستم معنایی در هر دو تکلیف مورد هدف بوده است و بهتر خواندن نام اشیا نشان دهنده پردازش خواندن غیر معنایی است.

اختلال خواندن


دیسلکسی یا اختلال خواندن ژستچر
توانایی استفاده از ژستچر مناسب برای نشان دادن کاربرد اشیا بستگی به دانش پایه ای برای پاسخ گویی به سؤالاتی دارد که در مورد آن شئ پرسیده می شود. رزا در دو فرمت متفاوت ( تصاویر و کلمات ) در طی ۱۲ هفته به محرکات مشابهی پاسخ داد. تصاویر مربوط به اشیا پرکاربردی بودند که نمایش کاربرد آنها نیاز به ژستچر ساده و بدون ابهام داشت مثل شانه، تبر و تلفن .


تصویری که به آن پاسخ داده نشد مربوط به ویولون بود که آن را فایل نامید و ژستچر که برای تصویر چنگال نشان داد به چاقومربوط می شد. در فرمت واژگانی رزا ابتدا باید اسامی را می خواند و بعد ژستچر مناسبی از خود نشان می داد.
او ۲۶/۱۷ از اسامی اشیا را درست خواند و ژستچر مناسبی برای آنها بکار برد اما نتوانست دو مورد را نام ببرد:


دیسلکسی یا اختلال خواندن در بحث و گفتگو

اختلال خواندن


ما مراجعی را توصیف کردیم که تعداد زیادی از ویژگی های دیسلکسی عمیق را نشان می داد.
رزا نمی توانست ناکلمه ها، کلمات خوشه بسته و همچنین کلمات خوشه باز را بخواند. عملکرد رزا با عینی و انتزاعی بودن کلمات تأثیر می پذیرفت به طوری که کلمات عینی را بهتر از کلمات انتزاعی می خواند. اما بسامد وقوع آنها تأثیری در عملکرد نداشت.


برای رزا ، فعالیتهای زیادی برای ارزیابی یکپارچگی سیستم معنا شناسی ، ارائه شده است. مثل: درک کلمه – هم آوایی – طبقه بندیهای معنایی این تکالیف با مدالیته ها و فرمت های مختلفی ارائه شدند اعم از تصاویر و کلمات دیداری و شنیداری که نتایج همه ی آنها مشابه بود و در همه عملکرد ضعیف بود.


با این حال ، هنگام طبقه بندی کردن اسامی کوچک براساس جنسیت و ژستچر اشیا مورد استفاده ، عملکرد او به حد معمول نزدیک تر می شد. این طبقه بندی نسبتا موفق ممکن است بخاطر آشنایی با اسامی کوچک یا قابلیت دسترسی به اطلاعات طبقه بندی باشد، با این حال اطلاعات مشابهی در مورد نام خانوادگی وجود ندارد و عملکرد او در این تکالیف بسیار ضعیف بود.

اختلال خواندن


توانایی انجام ژستچر از کاربرد یک شئ ممکن است تحت تأثیر دانش معنا شناسی باشد. حفظ این توانایی ممکن است به خاطر دقت دیداری قوی و لینک های قوی باشد. توانایی رزا در طبقه بندی و ژستچر نشان می دهد که او در ذخیره دانش معناشناختی مشکل دارد.


با توجه به اینکه مشکلات مشابهی در مدالیته ها و تکالیف مختلف روی داده، به احتمال خیلی زیاد مشکل از سیستم معنایی است. مشکل در کد گزاری معنایی و انتقال آن به برونداد آوایی است . دیسلکسی عمیق اگر مربوط به نوع درونداد باشد ، آنگاه مشکل باید مربوط به یک مدالیته باشد.


ولی در همه ی مدالیته ها مشکل دارد پس مشکل از درونداد نیست. همچنین رزا در خواندن و تکرار کلمات و ناکلمات هم مشکل دارد. تکرار کلمات به طور شدیدی تحت تأثیر قابلیت تصویر سازی است. اکثریت خطاها وقتی که از او خواسته می شد که کلمات را تکرار کند ، نئولوژیسم بودند.


تعداد قابل توجهی از خطاهای جایگزینی، معنایی بودند و این مشکل نشان دهنده دیسلکسی عمیق است. آسیب دانش معناشناسی محدود به دیسلکسی و زبان پریشی عمیق نیست و نمی تواند مشکلات بی شمار این اختلال را توجیه کند.
دیگر جنبه های پردازش واژگانی توسط مورتون و پاترسون پیشنهاد شد که بعدها اصلاح شده و چهارچوبی برای فهمیدن دیسلکسی اکتسابی ارائه داد. این مدل چندین مسیر پردازشی مختلف را برای خواندن فرض می کند و گزارش خوبی از انواع دیسلکسی سطحی و دیسلکسی فونولوژیک ارائه می دهد.


اما توضیح دیسلکسی عمیق با این مدل مشکل است و به تعداد زیادی از آسیبهای عملکردی جداگانه نیاز دارد. به عنوان مثال ، با استفاده از یک مدل سنتی خواندن و تکرار، عملکرد رزا به طور کلی و بیان حداقل ۵ جایگاه آسیب مختلف ، به استثنای مشکل در ذخیره دانش معنایی توضیح داده می شود.

اختلال خواندن


وقتی از رزا خواسته شد که ناکلمات را با استفاده از سیستم تبدیل قاعده مند واج-نویسه بخواند، ناتوانی او در خواندن تک ناکلمه ها و راهنمایی کردن با صداهای الفبایی و نوشتن نویسه ها نشان می دهد که این مسیر یعنی تبدیل واج-نویسه در او مشکل دارد و از کار افتاده است.


مشکلی که در سیستم معنایی وجود دارد ممکن است علت ضعف عملکرد او در تصمیم گیری واژگانی باشد. قضاوت در آشنایی از یک آیتم واژگانی تحت تأثیر عینی بودن و قابلیت تصویرسازی است ، به خصوص برای کلماتی که بسامد کمتری دارند.


تأثیر قابلیت تصویر سازی، عینی بودن در تصمیم گیری واژگانی دیداری و شنیداری نشان می دهد که تصمیم گیری واژگانی به واسطه معانی واژگان انجام می شود. وقتی از او خواسته شد قضاوت قافیه دیداری انجام دهد، رزا از یک استراتژی دیداری برای انجام این فعالیت استفاده کرد.


در واقع استراتژی دیداری یک راه حل جایگزین برای مشکلی است که در بازنمایی واجی و همچنین عملکرد ضعیف در فرمت شنیداری انجام این تکالیف وجود دارد. این مدل همچنین ممکن است نشانه های دیسلکسی عمیق را هم نشان دهد.


بدترین عملکرد رزا با تکرار کلمات سپس خواندن کلمات مشابه بیان می کند . که احتمالا درونداد شنیداری واژگان آسیب دیده و مسیر مستقیم بین این درونداد و برونداد واجشناختی واژگان دچار اختلال شده است.
اگر این مسیر نقص داشته باشد ،اطلاعات ممکن است از طریق سیستم معنایی آسیب دیده منتقل شوند، که تأثیر قابلیت تصویر سازی و پارافازی معنایی در این تکالیف پیش بینی می شود.

اختلال خواندن


تکرار ناکلمه نیازمند تبدیل اکوستیک واجشناختی است و رزا فقط ۳ تا از ناکلمه ها را تکرار کرد و سپس فرض می شود که این مسیر آسیب بیشتری دیده است. با مدل های تعاملی توضیحات متفاوتی از عملکرد رزا داده می شود.
(مدل مثلثی) از خواندن تک کلمات ← پردازش بین ۳ لایه اتفاق می افتد.


O ← orthography ، S ← semantics ، P ← phonology و ارتباط بین این ۳ مرحله برای توضیح دادن پروفایل رزا ،
فرض می شود که آسیب ایجاد شده و تغییر الگوهای فورمال از فعالیت ها در شبکه ، کل خطوط و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می دهد اما به طور ویژه لایه معناشناسی آسیب بیشتری دیده است.


الگوهای غیر طبیعی از فعالیت ها ممکن است به دلیل حذف یکی از بخش ها، قطع ارتباط بین آنها و یا تغییر در روش ارتباط بین واحد ها باشد. در این مدل ، انتخاب یک طرز تلفظ صحیح از درونداد دیداری (از طریق ارتباط O ← P ) ممکن است به کمک فعالیت لایه (S) یعنی S ← P انجام شود . اگر رزا در بازنمایی واجی از درونداد دیداری مشکلی داشته باشد نیاز به معنی کلمه پیدا می کند.


حال اگر بخش S آسیب دیده باشد ارتباط S-P هم مختل شده و خطاهای خواندن به صورت پارافازی معنایی ظهور می یابد. فرض بر این است که کلمات عینی ویژگی های معنایی بیشتری نسبت به کلمات انتزاعی دارند و بنابراین کمتر آسیب می بینند.
جایگاه مشابهی از آسیب لایه S و لینک S ← P ممکن است برای عملکرد ضعیف lexical decisions توضیح دهنده باشند. عدم تأثیر فرکانس کلمه در عملکرد رزا ممکن است با این مدل آسیب ارتباط S ← P ) توضیح داده شود.

اختلال خواندن


دیسلکسی یا اختلال خواندن ناکلمه :
برای ارتباط O ← P نمی توان از مسیر S ← P کمک گرفت به همین دلیل عملکرد بسیار ضعیف تر از خواندن کلمات می شود. عملکرد رزا که دارای دیسلکسی عمیق از نوع مرکزی و دیسفازی عمیق است. به طور خلاصه با مدل سنتی و مدل پردازش تعاملی توضیح داده شد .


مدل سنتی به دلیل اینکه نیاز به آسیب های عملکردی جداگانه و زیادی برای توضیح دیسلکسی عمیق و دیسفازی عمیق دارد ، ناکار آمد است ولی مدل پردازش تعاملی می تواند آسیب های مشابه و الگوهای غیر طبیعی فعالیت ها را توضیح دهد.

اختلال خواندن کودکان

اختلال خواندن


اختلال خواندن در کودکان یکی از مواردی است که کودکان با آن مواجه می شوند. اکثر کودکان مشتاقانه منتظر یادگیری خواندن هستند، فرآیندی که در آن یاد می‌گیرند آنچه را که اساساً انتزاعی‌ها در یک صفحه هستند به حروف معنادار، سپس صداها، سپس کلمات و در نهایت، جملات و پاراگراف‌های کامل تبدیل کنند.


خواندن نشان دهنده یک کد گشایی است: به طور خاص، یک کد الفبایی. بسیاری از کودکان پس از یک سال آموزش می توانند کد را بشکنند. با این حال، برای حداقل یک کودک از هر پنج کودک، تجربه بسیار متفاوت است.


خواندن، که به نظر می رسد برای دیگران بدون زحمت انجام می شود، فراتر از درک آنها ظاهر می شود. آنها ممکن است در رمزگشایی کلمه، تشخیص کلمه یا درک مطلب مشکل داشته باشند. رمزگشایی کلمه توانایی استفاده از دانش شما از روابط حروف-صدا و الگوهای حروف برای تلفظ صحیح کلمات نوشته شده است.

اختلال خواندن


از سوی دیگر، تشخیص کلمه به ذخیره سازی ذهنی، بازیابی و استفاده از کلمات بینایی فرد اشاره دارد. بدون تشخیص کلمه، هر کلمه ای که می خواند باید از طریق آوایی رمزگشایی شود. درک مطلب، توانایی خواندن متن، پردازش آن و درک معنای آن است.


معلمان که شاهد افزایش شکاف بین خوانندگان خوب و ضعیف هستند، ممکن است تعجب کنند که چه کار اشتباهی انجام می دهند. والدین با علم به این که مشکلات خواندن پیامدهایی در سراسر رشد از جمله زندگی بزرگسالی دارند، ممکن است خود را زیر سوال ببرند و متناوباً احساس گناه و عصبانیت کنند.


اختلال خواندن در کودکان چقدر رایج است؟


اختلال خواندن یک مشکل جهانی است. دکتر معصومی بیان می کند که تقریباً 20 تا 30 درصد از کودکان در یادگیری خواندن مشکل دارند.


مؤسسه آموزش جهانی و یادگیری خدمات تاکید می کند که این رقم حتی بالاتر است، یعنی 40 درصد از کودکان در خواندن یا یادگیری خواندن مشکل دارند و سه چهارم از خوانندگان ضعیف در کلاس سوم در دبیرستان خوانندگان ضعیف باقی خواهند ماند.


بنیاد جهانی سوادآموزی گزارش داد که از هر پنج نفر، یک نفر در خواندن و نوشتن آنقدر ضعیف است که برای خواندن برچسب دارو یا استفاده از دسته چک مشکل دارد.


بررسی بین‌المللی سوادآموزی و مهارت‌های زندگی بزرگسالان در سال 2006 نشان داد که تقریباً 40 درصد شاغلان و 60 درصد از بیکاران مهارتهای سوادآموزی ضعیف یا بسیار ضعیفی دارند.

علائم اختلال خواندن در کودکان چیست؟

اختلال خواندن


مشکلات خواندن می تواند خفیف یا شدید باشد. اصطلاح نارساخوانی رشدی پرکاربردترین اصطلاح برای کودکانی است که مشکلات شدید خواندن را تجربه می‌کنند.علائم زیر نشان می دهد که کودک با مشکلات خواندن دست و پنجه نرم می کند و بنابراین به کمک نیاز دارد:


وقتی صدا داده می شود، ممکن است نتوانند حرف مناسب را مطابقت دهند. ممکن است سعی کنند حروف یک کلمه را به صدا درآورند اما نتوانند کلمه صحیح را بیان کنند. به عنوان مثال، حروف گ ر ب ه را به صدا در آورید اما سپس بگویید قرب.


ممکن است آهسته و با وقفه بخوانند و کلماتی که در یک جمله درست خوانده اند ممکن است در جمله بعدی اشتباه خوانده شوند. خواندن شفاهی یا خواندن با صدای بلند ممکن است آزاردهنده باشد.


آنها ممکن است حروف یا کلمات را معکوس کنند، حروف را در ترتیب اشتباه قرار دهند، خواندن را از سمت چپ انجام دهند. هنگام خواندن، جهت گیری را در یک خط یا صفحه از دست بدهند، بنابراین خطوط را از دست بدهند یا خطوطی که قبلا خوانده شده را دوباره بخوانند.

اختلال خواندن


کلمات را اشتباه تلفظ کنند یا روی هجاهای اشتباه تاکید کنند. کلمات را کوتاه کنند، به عنوان مثال، “بخش” برای نسبت. حذف پیشوندها، حذف پسوندها یا اضافه کردن پسوندها. با درک ضعیف بخوانند. اندکی از آنچه خوانده شده را به خاطر بسپارند.


اغلب علائم نگارشی را نادیده می گیرند، نقطه نقطه یا کاما را حذف می کنند. اگر مطمئن نیستید، یک ارزیابی شفاهی یک دقیقه ای با فرزندتان انجام دهید. به علائم بالا توجه کنید، اما کل کلمات خوانده شده را منهای خطاهای انجام شده = کلمات صحیح در دقیقه بشمارید.


مراحل آزمون اختلال خواندن در کودکان در خانه:
یک متن 200 کلمه ای از یک متن سطح پایه انتخاب کنید. از فرزندتان بخواهید دقیقاً یک دقیقه متن را با صدای بلند بخواند. تعداد کل کلماتی را که خوانده اند بشمارند. نوع و تعداد خطاهای خواندن کودک را بشمارید.
تعداد خطاهای خوانده شده در دقیقه را از تعداد کل کلمات خوانده شده در دقیقه کم کنید. نتیجه میانگین تعداد کلمات صحیح در دقیقه (WCPM) است.


نتایج آزمون خواندن اختلال خواندن در کودکان:
تعداد کلماتی که دانش آموزان باید تا پایان هر سال بتوانند به درستی بخوانند به شرح زیر است:
کلاس اول: 60، دوم: 90، کلاس سوم: 115، چهارم: 125، کلاس پنجم: 135، ششم: 140، کلاس هفتم: 150

اختلال خواندن


عوارض اختلال خواندن در کودکان چیست؟


شکست مداوم در خواندن منجر به اضطراب، خجالت و ناامیدی می شود. دکتر معصومی موسس مرکز آموزش و توانبخشی اختلالات یادگیری یاشا و مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی یاشام می گوید: «در پایان کلاس اول، کودکانی که در یادگیری خواندن مشکل دارند، نسبت به زمانی که مدرسه را شروع کرده اند، نسبت به خودشان احساس مثبت کمتری دارند.
همانطور که ما کودکان را در دوران دبستان و راهنمایی دنبال می کنیم، عزت نفس و انگیزه یادگیری خواندن بیشتر کاهش می یابد.

اثرات اختلال خواندن در کودکان


ترک تحصیل، بارداری در نوجوانی، پیشرفت تحصیلی ضعیف، جرم و جنایت – همه این‌ها پیامدهای عدم یادگیری خواندن هستند. بیش از سه دهه مطالعه نشان داد که از 10 تا 15 درصد کودکانی که در نهایت ترک تحصیل می‌کنند، بیش از 75 درصد آن‌ها کتاب‌خوان‌هایی هستند که دچار مشکل هستند.


تحقیقات ثابت کرده است که بین بی سوادی و جرم رابطه نزدیک وجود دارد. طبق گزارش 85 درصد از مجرمان نوجوان مشکل خواندن دارند. در جمعیت بزرگسال، 60 درصد از زندانیان از نظر عملکردی بی سواد هستند، به این معنی که نمی توانند به اندازه کافی بخوانند یا بنویسند تا بتوانند با نیازهای روزمره زندگی کنار بیایند.


از سوی دیگر، مهارت های خواندن قوی با مزایای شخصی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط است. طبق تحقیقات منتشر شده، توانایی خواندن در سنین اولیه هفت سالگی ممکن است چندین دهه بعد با وضعیت اجتماعی-اقتصادی مرتبط باشد (ریچی و بیتس، 2013).

اختلال خواندن


چه چیزی باعث اختلال خواندن در کودکان می شود؟
اکثر مشکلات تنها در صورتی حل می شوند که علت آنها را بدانیم. به عنوان مثال، بیماری مانند اسکوربوت جان هزاران دریانورد را در طول سفرهای دریایی طولانی گرفت. با این حال، زمانی که علت آن کشف شد، بیماری نسبتاً سریع درمان شد: کمبود ویتامین C. بنابراین، یک نقطه شروع قابل قبول می تواند این سوال باشد که :


چه چیزی باعث اختلال خواندن در کودکان می شود؟


در حالی که بسیاری از عوامل دیگر ممکن است باعث مشکل خواندن شوند و به آن کمک کنند – به عنوان مثال، بینایی ضعیف و کاهش شنوایی – نباید این اصل قدیمی اما بی سن را نادیده گرفت که یادگیری یک فرآیند طبقه بندی شده است.


این اصل بدیهی است، اما اهمیت آن در آموزش خواندن اغلب نادیده گرفته می شود. در تمام دنیا در تمام نظام های آموزشی این امر پذیرفته شده است که کودک باید از مقاطع پایین تحصیلی شروع کند و سپس به تدریج به سطوح بالاتر پیشرفت کند.


با این حال، اگر یادگیری انسان یک فرآیند طبقه بندی شده نبود، این غیرضروری بود.آنگاه این امکان وجود دارد که کودک در هر سطحی وارد مدرسه شود و سالهای تحصیلی را به هر ترتیبی به پایان برساند. مثال ساده و کاربردی دیگر این واقعیت است که قبل از اینکه امکان یادگیری جمع و تفریق فراهم شود، باید شمارش را یاد بگیرد. این اصل در ورزش نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.


اگر برای تماشای مربی در حال کار به زمین فوتبال برویم، به زودی متوجه خواهیم شد که او زمان زیادی را صرف تمرین کردن بازیکنانش در مهارت‌های اساسی مانند سر زدن، پاس دادن، دریبل زدن و شوت زدن می‌کند. بازیکنانی که بیشترین مهارت را در این مهارت های اساسی دارند معمولاً در موقعیت واقعی بازی بهترین هستند. به همین ترتیب، مهارت‌ها و دانش‌هایی نیز وجود دارد که کودک باید ابتدا آن‌ها را به دست آورد، قبل از اینکه بتواند خواننده خوبی شود.

اختلال خواندن


یادگیری خواندن شامل چه مهارت هایی است؟


در حالی که مهارتهای زبانی اولین پله نردبان خواندن را تشکیل می دهند، مهارت های شناختی پله دوم را تشکیل می دهند. مجموعه کاملی از مهارت های شناختی وجود دارد که برای خواندن پایه ای هستند.

توجه
توجه نقش مهمی در یادگیری دارد. توجه و تمرکز، فرآیند رفتاری و شناختی است. توجه انتخابی بر یک جنبه از محیط در حالی که چیزهای دیگر را نادیده می گیرد، در حالی که توجه پایدار به حالتی اشاره دارد که در آن توجه باید در طول زمان حفظ شود. هر دو مهارتهای اساسی خواندن در اختلال خواندن هستند.


پردازش بصری یا ادراک بصری
به توانایی درک اطلاعات دریافت شده از طریق چشم اشاره دارد. مشکلات پردازش بینایی با مشکلات مربوط به بینایی یا وضوح بینایی متفاوت است. مشکلات پردازش بصری بر نحوه تفسیر یا پردازش اطلاعات بصری تأثیر می گذارد.
یک کودک با مشکلات پردازش بینایی ممکن است بینایی 20/20 داشته باشد اما ممکن است در تشخیص پیش زمینه از پس زمینه، فرم ها، اندازه و موقعیت در فضا مشکل داشته باشد. آنها همچنین ممکن است قادر به سنتز و تجزیه و تحلیل نباشند.

اختلال خواندن


پردازش شنوایی:
به توانایی درک اطلاعات دریافت شده از طریق گوش اشاره دارد. پردازش شنوایی توانایی شنیدن نیست بلکه تفسیر، سازماندهی و تجزیه و تحلیل شنیده هاست.


آگاهی واج شناختی
توانایی شنیدن صداهای انفرادی (واج) در کلمات است، در قلب خواندن قرار دارد و به طیف وسیعی از مهارتهای پردازش شنوایی نیاز دارد. به عنوان مثال، سنتز شنیداری و تجزیه و تحلیل شنوایی، دو مهارت پردازشی هستند که برای قطعه‌بندی و ترکیب صداها ضروری هستند. سرعت پردازش را می‌توان به صورت مدت زمان انجام کارها تعریف کرد.


حافظه
حافظه نگهداری اطلاعات در طول زمان است. اگرچه کلمه حافظه ممکن است تصویری از یک فرآیند واحد و «همه یا هیچ» را تداعی کند، واضح است که انواع مختلفی از حافظه وجود دارد که هر یک ممکن است تا حدی مستقل از دیگری باشد.


حافظه شنوایی شامل دریافت اطلاعاتی است که به صورت شفاهی ارائه می شود، پردازش آن اطلاعات، ذخیره آن در ذهن و سپس یادآوری آنچه شنیده شده است. کودکانی که مهارت های حافظه شنیداری ضعیفی دارند ممکن است در تشخیص صداها و تطبیق آنها با حروف دچار مشکل شوند.


یک حافظه بصری خوب برای ساختن ناحیه بصری شکل کلمه در مغز ضروری است. این ناحیه در مغز امکان تشخیص کلمات را با سرعتی بسیار بالا فراهم می کند. حافظه متوالی نیازمند فراخوانی موارد با ترتیب خاصی است.


بسیاری از دانش آموزانی که مشکل خواندن دارند، حافظه متوالی ضعیفی دارند. حافظه کوتاه‌مدت به ظرفیت یک فرد برای نگهداری مقدار کمی از اطلاعات در حالت فعال و در دسترس برای مدت کوتاهی اشاره دارد.


تحقیقات نشان داده است که کودکانی که مشکل خواندن دارند ممکن است از حافظه کوتاه مدت و بلندمدت ضعیف رنج ببرند. حافظه کاری به توانایی نگهداری موقت چندین واقعیت یا فکر در حافظه هنگام حل یک مشکل یا انجام یک کار اشاره دارد.


تفکر منطقی
تفکر منطقی فرآیندی است که در آن فرد به طور مداوم از استدلال برای رسیدن به نتیجه استفاده می کند. مشکلات یا موقعیت‌هایی که شامل تفکر منطقی می‌شوند، ساختار، روابط بین حقایق و زنجیره‌های استدلالی را می‌طلبند که «معنا» دارند.


فرزند من خوب می‌خواند اما درک نمی‌کند. چرا؟

اختلال خواندن


درک مطلب قلب و هدف خواندن است. به هر حال، هدف از خواندن، جمع آوری معنا از صفحه چاپ شده است. اکثر مردم تصور می کنند که درک کودکانی که کتابخوان خوبی هستند در مسیر درستی قرار دارد. اما سه تا ده درصد از این کودکان بیشتر مطالبی را که می‌خوانند نمی‌فهمند. ممکن است دلایل دیگری نیز وجود داشته باشد، اما اینها شایع ترین دلایل مشکل درک مطلب هستند:


واژگان ضعیف
واژگان برای موفقیت در خواندن ضروری است. دانش‌آموزان نمی‌توانند آنچه را که می‌خوانند بفهمند، بدون اینکه معنی اکثر کلمات متن را بفهمند. دهه‌ها تحقیق نقش حیاتی واژگان را در درک مطلب و موفقیت کلی دانش‌آموزان تأیید کرده است.


مهارت های حافظه ضعیف
محققان فعالیت مغز را مشخص کرده اند و نقش آن را در نارساخوانی درک کرده اند. با این حال، هیچ مطالعه تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی یا fMRI، تا همین اواخر، مشخصات عصبی زیستی افرادی را که علیرغم تواناییهای دست نخورده در سطح کلمه، درک خواندن ضعیفی از خود نشان می دهند، بررسی نکرده است.


مشکلات خواندن
تصویربرداری عصبی از کودکان نشان داد که در هنگام خواندن، عملکرد مغز افرادی که مشکل درک خواندن دارند، کاملاً متفاوت و متمایز از افراد مبتلا به نارساخوانی است. افراد مبتلا به نارساخوانی ناهنجاری هایی را در یک ناحیه خاص در قشر اکسیپیتال-تمپورال، بخشی از مغز که با موفقیت در تشخیص کلمات در یک صفحه مرتبط است، نشان دادند.
از سوی دیگر، کسانی که در درک مطلب مشکل داشتند، در این منطقه ناهنجاری نشان ندادند. در عوض، آنها ناهنجاری های خاصی را در مناطقی که معمولاً با حافظه مرتبط هستند نشان دادند. وجود نقص در نواحی مغز مربوط به حافظه منطقی است.


چندین مطالعه تایید کرده اند که درک مطلب به شدت بر حافظه کاری و بلند مدت متکی است. حافظه کوتاه مدت اطلاعات را تنها برای چند ثانیه در هنگام پردازش در ذهن نگه می دارد.


جایی که چنین اطلاعات پردازش شده به طور دائم ذخیره می شود حافظه بلند مدت است. حافظه کاری یک سیستم حافظه واسطه و فعال در ناحیه پردازش اطلاعات مغز است. درک جملات به شدت به حافظه کاری کافی بستگی دارد.
به عنوان مثال، برای درک جملاتی که ساختار پیچیده ای دارند، به حافظه فعال نیاز است، مانند: «دلقکی که پسر را در آغوش گرفته دختر را می بوسد».

اختلال خواندن


این به ما کمک می‌کند تا جملات طولانی را تفسیر کنیم، «قبل از بررسی پاسخ‌های خود در انتهای کتاب، هر مشکل دیگری را در صفحه پانزدهم و همه مسائل صفحه شانزدهم را انجام دهید». ما زمانی از حافظه کاری استفاده می‌کنیم که حفظ ترتیب کلمات ( نحو) برای درک صحیح جمله‌ای ضروری است، “این توپ پسر بود و نه توپ دختر که کثیف بود.”


مهارت های تفکر منطقی ضعیف
رابطه بین تفکر منطقی و درک مطلب در ادبیات به خوبی تثبیت شده است. به عنوان مثال، گفته شده است: “خواندن بدون استدلال وجود ندارد” و حتی خواندن، استدلال است.

والدین برای کمک به فرزندان خود چه کاری می توانند انجام دهند؟


اگر کودک شما در یادگیری خواندن مشکل دارد، بهترین راه این است که اقدام فوری انجام دهید. نود و پنج درصد از خوانندگان ضعیف در صورتی که زودتر کمک مؤثری دریافت کنند، می‌توانند به سطح پایه برسند. با این حال، هر چه بیشتر برای کمک گرفتن از کودکی که مشکل خواندن دارد صبر کنید، برای او سخت‌تر می‌شود. مشاور کتابخوانی از والدین می خواهد که به شهود خود اعتماد کنند.


والدین پشت سر هم به من می گویند که قبلاً مشکلی وجود دارد، اما متقاعد شده اند که شهود خود را نادیده بگیرند و منتظر بمانند تا برای فرزندشان کمک بگیرند. بعداً، وقتی فهمیدند زمان در رشد مهارت‌های خواندن ضروری است، والدین از ماه‌ها یا سال‌های از دست رفته پشیمان شدند.»


ناتوانی خواندن:

اختلال خواندن


تعدادی از دانش آموزان در فرآیند خواندن با ناتوانی خواندن مواجه می شوند و برای برخی، این یک مشکل فراگیر است.
برخی از کودکان دارای مشکلات یادگیری در ابتدا در فراگیری مهارتهای پیش کلامی (مانند آگاهی از صداها یا مشکلات بینایی و حافظه بینایی شنیداری و مهارتهای لازم برای شروع گفتار) مشکل دارند.


بسیاری از کودکان دارای مشکل کم توانی ذهنی دارای اختلالات یادگیری هستند که نادیده گرفته می شوند
تخمین‌های جدید گزارش می‌دهند که از هر 10 کودک، 1 کودک دارای ناتوانی‌هایی در خواندن است، مانند نارساخوانی
ناتوانی در خواندن بر دانش‌آموزان در زمینه‌های رمزگشایی کلمات، درک مطلب، روان خواندن، بازیابی کلمات، سرعت خواندن و ردیابی تأثیر می‌گذارد.

ما برای کمک به مشکل خواندن چه کار می توانیم انجام دهیم؟


ابتدا، می‌توانیم یاد بگیریم که شاخص‌های رایج را بشناسیم تا دانش‌آموزان به طور رسمی مورد آزمایش و تشخیص قرار گیرند. دوم، ما می‌توانیم در مورد ابزارها و منابعی که می‌توانند به این دانش‌آموزان کمک کنند تا از این موانع عبور کرده و مدیریت کنند، بیاموزیم.


علت شایع ناتوانی در خواندن:


مشکل در قافیه سازی کلمات، مشکلات در حفظ دنباله اعداد، حروف و کلمات، توالی اشتباه صداها یا هجاها در یک کلمه، دنباله های حروف و اعداد را به درستی درک می کند، اما آنها را به ترتیب متفاوتی به خاطر می آورد و به یاد می آورد، کلمات را اشتباه می خواند و از قلم می اندازد.


مشکل خواندن کلمات، مشکلات املایی، ناتوانی در کلمه یابی، مشکلات به خاطر سپردن ریشه کلمات، تکرار، جابجایی، اضافه، جایگزینی، و حذف حروف، اعداد و/یا کلمات


مشکل در درک اصطلاحات، استنباط‌ها و جوک‌ها، مشکلات ردیابی از چپ به راست در سراسر صفحه، مشکلات تمایز بین حروف و کلمات مشابه، مشکل در درک کلمه، برخی نیز مشکلات گرامری و دستور زبان را تجربه می کنند.


ناتوانی خواندن و راه حلهای آن:

اختلال خواندن


نوشتار سیاه روی پس‌زمینه سفید می‌تواند از نظر بصری برای بسیاری از کودکان ناخوشایند باشد، زیرا کنتراست می‌تواند حروف را متحرک یا مرتعش کند. اگر اینطور است، می توانید پوشش های رنگی ایجاد کنید.


می‌توانید با استفاده از طلق های شفاف و رنگارنگ یا پوشه‌های جیبی، پوشش‌های خود را جدا کنید. من دوست دارم از یک برش کاغذ استفاده کنم و آنها را به نوارهایی برش دهم که بتوان از آنها به عنوان نشانک نیز استفاده کرد. به عنوان گزینه دیگر، می‌توانید عینک‌هایی با لنزهای رنگی خریداری کنید. محبوب ترین رنگ ها آبی و زرد هستند.


به همین ترتیب، اگر تغییر رنگ پس‌زمینه هنگام مطالعه مفید باشد، این دانش‌آموزان احتمالاً از تغییر پس‌زمینه هنگام تایپ سود می‌برند. بازی های جستجو را با کلمات و حروفی که گیج کننده هستند انجام دهید. به عنوان مثال، اگر یک زبان آموز جوان حروف b و d را با هم مخلوط می کند، یک مجله، روزنامه یا چاپ دیگر تهیه کنید و از آنها بخواهید که تمام حرف b را دایره کنند.


آنها مجبور نیستند متن را بخوانند. آنها فقط حرف یا کلمه را اسکن خواهند کرد. اگر از آنها بخواهید که در یک زمان به یک خط نگاه کنند، به آنها در بهبود مهارت های ردیابی نیز کمک خواهید کرد.برخی از جوک ها را در اینترنت یا در یک کتاب پیدا کنید. هر جوک را مرور کنید و درباره چیزهایی که آن را سرگرم کننده می کند صحبت کنید.


در مورد کلماتی که دارای معانی دوگانه هستند صحبت کنید و فهرستی از کلماتی که فکر می کنید چند معنی دارند تهیه کنید. در آخر، به زبان آموز پیشنهاد دهید که کتاب جوک خود را بسازد. اگر املای مشکل است، به دفترچه‌ها و جزوات دانش‌آموز مراجعه کنید تا کلماتی که معمولاً غلط املایی دارند را پیدا کنید.


هر کلمه را در یک صفحه قرار دهید و از اختراع استراتژی‌های حافظه لذت ببرید که به دانش‌آموز کمک می‌کند تا املای صحیح را به خاطر بیاورد. به عنوان مثال، اگر دانش آموزی با کلمه “چه” مشکل داشته باشد، ممکن است متوجه شود که کلمه “چه” کلمه “کلاه” را در خود دارد. سپس، ممکن است روی صفحه کلاه بکشند و سپس این سؤال را بنویسند: “چه کلاهی؟”


بازی‌های اینترنتی لذت‌بخش و رایگان را انجام دهید و ویدیوهایی را تماشا کنید که صداهای پایه را بررسی می‌کنند.
روش های لمسی و حرکتی را در دروس ادغام کنید تا آنها را لذت بخش و به یاد ماندنی کنید. حروف، اعداد و کلمات دشوار را با دستکاری های لمسی با زبان آموز تشکیل دهید. می توانید از لوبیاهای ژله ای، اسپاگتی مرطوب، سنگریزه، کشمش، لوله پاک کن، سینی ماسه، کرم موبر، خاک رس و غیره استفاده کنید.


همچنین می توانید اعداد، حروف و کلمات دشوار را روی بادکنک ها، توپ ها قرار دهید و بازی کنید. هر بار که بازیکنی توپ یا بالون را در دست می گیرد، اولین کلمه ای را که می بیند می خوانند. با صدای بلند بخوانید یا از کتاب‌های روی نوار استفاده کنید. در حین گوش دادن، از زبان آموزان بخواهید چشمان خود را ببندند تا بتوانند داستان را در ذهن خود تصور کنند. بسیاری از یادگیرندگان با ناتوانی در خواندن هرگز توانایی خود را برای تصور یا تجسم یک داستان به طور کامل توسعه نمی دهند.


فرآیند خواندن از نظر ذهنی بسیار دشوار است که آنها فضای شناختی برای تجسم تصاویر را ندارند. کمک به این یادگیرندگان برای توسعه ظرفیت استفاده از چشم ذهن، توجه، درک مطلب و حافظه را بهبود می بخشد. جایگزین دیگر این است که زبان آموزان همراه با صوت بخوانند تا بتوانند کلمات و عبارات کامل را مشاهده کنند. یک زمان ثابت، چند بار در هفته، زمانی که کل کلاس یا خانواده کتابی را انتخاب می کنند و می خوانند، برنامه ریزی کنید.


همه باید در یک اتاق مشترک جمع شوند و بخوانند. حتما غذای لذیذ و همچنین اشیاء آرامش بخش تهیه کنید تا خواندن تداعی های خوشایندی داشته باشد. این زمان برای استراحت و لذت بردن از همراهی با یکدیگر است، پس این زمان را به زمانی ارزشمند تبدیل کنید. در این زمان از فعالیتهای جذاب خواندن و نوشتن استفاده کنید.


اگر کودک شما نیز چنین مواردی را در مهارت خواندن تجربه می کند یا شما به آن شک دارید با بهترین متخصصان گفتار درمانی و کاردرمانی شهر تبریز در مرکز جامع گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام و مرکز آموزش و توانبخشی اختلالات یادگیری یاشا مشورت کنید با ما تماس بگیرید.


خواندن افزایش علاقه خواندن کودکان


عشق به خواندن، دری را برای ماجراجویی، یادگیری چیزهای جدید و مجموعه ای از مهارت های کلیدی زبان مانند توسعه گفتار و ساخت واژگان باز می کند. گذراندن وقت با کتاب همچنین لحظات خاصی را برای شما ایجاد می کند تا با فرزندتان پیوند برقرار کنید و از همراهی یکدیگر لذت ببرید. فقط 10 تا 15 دقیقه در روز با یک کتاب کافی است تا علاقه کوچولوی کنجکاو شما را برانگیزد. نکات برتر و مهمی که ما در مورد پرورش عشق به ادبیات پی برده ایم را بخوانید.


۱_ بلافاصله شروع کنید
خواندن برای نوزاد تازه متولد شده به او کمک می کند تا بهترین شروع را در زندگی داشته باشد. نوزادان زبان را از بزرگسالانی یاد می گیرند که کلمات را برای آنها تکرار می کنند و می خوانند. وقتی با کودکتان مطالعه می کنید، در مورد شخصیت ها و اشیاء کتاب یا صداهایی که حیوانات تولید می کنند صحبت کنید.


شنیدن صدای شما به حروف و تصاویری که می بینند کمک می کند. در حین خواندن، زیر و بم و لحن صدای خود را تغییر دهید و لهجه ها یا صداهای مختلف را برای شخصیت های مختلف امتحان کنید. این به درگیر نگه داشتن فرزند شما کمک می کند و باعث می شود #داستان از صفحه خارج شود!


به یاد داشته باشید، بچه ها خیلی قبل از اینکه خواندن را یاد بگیرند، یاد می گیرند که کتاب را دوست داشته باشند.
گذراندن وقت با کتاب‌ها در حال حاضر به کودکان کمک می‌کند تا با بزرگ‌تر شدن از کتاب‌ها لذت بیشتری ببرند.


۲_ برای فرزندتان مدل سازی کنید
به او نشان دهید که یک خواننده خوب چگونه به نظر می رسد برای کودکان مهم است که خواندن را به عنوان یک کار سرگرم کننده و لذت بخش بدانند تا یک کار دشوار. چه راه بهتری برای آموزش این موضوع از اینکه خودتان طناب ها را به آنها نشان دهید! اگر فرزندانتان می بینند که شما اغلب مطالعه می کنید، به احتمال زیاد آنها را تشویق می کند.
این همچنین به ترویج زمان دوری از صفحه نمایش کمک می کند.


اگر مدتی از مطالعه دور بوده اید، صاحبان کتابفروشی و کتابداران محلی می توانند راهنمای فوق العاده ای در انتخاب بهترین کتاب برای شما و فرزندتان باشند. خانواده و دوستان نیز منابع خوبی هستند! در مورد کتاب های مورد علاقه فرزندانشان و تجربه آنها از خواندن با هم بپرسید. حتی می توانید کوچولوی خود را با خود بیاورید و آن را به سفری ویژه برای جمع آوری کتاب ها تبدیل کنید.


۳_ نوبت بگیرید
همانطور که فرزند شما بزرگتر می شود، به نوبت با صدای بلند برای یکدیگر بخوانید. اگر مهارت خواندن کودک ابتدایی است، این می تواند به اندازه ای باشد که از فرزندتان بخواهید به حروف و کلماتی که می شناسد اشاره کند. سپس به نوبت جملات را بخوانید.


با افزایش توانایی های او، می توانید به نوبت صفحات و در نهایت فصل ها را بخوانید. همانطور که با هم مطالعه می کنید، در مورد مطالبی که می خوانید سوالاتی بپرسید: “فکر می کنید بعداً چه اتفاقی می افتد؟” “فکر می کنی چرا فیل این کار را کرد؟” زمانی که صرف خواندن با صدای بلند برای یکدیگر می کنید، به ایجاد اعتماد به نفس در صحبت کردن با صدای بلند کمک می کند و آنچه را که فرزندتان آموخته است، تقویت می کند.


۴- به حرف فرزندتان گوش دهید
همانطور که کودک شما بزرگ می شود، به علایق او توجه کنید.
اگر او به خصوص به موضوع خاصی مانند دایناسورها علاقه دارد، سعی کنید کتاب های کودکان در مورد آن موضوع را پیدا کنید. این کمک می‌کند تقویت شود که کتاب‌ها ابزاری برای یادگیری بیشتر در مورد چیزهایی هستند که ما به آنها اهمیت می‌دهیم و اگر موضوع مورد علاقه‌اش باشد، احتمال خواندن او بیشتر است! نگران نباشید.


اگر فرزندان شما هنوز رمان یا داستایوفسکی را نمی خوانند – نکته اصلی این است که آنها در حال خواندن هستند.
اگر آنها در حال حاضر فقط کمیک می خوانند، اشکالی ندارد. کمیک ها و رمان های گرافیکی هنوز خواندن هستند!
می توانید آنها را با سایر مطالب خواندنی تشویق کنید، اما اگر در حال حاضر پذیرای آن نیستند، نیازی به فشار بیش از حد نیست.


۵_ آن را به یک روال تبدیل کنید
خواندن کتاب به بخشی لذت بخش از زندگی کودک شما با گنجاندن کتاب در برنامه روزانه شما شروع می شود.
قبل از خواب یا هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، زمان خاصی برای مطالعه ایجاد کنید. زمانی که با هم هستید، حواس‌پرتی‌هایی مانند تلفن همراه و تلویزیون را محدود کنید.


6- زمان شما باید تماماً در مورد یکدیگر باشد!
بخشی از یادگیری لذت بردن از خواندن، بودن در کنار کتاب در خانه است. در صورت امکان، سعی کنید یک مجموعه کتاب برای فرزندانتان راه اندازی کنید. لزومی ندارد که گسترده باشد. یک کتابخانه کوچک می تواند به خوبی کار کند.
اگر در نزدیکی شما موجود است، برای اطلاعات در مورد برنامه های زمان داستان با کتابخانه محلی خود تماس بگیرید.
این ملاقات‌ها می‌تواند راهی عالی برای کودک برای لذت بردن از کتاب و در عین حال اجتماعی بودن با کودکان دیگر باشد.همچنین می‌توانید درباره راه‌اندازی یک باشگاه کوچک کتاب با دوستان و فرزندانشان ببینید.


7- نقاط عطف خواندن در حالی که هر کودک متفاوت است.
در اینجا برخی از نقاط عطف وجود دارد که ممکن است هنگام رشد مهارت های خواندن کودک خود مشاهده کنید:
تولد – 18 ماهگی: چند عبارت ساده را می فهمد به کتاب ها نگاه می کند و سعی می کند ورق بزند گفتار را تقلید می کند. در حدود 1 سالگی می تواند یک یا چند کلمه بگوید، 18 ماه – 3 سال می تواند 250 تا 350 کلمه، در حدود 2 سال و 800 تا 1000 کلمه، در حدود 3 سال بیان کند.


از گوش دادن به کتاب های آشنا لذت می برد عبارتی تکراری از کتاب مورد علاقه می گوید. صداهای صحبت کردن بزرگسالان را تقلید می کند می خواهد که برایش خوانده شود، 3 تا 5 سال حروف آشنا را می شناسد و سعی می کند آنها را بنویسد. کتابی را به درستی نگه می دارد و ورق می زند کلمات قافیه را شناسایی می کند. جملات را راحت به کار می برد از کتاب هایی که با صدای بلند خوانده می شوند یاد می گیرد.


همکاران متخصص ما در مرکز آموزش و توانبخشی اختلالات یادگیری یاشا در تبریز و آذربایجان در خدمت شما هستند و آماده اند هر گونه سوالات شما را در مورد فرزندتان پاسخ دهند، با ما تماس بگیرید.


فعالیتهای جذاب خواندن و نوشتن برای کودکان:


فعالیتهای جذاب خواندن و نوشتن توسط کارشناسان ما برای شما و کودکانتان ایجاد شده است. تا با کودکان، از سنین تولد تا کلاس ششم کار کنید. این فعالیتها را با کودکان هر روز مورد استفاده قرار دهید. در استفاده از این فعالیتها، هدف اصلی ایجاد اشتیاق زیاد در خواننده برای خواندن و نوشتن خواهد بود.


شما تشویق کننده کودک هستید. برای خواننده اهمیت کمتری دارد که هر کلمه را دقیقاً درست بیان کند. مهم است کودک یاد بگیرد که خواندن را دوست داشته باشد. اگر خواننده کتابی را تمام کند و کتابی دیگر را بخواهد، می دانید که موفق شده اید.


اگر کودک شما حتی یک بار در هفته می نویسد و یا بیشتر می نویسد، می دانید که به اهداف اولیه خود رسیده اید.
ما برای شما و کودکانتان ساعات بسیار خوبی را با خواندن و نوشتن آرزو می کنیم!
فعالیتهای جذاب خواندن و نوشتن توسط کارشناسان ما برای شما و کودکانتان ایجاد شده است.
تا با کودکان، از سنین تولد تا کلاس ششم کار کنید.


از تولد تا پیش دبستانی: سال های اولیه
فعالیت 1: کتاب و نوزادان نوزادان عاشق گوش دادن به صدای انسان هستند. چه راهی بهتر از خواندن!
آنچه شما نیاز دارید: برخی از کتاب‌هایی که مخصوصاً برای نوزادان نوشته شده‌اند. کتاب‌هایی که از مقوا یا پارچه ساخته شده‌اند و دارای بال‌هایی برای بلند کردن و سوراخ‌هایی برای نگاه کردن به آن‌ها هستند. فعالیتهای جذاب خواندن و نوشتن توسط کارشناسان ما برای شما و کودکانتان ایجاد شده است تا با کودکان، از سنین تولد تا کلاس ششم کار کنید.

چه باید کرد:

با خواندن لالایی و آهنگ های محلی برای کودک خود شروع کنید. وقتی کودک شما حدود شش ماهه شد، کتاب هایی را انتخاب کنید که رنگ های روشن، تصاویر ساده و ریتم زیادی در متن دارند. کودک خود را در آغوش خود بگیرید تا بتواند صفحات رنگارنگ کتاب را ببیند. شامل کتاب هایی که تصاویر و نام اشیاء آشنا را نشان می دهد.

همانطور که با کودک خود مطالعه می کنید، به اشیاء موجود در تصاویر اشاره کنید و مطمئن شوید که کودک شما همه چیزهایی را که برای انجام دادن کتاب ها سرگرم کننده است، می بیند.

لحن صدای خود را با شخصیت های مختلف در داستان ها تغییر دهید، قافیه های مهد کودک بخوانید، چهره های خنده دار بسازید، هر گونه جلوه های ویژه ای که می توانید برای تحریک علاقه کودک خود انجام دهید. به کودک خود اجازه دهید کتاب های پارچه ای و مقوایی محکم را لمس کند و نگه دارد.

وقتی برای نوزاد کتاب می‌خوانید، جلسات را مختصر نگه دارید اما روزانه و اغلب بخوانید. همانطور که برای کودکتان کتاب می خوانید، فرزندتان در حال ایجاد ارتباطی بین کتاب ها و آنچه بیش از همه دوست دارد -صدا و صمیمیت شما- است. اجازه دادن به کودکان برای دست زدن به کتاب ها، وابستگی آنها را بیش از پیش عمیق می کند.


فعالیت 2: فعالیتهای جذاب خواندن و نوشتن تکنیک صحبت کامل
آنچه برای شما “کلاه قدیمی” است می تواند برای کودکان نوپا و پیش دبستانی جدید و هیجان انگیز باشد. وقتی در مورد تجربیات روزمره صحبت می کنید، به کودکان کمک می کنید دنیای خود را به زبان متصل کنند و آنها را قادر می سازید تا فراتر از آن جهان خود به استقبال ایده های جدید بروند. آنچه شما برای تکنیک صحبت کامل نیاز دارید: خودت و فرزندت

در تکنیک صحبت کامل چه باید کرد: وقتی شام را آماده می کنید، با فرزندتان در مورد چیزهایی که در حال رخ دادن هستند صحبت کنید. وقتی کودک 2 یا 3 ساله شما با بیرون آوردن همه قابلمه ها و ماهیتابه ها “کمک” می کند، در مورد آنها صحبت کنید. “کدام یک بزرگترین است؟” “آیا می توانید یک درپوش برای آن یکی پیدا کنید؟” “این چه رنگی است؟”


وقتی در خیابان راه می‌روید و کودک نوپا یا پیش‌دبستانی شما برای جمع‌آوری برگ‌ها می‌ایستد، بایستید و سؤالاتی بپرسید که به پاسخ‌های بیش از «بله» یا «نه» نیاز دارند “کدام برگها یکسان هستند؟” “کدام برگها متفاوت هستند؟” “چه چیز دیگری روی درختان رشد می کند؟” سوالات “چه می شود اگر” بپرسید. “اگر برف را پارو نمی کردیم چه اتفاقی می افتاد؟” “اگر آن پروانه روی بینی شما فرود آید چه؟”


به سوالات بی پایان «چرا» فرزندتان با حوصله پاسخ دهید. وقتی می گویید “نمی دانم، بیایید آن را بررسی کنیم”، نشان می دهید که چقدر کتاب ها به عنوان منابعی برای پاسخ به سؤالات مهم هستند. بعد از اینکه فرزندتان برای شما داستانی تعریف کرد، سؤالاتی بپرسید تا بهتر متوجه شوید. به این ترتیب کودکان یاد می‌گیرند که چگونه داستان‌های کامل بگویند و بدانند که شما به آنچه آنها می‌گویند علاقه دارید.

کودک خود را در معرض تجربیات مختلف قرار دهید – سفر به کتابخانه، موزه یا باغ وحش.
قدم زدن در پارک؛ یا ملاقات با دوستان و اقوام. این رویدادها را با نظرات، پرسش ها و پاسخ های فراوان همراه کنید. صحبت کردن کودکان را قادر می سازد تا دایره لغات و درک خود را از جهان گسترش دهند. توانایی ادامه مکالمه برای رشد خواندن مهم است. به یاد داشته باشید، بهتر است با یک کودک کوچک بیش از حد صحبت کنید تا کم.


فعالیتهای جذاب خواندن و نوشتن فعالیت تکرار و قافیه
تکرار کتاب‌ها را قابل پیش‌بینی می‌کند و خوانندگان جوان دوست دارند بدانند چه چیزی بعداً اتفاق می افتد.
آنچه شما نیاز دارید: کتاب‌هایی با عبارات تکراری، شعرهای کوتاه قافیه.


چه باید کرد:
داستانی با عبارات تکراری یا شعری که خود و فرزندتان دوست دارید انتخاب کنید. برای مثال بخوانید: گرگ: “بره کوچولو، بره کوچولو، بذار بیام داخل.” بره کوچولو: “نه نه مامانم گفته باز نکنم.” گرگ:”پس هف می کنم و پف می کنم و خونه ات رو باد می بره!”


بعد از اینکه گرگ خانه اولین بره را منفجر کرد، فرزند شما به زودی با تکرار کلمات به آن می پیوندد. به آرامی بخوانید و با لبخند یا تکان دادن سر به فرزندتان اجازه دهید بداند که از مشارکت او قدردانی می کنید. همانطور که کودک با داستان بیشتر آشنا می شود، مکث کنید و به او فرصت دهید تا جاهای خالی و عبارات را پر کند. فرزندتان را تشویق کنید که تظاهر به خواندن کند، به خصوص کتاب هایی که حاوی تکرار و قافیه هستند.


اکثر کودکانی که از خواندن لذت می برند، در نهایت تمام یا قسمت هایی از کتاب را حفظ می کنند و از خواندن شما تقلید می کنند. این یک بخش عادی از رشد خواندن است. وقتی بچه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در داستان یا شعر چه اتفاقی می‌افتد، بر کتاب‌ها تسلط دارند. وقتی بچه ها احساس قدرت می کنند، شجاعت تلاش کردن را دارند. تظاهر به خواندن گام مهمی در فرآیند یادگیری خواندن است.


فعالیتهای سرگرم کننده برای خواندن و نوشتن فعالیت چهارم: شعر در حرکت
وقتی بچه‌ها یک شعر خوب را اجرا می‌کنند، یاد می‌گیرند که قافیه، ریتم و نقاشی‌هایی را که با چند کلمه خوب انتخاب می‌کند دوست داشته باشند. آنها با پیوند دادن احساسات با کلام نوشته شده به عنوان خواننده رشد می کنند.
آنچه شما برای این فعالیت نیاز دارید: شعرهایی که قافیه می گویند، داستانی را روایت می کنند و/یا از دیدگاه کودک سروده می شوند.


برای اختلال خواندن در خانه چه باید کرد:


یک شعر را به آرامی برای فرزندتان بخوانید و تمام استعدادهای نمایشی خود را به خواندن بیاورید.

اگر شعری وجود دارد که فرزندتان به آن علاقه خاصی دارد، پیشنهاد کنید یک آهنگ مورد علاقه خود را اجرا کنید.
مطمئن باشید که به چنین تلاش هایی با اشتیاق و خوشحالی جواب می دهید.

اجرای یک بیت، یک بیت یا کل شعر را پیشنهاد کنید. از فرزندتان بخواهید چهره ای را به همان شکلی که شخصیت شعر احساس می کند بسازد. به یاد داشته باشید که حالات چهره باعث ایجاد احساسات در صدای مجری می شود.

مخاطب مشتاق فرزندتان باشید. تشویق همیشه خوب است. اگر کودک شما با این ایده راحت است، به دنبال محیطی بزرگتر با مخاطبانی مشتاق باشید. شاید خواندن یک کتاب بعد از شام برای اعضای خانواده و فرزندتان جذاب باشد.


اشتباهات یک واقعیت زندگی هستند، پس آنها را نادیده بگیرید. اشعار اغلب کوتاه همراه با فضای سفید زیادی در صفحه هستند. این باعث می شود آنها برای خوانندگان جدید قابل مدیریت باشند و به ایجاد اعتماد به نفس آنها کمک می کند

برچسب ها