اختلال نوشتن

اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری)

اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری):

یکی از تواناییهایی که انسانها مخصوصا انسانهای عصر جدید شدیدا به آن نیاز مند هستند توانایی نوشتار است.

این توانایی به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند کل زندگی فرد و شیوه زندگی، شغل، موفقیت فردی او را تحت تاثیر قرار دهد.

این اختلال و مشکل در کودکان و بزرگسالان مشاهده می گردد.

برخی از کودکان مشکلات نوشتاری را به صورت رشدی دارند.

 این مشکل در بزرگسالان معمولا بعد از یک ضایعه مانند سکته مغزی و یا تصادف به وجود می آید.

نوشتن یک فرایند ارتباطی است که سمبولهای نوشتاری را به شکل حروف یا علایم بینایی بکارگرفته و کلمات را ایجاد مینماید.

کلمات جملات را ایجاد مینمایند،

جملات پاراگراف را ایجاد نموده و شکلهای متفاوت بحث و مباحثه مانند توصیف، داستان، شعر و… را به وجود میآورد.

هر نقصی دراین فرآیندها سبب اختلال نوشتن میگردد.

نوشتار شامل بخشهای زیر است.

  • فرایند نوشتن

توانایی برنامه ریزی (به عنوان مثال “پیش نوشته”)، سازماندهی، پیش نویس، تفسیر، اصلاح و ویرایش متن نوشته شده است.

توانایی برای پاسخگویی به نیازهای مخاطبان خاص و انتقال هدف  متن (به عنوان مثال، متقاعد کردن خوانندگان).

این یک فرآیند مداوم است. آسیب به هرکدام از این مراحل سبب اختلال در زبان نوشتاری میشود.

اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری) و محصول نوشته شده :

محصول نهایی فرآیند نوشتار میتواند در سطح کلمه (انتخاب کلمه و هجابندی) در سطح جمله (گرامر و پیچیدگیهای آن) سطح متن (ساختار بحث وگفتگو، کاربرد انسجام دهنده ها و ایجاد انسجام گفتاری) باشد.

آسیب به مراحل ذکر شده سبب اختلال نوشتن  میگردد.

محصول نوشته شده را می توانیم از ابعاد دیگر مانند شکل نوشتار ، کاربرد حروف ربط و اضافه، هدف ارتباطی نوشته و باکفایت و مثمر ثمر بودن نوشته و میزان اطلاعاتی که به شنوندگان انتقال می دهد مورد بررسی قرار داد   (Nelson, 2014a; Puranik, Lombardino, & Altmann, 2007; Scott & Windsor, 2000

برچسب ها