افزایش دقت بینایی

افزایش دقت بینایی

افزایش دقت بینایی

افزایش دقت بینایی یکی از مهارتهایی است که کودکان باید برای اکتساب مهارتهای گفتار و زبان و سایر مهارتها باید بدست آورند.

برای افزایش دقت بینایی راههای متعدد و متفاوتی وجود دارد که در ادامه تعدادی از تمرینات و روشهای افزایش دقت بینایی آورده شده است.

دقت بینایی همراه با حافظه شنیداری در رشد شناختی کودک نقش بسیار بالایی دارد.

دقت با استفاده از مکعب

در دفعات مختلف و نوبتهای مختلف مکعب‌های جداگانه‌ای به تعداد ۱ تا ۵ عدد در اختیار کودک قرار داده می‌شود تا الگوهای درمانگر را بسازد در ارزیابی ۳۰ ثانیه فرصت در اختیار کودک قرار می‌دهیم.

دقت بینایی با استفاده از رنگ آمیزی

چند دایره را درمانگر رسم می‌کند دوتای آنها را درمانگر رنگ می‌کند بقیه را کودک باید به همان ترتیب رنگ نماید.

برای کودکان که توجه پائین دارند. بجای رنگ آمیزی از چیدن مهره‌ها و یا پولک‌های کوچک و … استفاده می‌گردد.

دقت بینایی با استفاده از پازل: برای مثال از پازل آدمک و خانه استفاده می‌گردد. قطعات پازل نباید از ۷-۶ قطعه بیشتر نباشد.

دقت بینایی از طریق تطابق تصاویر مشابه غیر یکسان: تصاویر مورد استفاده در این آزمون از ۲ سری ۶ تایی تهیه می‌گردد . که دو تصویر (تصور درمانگر و کودک) از جهات دیگر مانند رنگ، زاویه دید، اندازه، و غیره متفاوت باشند. تصاویر از زمینه‌ها و یا طبقات مختلف اشیاء و پدیده‌ها انتخاب می‌گردد. که تصاویر بصورت ۱ تا ۶ تایی قرار می‌گیرد و کودک باید آ‌نها را تطبیق بدهد.

دقت بینایی از طریق تطابق تصاویر و اشیاء

جهت یابی: اتصال تصاویر سمت چپ به راست، کره­ی هوش،

عمق دید: مثلا گذاشتن دو شی مشابه در بالا و پائین میز کوچک.

حافظه بینایی

در بررس و درمان حافظه بینایی موارد ذیل الذکر مهم هستند.

۱- زمان صرف شده ۲ تعداد راهنمایی‌های درمانگر ۳- تعداد آیتم‌های مد نظر ۴- سطح پاسخ کودک: توسط تعداد، رنگها وغیره تعیین می‌گردد. ۵- مدت زمان ارائه الگو به کودک که معمولا ۷ ثانیه خواهد بود. ۶- تفاوت با دقت در این است که الگوی داده شده حذف خواهد شد.

مطالب مفید بیشتر
اکولیلیا یا اکولالیا و روشهای درمان و کاهش آن چیست؟

۱- حافظه بینایی با استفاده از  مکعب‌ها:

۱۰ مکعب از هر رنگ، درمانگر الگو را ساخته کودک به آن نگاه کرده سپس الگو خراب می‌شود. کودک آنرا درست می‌کند.

۲- حافظه بینایی با پوشاندن تصاویر

۲ سری ۱۰ تایی تصویر خواهیم داشت درمانگر آیتم‌های ۲  تا ۵ تایی را روی میز چیده و کودک ۷ ثانیه نگاه می‌کند سپس توسط درمانگر پوشانده می‌شود (، ، ،  و …)

۳- حافظه بینایی از طریق چیدن مهره‌ها

آزمونگر تعدادی مهره را در نوبت‌های جداگانه بصورت ۲ تایی و با رنگها، شکلها و اندازه‌های متفاوت و ترتیب خاص روبه روی کودک قرار داده از او می‌خواهد که ۷ ثانیه به آ‌ن شکلها نگاه کند و سپس الگو خراب می‌شود وا ز کودک خواسته می‌شود که آنرا به درست کند.

تذکر تمیز و تشخیص بینایی درشت در تمامی این فعالیت‌ها بصورت نهفته است.

تمرینات بینایی مربوطه به خواندن

تقسیم کارتها به کارتهای یک نقطه‌ای، دو نقطه‌ای و ..

کودک در یک مستطیل چهار کادره، کادری را که تعداد نقاطش کمتر یا بیشتر است را مشخص نماید.

تشخیص موقعیت مکانی نقطه‌ها

تفاوت حروفی که تفاوت تنها در یک نقطه است.

دیدن یک کارت و سپس انتخاب آن کارت از میان تعداد دیگری کارت.

مرحله بالا در مورد حروف و کلمات نیز صورت گیرد.

روش بینایی حرکتی: کارت حروف را ببیند و سپس مجسم  نموده و حرف را تکرار و بنویسد.

تمرین بالا با  کلمات انجام شود.

کارتی را که ۳، ۴، یا ۵ حرف رویش نوشته شده را ببیند و آنرا با همان توالی بنویسد.

کودک حروف ناقص را شناسایی نموده و کامل کند.

کودک حروف متفاوت را شناسایی نموده و تشخیص دهد.

تمرین ۱۱ را با کلمات تکرار کند.

وصل حروف مشابه به یکدیگر

وصل کلمات مشابه به یکدیگر

کودک کلمه‌ای را که را حروف متفاوت شروع شده تشخیص دهد.

تشخیص حرف مورد نظر از میان یک صفحه پر

مطالب مفید بیشتر
علت شناسی اتیسم / اوتیسم چیست؟ و عواملی ایجاد آن

حروفی را که صدای یکسان دارند، روی کارتی نوشته کلمه‌ای را بخواند، کودک به حرف مورد نظر اشاره نمایید.

تکرار تمرین ۱۷ با صدای آخرتکرار گردد.

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

یاشام حس خوب زندگی خودت باش تو میتونی روزهای بهتری در پیش اند

 
گروه روانشناسی و آموزش یاشام چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی