بازی تقویت گفتار و زبان کودکان

بازی تقویت گفتار و زبان کودکان برای تقویت گفتار و زبان کودکان می توان از بازیهای مختلفی استفاده نمود.

در کلینیک های گفتاردرمانی درمانگران از پازلهای یک تکه به عنوان تقویت گفتار استفاده می نمایند.

شما یا تماشای این فیلم یاد خواهید گرفت که چگونه با پازل یک تکه گفتار و زبان کودک خود را تقویت کنید.

فیلم اول توضیخات دکتر معصومی از مرکز جامع گفتار درمانی و کاردرمانی تبریزیاشام و مرکز اختلالات یادگیری یاشا را مشاهده می فرمایید.

فیلم دوم بازی کودک با درمانگر در اتاق درمان را نشان می دهد شما می توانید با تقلید این بازی به تقویت گفتار و زبان کودک خود کمک نمایید.

برچسب ها