بازی کلمات و صداها

بازی کلمات و صداها یکی از بهترین راهها برای یادگیری زبان است.

بحث در مورد صداها و ساختار کلمه می تواند راهی سرگرم کننده برای بازی با زبان باشد.

بازی مورد علاقه قدیمی، یک بازی عالی برای فکر کردن کودکان به حروف، صداها و کلمات است.

با تشویق کودکان به فکر کردن در مورد صداها و حروفی که یک کلمه را تشکیل می دهند، به کودک خود کمک می کنید تا مهارت های زبانی خود را بهبود بخشد.

بازی کلمات و صداها پیدا کردن کلمات برای بازی

سایر بازی های کلمه می توانند از موارد زیر استفاده کنند:

  • حروف از یک علامت
  • شماره پلاک
  • حروف اول

یافتن حروف در محیط آنها کودکان را تشویق می کند تا در کلمات خلاق شوند. سعی کنید یک جمله خنده دار یا نام یک شرکت را از حروف روی پلاک خودرو در سفر بسازید.

مشارکت خانواده و شوخی های تشویقی، یادگیری و تمرین کلمات را سرگرم کننده می کند.

ایجاد قافیه راه عالی دیگری برای تشویق فرزندتان به فکر کردن درباره صداها و املا است.

به عنوان مثال، از آنها بخواهید کلماتی را که با ماشین هم قافیه هستند نام ببرند یا یک شعر خنده دار بسازند.

با بازی با کلمات و سرگرم شدن، دایره لغات و مهارت های زبانی فرزندتان را تقویت می کنید.

یافتن شوخ طبعی در کلمات و صداها نیز حس شوخ طبعی کودک شما را تقویت می کند و از عشق به یادگیری حمایت می کند.

چگونه بازی کنیم

با فرزندتان به نوبت چیزی را که می توانید ببینید پیدا کنید، سپس حرف اول کلمه را به او بگویید تا بتواند حدس بزند.

برای مثال، اگر می‌توانید درختی را ببینید، بگویید: «با چشم کوچکم جاسوسی می‌کنم… چیزی که با “گ” شروع می‌شود».

برچسب ها