باور های اشتباه دو زبانگی کودکان

باور های اشتباه در مورد دو زبانگی کودکانباور های  اشتباه دو زبانگی کودکان

نظرات متفاوتی در مورد یاد دادن دو یا چند زبان به کودکان وجود دارد.  

تعدادی  از این باورها سبب می شوند که والدین کودکان خود را دو یا چند زبانه نکنند.

پدرو مادر ها فکر می کنند که استفاده همزمان از دو یا چند زبان باعث گیج شدن کودک می گردد.!!!!!

ممکن است آنها فکر کنند که این عامل سبب دیر زبان باز کردن کودکان می شود!!!!!!!

بدین ترتیب آنها به این باور می رسند که کودک به این خاطر فرصتهای گوناگون زندگی را از دست می دهد.!!!!!

در ادامه ما باورهای غلطی را که والدین در مورد دو یا چند زبانگی را دارند مورد بررسی قرار می دهیم.[irp]

 باور های اشتباه دو زبانگی کودکان ۱ : دو و یا چند زانگی باعث گیج شدن کودک می گردد.!!!!

این باور در نتیجه اعتقادات نادرست به وجود آمده است.

در این باور توانایی ذهنی کودک محدود در نظر گرفته می شود.

در این باور تصور بر این است که ذهن کودک مثلا مانند یک گونی ۵ کیلویی است.

و ما باید باید این گونی را با چیزهای به درد بخور پر نماییم!!!!!!!

تعدادی از والدین تصور می کنند که اگر به طور همزمان دو یا چند زبان را به کودک بیاموزند.

او دچار گیجی خواهد شد و کودک نمی تواند تفاوت بین این دو زبان را تشخیص بدهد.

این باور غلط نتیجه تحقیقات قدیمی و اشتباه است

این تحقیقات استنباط کرده بودند که قرار گرفتن همزمان کودک در معرض چند زبان  میتواند به کودک آسیب رسان باشد

امروزه ثابت شده است که حتی کودکان دارای تواناییهای محدود مانند اتیسم، کمتوانی ذهنی و … می توانند چندین زبان را فرا گیرند..

حتی توصیه میشود که قرار گرفتن افراد در معرض زبانهای مختلف در کودکی می تواند جلوی برخی مشکلات نوظهور مانند فراموشی و آلزایمر و ……… را بگیرد و این افراد شانس اندکی برای ابتلا به این بیماریها دارند.

برچسب ها