تاثیر لوزه ها و برداشتن آنها بر روی گفتار

تاثیر لوزه ها و برداشتن آنها بر روی گفتار چگونه است؟

مراجعین به مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز در آذربایجان سوالاتی را در مورد تاثیر لوزه ها و برداشتن آنها بر روی گفتار میپرسند.

یکی از آنها امروز می پرسید که تاثیر لوزه ها و برداشتن آنها بر روی گفتار چیست؟

از ایشان پرسیدم چطور؟ گفت همسایه مون میگفت اگر لوزه های کودکت را برداری حرف میزند.

این سوال انگیزه ای شد تا تاثیر لوزه ها و برداشتن آنها بر روی گفتار را بصورت نوشته ای تقدیمتان کنم.

بعضی از کودکانی که دارای مشکلات گفتار و زبان هستند دارای لوزه و تورم و چرکی شدن لوزه ها هستند.

برخی مواقع بین گفتار و لوزه ها ارتباط وجود دارد و برخی مواقع هیچ ارتباطی وجود ندارد.

برخی مواقع که کودک شما دارای دماغ کیپ یا بسته هست یا در خواب دچار آپنه یا قطع تنفس می شود

و یا عفونت گوش دارد و یا عفونت گوشش بصورت مکرر خوب شده و عود می کند.

متخصص گوش و حلق وبینی توصیه می کند که لوزه فرد را بردارد.

این یک کار معمول است که می تواند کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار بدهد

مشکلات آدنوئید و لوزه ها و برداشتن آنها چه تاثیری روی گفتار دارد؟

برای پاسخ به این سوال ما باید بدانیم که

چرا ما آدنوئید و لوزه داریم؟

آدنوئید و لوزه ها ما را دربرابر عفونتها مقاوم می کند.

آدنوئید و لوزه ها ما را در برابر عفونتهای مجاری تنفسی و آلرژیها محافظت می نماید.

آدنویید ها برای رشد طبعی گفتار کودکان اهمیت فراوانی دارند.

آنها در پشت نرمکام و پشت بینی قرار دارند.

قبل از بلوغ زمانیکه کودک یک صدای دهانی را می گوید

مانند واکه ها (آ، اَ، اُ، او، اِ، ی) و یا همخوانهای واکدار (ب، د، و …..) نرمکام به بالا حرکت کرده و به آدنوئیدها می رسد.

این عمل سبب می شود که هنگام تولید صداها ، صدا در داخل بینی گفته نشود.

این عامل سبب می شود که گفتار فرد قابل فهم و درک باشد.

هر وقت فرد صداهای خیشومی مانند م و ن را می گوید نرمکام در پایین قرار می گیرد و صدا در بینی گفته می شود.

با بالا رفتن سن اهمیت آدنوئیدها در گفتار کاسته می شود.

رفته رفته مخصوصا بعد از بلوغ و حدود سنین ۱۵ سالگی آدنوئیدها تحلیل میرود و همزمان دیواره حلق به جلوتر آمده و ضخیمتر می شود

این عامل سبب میشود که نرمکام به راحتی به حلق برسد. و صداها نیز خوب و درست تولید بشود.

لوزه ها تقریبا هیچ تاثیری روی تولید گفتار و یا تشدید آن ندارند.

بزرگ شدن آدنوئید و برداشتن آنها چگونه بر گفتار تاثیر می گذارد؟

آدنوئیدهای بزرگ باعث خفونتهای مکرر سیستم تنفسی در فرد می شود.

عوامل متعددی می تواند روی آن تاثیر بگذارد. آلرژیها، عفونتهای ویروسی، تنفس در محیط دارای دود سیگار

بزرگ بودن آدونوئیدها باعث مشکلات زیر می شود.

تنفس دهانی،

کیپ شدن بینی،

سینوزیت،

بد عملکردی کانال شنیداری،

عفونت گوش میانی ،

کاهش حس چشایی و بویایی

تغییر در رشد چهره و رشد رفتاری و آپنه خواب

تنفس دهانی سبب هایپونیزالیتی گفتار میشود.

و باعث خرابگویی صداهای خیشومی /م/، /ن/ می شود

و تنفس از راه بینی را دچار مشکل می نماید.

یکی از دلایل عمده انسداد بینی کودکان بزرگ شدن بیش از حد آدنوئید است.

البته در این مورد باید با متخصص گوش و حلق و بینی مشورت نمود تا مشکل خاص دیگری وجود نداشته باشد.

در برخی موارد برداشتن آدنوئیدها باعث هایپو نیزالیتی میشود.

در برخی موارد بعد از عمل جراحی وبرداشتن آدنوییدها عملکرد حلق تا مدت زمان کمی مختل می شود که این نوع هایپو نیزالیتی موقتی است.

در موارد خاصی آدنوئیدها سبب گفتار خیشومی میشود .

بررسی این نوع گفتار نیز باید توسط متخصص گوش و حلق و بینی و گفتاردرمان انجام گرفته و تصمیم مناسب گرفته شود.

نتیجه گیری تاثیر لوزه ها و برداشتن آنها بر روی گفتار

آدنوئیدها نقش بسیار مهمی را در رشد گفتارکودکان مخصوصا قبل از بلوغ بر عهده دارد.

آدنوئیدها روی تشدید صوت تاثیر می گذارد و باعث تاثیر روی قابل فهم بودن گفتار می گذارد.

برداشتن آدنوئیدها روی وضوح و قابل فهم بودن گفتار تاثیر می گذارد.

با بحثهای موجود نتیجه می گیریم که

لوزه ها و آدنوئیدها روی شروع گفتار، زبان باز کردن کودکان و حرف زدن کودکان تاثیری ندارد.

بیشترین تاثیری که آدنوئیدها و لوزه ها روی گفتار میگذارند روی قابلیت فهم گفتار و تشدید گفتار است.

یعنی اینکه با عمل و بداشتن آدنوئیدها و لوزه ها کودک زبان باز نمی کند ولی با نظر تخصصی و اقدام مناسب شاید روی کیفیت و قابل فهم بودن گفتار تاثیر بگذارد.

برچسب ها