تشخیص افتراقی اختلالات زبانی

تشخیص افتراقی
تشخیص افتراقی چیست؟ و در اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟

تشخیص افتراقی اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟

برای پاسخ به این سوال باید بدانیم تشخیص افتراقی چیست؟

تشخیص افتراقی شرح وضعیت است

که با استفاده از آن  بتوانیم برنامه ی درمانی خوبی را برای کودک و خانواده طرح ریزی نماییم.

در تشخیص افتراقی توصیف روند شکل گیری مشکل و به وجود امدن مشکل از نامیدن و برچسب گذاری بسیار مهمتر است.

اهداف تشخیص افتراقی

۱)ایجاد یک مبنا برای اختلال زبان

۲)کمک به ایجاد یک برنامه ی درمانی مناسب

۳)کمک به اطرافیان برای شناسایی نشانه های عارضه

۴)کمک به شناسایی عارضه و در صورت تکرار نیز انرا شناسایی کنید

۵)مقایسه ی کودکان با یافته های کلینیکی

شیوه انجام تشخیص افتراقی چگونه است؟

شیوه ی انجام کار به وضعیت کلینیکی وابسته است.

قبل از انجام کار لازم است شدت مشکل را بفهمیم.

نقاط ضعف و قوت کودک را تشخیص بدهیم.

در تشخیص افتراقی برای گرفتن تاریخچه ی مشکل چه کاری را باید انجام دهیم؟

کار تیمی به معنای ان است که متخصصان در یک زمان و یک  مکان با یکدیگر کار کنند.

مصاحبه با مشخص کردن نگرانی های والدین از رشد کودک اغاز می گردد.

در مصاحبه چه اطلاعاتی را باید به دست آوریم؟

الف)اطلاعاتی در مورد موقعیت فعلی

ب)عامل به وجود اورنده ی این موقعیت

ج)پیشرفتها و پسرفتها در طول زمان

در تاریخچه گیری چه مواردی مهم و کمک کننده است؟

در تاریخچه گیری یک بحث کوتاه با والدین ممکن است موثر باشد.

برخی درمانگران از موقعیت فعلی شروع و به عقب برمی گردند و برخی از اول شروع وبه موقعیت فعلی می رسند .

 هردو شیوه قابل قبول اند ولی خاطرات فعلی در ذهن تازه تر هستند و به یاد آوری گذشته کمک می کنند.

روند تاریخچه گیری باید به شکل متقابل باشد یعنی والدین و درمانگر هر دو اطلاعاتی را کسب نمایند.

تشخیص افتراقی و موارد لازم در تاریخچه گیری

الف) فهمیدن موقعیت فعلی

ب) فهمیدن گذشته

پ) بررسی پیشرفت ها و پسرفت ها

ازمون ها و تست های لازم برای تشخیص افتراقی اختلالات زبانی کدام است؟

تشخیص افتراقی و تست های شنیداری:

توجه به سن به کار می رود.

افراد زیر ۲ سال ممکن است پاسخ ندهند که با پتانسیل برانگیخته تعیین می گردد.

در بالای سن ۲ سال از ازمون Audiometer زمینه ازاد استفاده می کنیم.

ما بین سن ۳ الی۴ سالگی با هدفون ادیوگرام pure tone را کامل میکنیم.

_عملکرد گوش میانی و پرده ی صماخ را با ادیو امپدانس تست می کنیم.

بازدید پرده ی صماخ را با اتوسکوپ انجام می دهیم که به این عمل اتوسکوپی گفته می شود.

تشخیص افتراقی و تست مهارت های حرکتی ظریف و درشت:

توسط گفتاردرمان، فیزیوتراپ یا کار درمان یا به عنوان بخشی از چک آپ کنترل می شود.

برخی کودکان مشکلات حرکتی کمی دارند.

تشخیص افتراقی و ارزیابی فیزیکی همراه با ارزیابی نورولوژیک:

برای تعیین وجود سندرم های خاص مهم اند.

تحقیقات پزشکی و آزمون ها:

ازمایش خون:

یکی از تست های رایج تست کروموزومی می باشد

_.تست های خونی خاصی برای نشان دادن اختلال زبانی وجود ندارد.

وقتی به عدم کفایت ولوفارنژیال شک کردیم رادیوگرافی جانبی و ویدئوفلوروسکوپی و نازال اندوسکوپی می تواند مفید باشد.

تشخیص افتراقی و ارزیابی عملکرد شناختی عمومی

باارزیابی های رسمی و غیررسمی این کاررا انجام می دهیم.

یکی از رایجترین تست ها و آسان ترین قالب ها برای ارزیابی رشد عمومی The stycar sequence by sheriden می باشد.

 که از زمان تولد تا سن ۵ سالگی ۴ جنبه ی رشدی را بررسی می کند.

۱) وضعیت حرکات درشت

  ۲) بینایی و حرکات ظریف

  ۳) شنوایی و گفتار

  ۴) رفتار اجتماعی و بازی

معیار گریفتس چیست و چه ابعادی دارد؟ 

برنامه ی رشدی دیگر معیار Griffiths است که کاربرد رایجی دارد

این برنامه در ابتدا از تولد تا ۲ سال بود

این برنامه تا ۸ سالگی بسط داده شد.

 جنبه های آن عبارتند از

 ۱) لوکوموتور

 ۲) شخصی و اجتماعی

 ۳) شنوایی و گفتار

 ۴) هماهنگی دست و چشم

 ۵) ازمونهای اجرایی

 ۶) استدلال عملی

آزمون وکسلر چیست؟

برای کودکان ۱۵_۶ سال مفید است .

دارای ایتم های کلامی و عملکردی است.

هر کدام ۶ زیر ازمون دارد.

بر اساس سرعت کامل کردن نمره داده می شود.

ازمون های دیگر به حداقل دانش زبانی نیاز دارند یکی ازمون Lifter International Performance Scale که کلا غیر کلامی می باشد.

آین آزمون برای کودکان ناشنوا یا اسیب دیده ی زبانی مفید می باشد.

برای کودکان سن ۲ سال به بالا مفید است و طیفی از کارهای جور کردنی را دربر می گیرد.

آزمون گودیناف

یک معیار کوتاه با جامعیت کمتر می باشد

از کودک خواسته می شود زن یا مردی بکشد

برای کودکان ۱۳_۳ سال مفید است.

کلا ۵۰ امتیاز دارد

ارزیابی زبان چه ابعادی دارند و چه نکاتی مورد توجه قرار می گیرد؟

نقش گفتاردرمانگر تعیین ماهیت و وسعت مشکل زبانی کودک می باشد.

انجام ان به سن ، زمان دسترسی کودک و مقدار اطلاعات قبلی در دسترس بستگی دارد.

قبل از شروع ارزیابی باید درمانگر اطلاعات در دسترس را مرور کند مخصوصا اطلاعات تاریخچه گیری را.

شیوه ی بالا بهترین کارایی را برای کودکان ۱۲_۴ سال دارد.

در تشخیص افتراقی زبان درکی یا دریافتی چگون ارزیابی می گردد؟

درک کلامی _شنیداری

تست دریافت گرامر توسط بی شاپ و تورگ تدوین شده است.

ویژگی ها:

۱) ساختار مناسب  ۲) اسان بودن اجرا  ۳) قابل کاربرد  ۴) تحلیل اطلاعات زیاد

اگر کودک خود را با این ازمون تطبیق نداد از معیارهای درکی رینل و دربی شایر استفاده می کنیم.

مناسب کودکان ۳ سال و ۹ ماهه به بالا است.

اگر کودک به یک یا دو بخش پاسخ نداد، در این صورت اطلاعات کمی را می گیریم.

 بنابراین بهتر است از ازمون دیگری استفاده کنیم.

یافت واژه و سازمان لغوی

توسط جرمن طراحی گردیده است.

توانایی نامیدن کودک و سازمانبندی لغوی را تعیین می کنیم.

تستWord finding vocabulary دارای اجرای سریع و ساده می باشد.

زیر ازمونهای تست ایلینوی توانایی سایکولینگویستیک یک دید وسیع تر از مهارتهای ارایش لغوی ارائه می نماید که ازمون Test word findingچنین ازمونی می باشد .

حافظه ی شنیداری_کلامی و تشخیص افتراقی

آزمون تکرار جمله و ازمون تمییز شنیداری در این بخش مفید است ، به کار می رود.

آزمون تکرار جمله Spreen_Benton برای کودکان ۱۲_۶ سال دارد.

این بهترین روش است که هر بار به طول جمله یک سیلاب اضافه می شود.

تمییز شنیداری با لیست جفت کمینه های و قضاوت در مورد شباهت و تفاوت انها انجام می گیرد.

در تشخیص افتراقی زبان بیانی چگونه ارزیابی می گردد؟

۱۰ جمله برای نشان دادن یک الگو از ساختار جملات کافی می باشد.

ازمونaction picture یک ازمون سریع و ساده از این مورد می باشد.

الگوی گفتن داستان می تواند یک روش مفید برای به دست اوردن الگوی زبانی باشد.

Renfrew &Bus story از این جمله بوده و برای پیش اگهی مفید می باشد.

الگوهای داستان گویی جانسون و (مندلی) که بدون تصاویر بصری هستند نیز مناسب می باشند.که برای کودکان ۶ سال به بالا می تواند مفید باشد.

برای کسانی که از الگوی تاخیری استفاده می کنند معیار معادل سن برای تفسیر مناسب است.

آزمون تجزیه تحلیل گرامر:

Torg

یک تجزیه تحلیل گرامری را در مقابل خطاهای واژگانی ارائه می دهد.

کمک می کند که به فهم کودک با ساختارهای گرامری مشکل دارد ویا مشکل درکی عمومی دارد.

TWF:

شامل تجزیه تحلیل انواع سرنخ هایی است که کودک برای نامیدن ،انها را بکار می برد.

«خلاصه ی روند تشخیص افتراقی»

۱) تشخیص افتراقی

  ۲) یک سلسله مشاهدات رسمی و غیر رسمی از ارتباطات او به عمل می اوریم.

  ۳) ارتباط با متخصصان دیگر

 ۴) ترسیم یک مبنا از مشکلات زبانی کودک

  ۵) ارزیابی کودک در یک تیم چند تخصصی

  6)تعیین نقاط قوت و ضعف کودک

  ۷) ارزیابی مداوم کودک

چرا ما باید اختلالات را تشخیص افتراقی بدهیم؟

یکی از دلایل این  کار برای درمان یا کنترل مشکل از پایه پایه است.

برای مشکل زبانی باید یک خط مبنا در نظر بگیریم تا بتوانیم تاثیر درمان را بسنجیم

تاثیر درمان زمانی واقع خواهد بود که چندین نقطه را بعنوان خط مبنا داشته باشیم.

در اصل ما می خواهیم تاثیر درمان یا مکان اموزشی را نشان بدهیم.

این کار مستلزم مشاهده ی کودک در وضعیت های غیر رسمی می باشد که به وسیله ی نمرات ازمون به دست نمی اید بنابراین باید

در تشخیص افتراقی کودک را باید در وضعیت های ذیل الذکر بررسی نماییم.

۱) تعامل کودک در گروه های هم سن

   ۲) ارتباط کودک با بزرگسالان و کودکان

  ۳) ارتباط موثر کودک با گروه و انفرادی

خط مبنای نتایج ازمونها می تواند نشانه ی پیشرفت کودک در جنبه های خاص باشد.

هدف افزایش نمرات ازمون نیست بلکه هدف دستیابی به توانش زبانی بهتر است.

برچسب ها