تفکر همگرا و تقویت آن

ذهن ما راه حل های بی شماری را برای مشکلات با استفاده از تفکر همگرا و واگرا شناسایی می کند.

شباهت ها، تفاوت ها و استراتژی های تسلط بر هر دو و همچنین مثال هایی از هر کدام را بیاموزید.

تعریف تفکر هم گرا

تفکر همگرا فرآیند یافتن بهترین راه حل برای مشکلی است که در تلاش برای حل آن هستید.

بسیاری از تست‌هایی که در مدارس استفاده می‌شوند، مانند تست‌های چند گزینه‌ای، تست‌های املا، آزمون‌های ریاضی و تست‌های استاندارد، معیارهای تفکر همگرا هستند.

 تست‌های هوش سنتی، مانند استنفورد بینه، تست هم گرا را نیز اندازه‌گیری می‌کنند.

تقاوت تفکر همگرا وتفکر واگرا

تفکر واگرا فرآیند ایجاد بسیاری از راه حل های منحصر به فرد برای حل یک مشکل است.

تفکر هم گرا بر خلاف تفکر واگرا که خود به خود و بدون جریان است، سیستماتیک و منطقی است.

هنگام استفاده از تفکر هم گرا، مراحل منطقی را به منظور تعیین بهترین راه حل اعمال می کنیم.

هر زمان که از تفکر واگرا استفاده می کنیم، به جای انتخاب از بین گزینه های از پیش تعیین شده، گزینه ها را جستجو می کنیم.

تفکر همگرا به شدت به منطق و کمتر بر خلاقیت متکی است، در حالی که تفکر واگرا بر خلاقیت تاکید دارد.

در مسائلی پایان باز تفکر واگرا کارآیی دارد و امکان خلاقیت را فراهم می کنند، بهترین کار را دارد.

در شرایطی که بهترین پاسخ صحیح وجود دارد و امکان کشف پاسخ از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات ذخیره شده موجود وجود دارد، تفکر هم گرا بهترین عملکرد را دارد.

به عنوان مثال، اگر کسی از شما بپرسد 2 + 2 چیست، می دانید که تنها یک راه حل وجود دارد که کار می کند و اینکه می توانید از درک خود از جمع و اعداد برای یافتن بهترین پاسخ استفاده کنید که 4 است.

فرآیند تفکر همگرا چیست؟

تفکر هم گرا نوعی تفکر است که بر ارائه پاسخی واحد و ثابت برای یک مشکل تمرکز دارد.

جهت گیری آن به دست آوردن بهترین یا اغلب پاسخ صحیح به یک سوال است.

تفکر همگرا به عنوان ابزاری در حل خلاقانه مسئله استفاده می شود.

برچسب ها