تماشای تلویزیون و بازیهای ویدیویی و رشد کودک

تماشای تلویزیون و بازیهای ویدیویی بررشد کودک، گفتار و زبان موثر است؟

آیا تماشای تلویزیون بر رشد کلامی و گفتاری فرد موثر است؟آیا تلویزیون بر رشد کلامی و گفتاری کودک موثر است؟

مطالعات متعدد نشان داده و ثابت کرده اند که تماشای ممتد و متوالی تلویزیون زود هنگام باعث تاخیر کلامی و گفتار می شود.

تاخیر کلامی و یا مشکلات زبانی خود را درمراحل بعدی زندگی مثلا فعالیتهای مدرسه از خود نشان می دهد.

تماشای تلویزیون می تواند توانایی یادگیری زبان را نیز تحت تاثیر قرار بدهد.

 تلویزیون چگونه رشد کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟

تلویزیون چگونه رشد کودک را تحت تاثیر قرار میدهد؟

تماشای زود هنگام و در سنین پایین میتواند روی رشد سالم کودک تاثیر منفی داشته باشد.

مواجهه زود هنگام با تلویزیون می تواند سبب نقایص توجه و تمرکز و اختلالات خواب گردد.

استفاده از تلویزیون در سنین 3 سالگی با مشکلات رفتاری ، تاثیرات بلند مدت روی رشد اجتماعی موفقیت آکادمیک و انگیزه تحصیلی و کلاسی  مرتبط بوده و برآنها تاثیر منفی دارد.

 تلویزیون چگونه بر رشد گفتار و زبان تاثیر می گذارد؟

 تلویزیون چگونه بر رشد گفتار و زبان تاثیر می گذارد؟

تحقیقات نشان داده است که کودکانیکه تاخیر زبانی دارند به تماشای تلویزیون از سنین ببسیار پایین علاقه دارند.

حدود 10 ماه قبل از بیان اولین کلمه معنا دار به تماشای تلویزیون علاقه نشان میدهند.

کودکان کمتر از 12ماهی که حدود بیش از دوساعت در روز به تماشای تلویزیون می پردازند 6 بار بیشتر از دیگر کودکان که کمتر از 2 ساعت تماشا می کنند  به تاخیر رشدی زبان مبتلا می شوند.

آیا تماشای تلویزیون مسبب تاخیرات رشدی است؟

در سنین پیش دبستانی تماشای بیش از حد تلویزیون می تواند علت تاخیرات رشدی باشد.

تماشای کارتونهای معمول و بازیهای ویدیویی ممکن است مشکل ساز نباشد.

مطالعه جدیدی نشان داده است که تماشای بیش از حد به صفحه نمایش اثرات جدی  بررشد بلند مدت کودکان دارد.

آیا کودکان از تلویزیون می آموزند؟

تلویزیون به خودی خود یک وسیله یادگیری مناسب برای کودکان نیست.

مطالعات نشان داده است که کودکان بالای سه سال video deficit دارند

video deficit یعنی اینکه این کودکان از طریق تلویزیون کمتر از تعامل در زندگی واقعی یاد می گیرند  

بنابراین باید تماشای تلویزیون به وسیله کودکان مدیریت شود.

آیا کودک از طریق تلویزیون زبان یاد می گیرد؟

تماشای تلویزیون و یا ویدیو در کودکان زیر دو سال به یادگیری زبان توسط انها کمکی نمی کند.

حتی اگر آن برنامه برای آموزش درست شده باشد.

نوزادان و کودکان کلمات جدید گسترش مهارتهای زبانی شان را با شنیدن و تعامل با بزرگسالان یاد می گیرند.

در دنیای ولقعی باید با انسانهای واقعی تعامل نمایند تا یادبگیرند نه در تلویزیون و یا ویدیو.

آیا تلویزیون روی رشد مغزی کودکان موثر است؟

مطالعات مختلف تاثیر تلویزیون و ویدئو را بر رشد فیزیکی، شناختی و عاطفی نشان داده اند.

ساختار سیستم عصبی و رشد آن مرتبط با مقوله تلویزیون بررسی نشده است

 تلویزیون چگونه بر رشد مغزی کودک تاثیر می گذارد؟

کودکان و خردسالان زمانی که تلویزیون باز است کمتر فعال هستند و به کنکاش محیط می پردازند.

روشن گذاشتن تلویزیون در پس زمینه تاثیر مخربی بر رشد شناختی و زبانی کودکان دارد

این کار با مشکل کمبود توجه و تمرکز در دوران بعدی کودکی مرتبط است.

چرا  تلویزیون بر کودکان و خردسالان بد است؟

شواهد مهمی وجود دارد که نشان می دهد تماشای تلویزیون در زیر 18 ماهگی تاثیر منفی زیادی روی رشد زبان، شناخت، مهارتهای خواندن و حافظه کوتاه مدت دارد.

تماشای تلویزیون همچنین باعث مشکلات خواب و توجه و تمرکز می گردد.

برچسب ها