افزایش جریان هوای دهانی با 5 روش

جریان هوای دهانی

هوا از دو طریق به ریه ها وارد و از آن خارج می گردد که عبارتند از عبورجریان هوا از طریق دهان ( جریان هوای دهانی) و دیگری عبور جریان هوا از طریق بینی. عبور جریان هوا از این راهها،  نقش مهمی را در تولید گفتار خوب، واضح و با کفایت برعهده دارد.  جریان هوا از طریق دهان را جریان هوای دهانی می گویند. این جریان هوا در زمان صحبت و تنفس ایجاد می شود و نقش بسیار مهمی را در تولید گفتار برعهده دارد.

روشهای تقویت و افزایش جریان هوای دهانی

برای افزایش و بهبود وضعیت جریان هئای دهانی از تکنیکها و روشهای تنفسی و گفتاری استفاده می گردد. تمرینات و تکالیفی مانند نفس عمیق، تنفس متناوب ، تمرینات بازو، حرکات شانه ها و فوت کردن می تواند عصلات تنفسی را تقویت نموده و جریان هوای دهانی را بهبود بخشد.

برای تقویت و بهبود جریان هوای دهانی باید با متخصص گفتار درمانی مشورت نمایید. همکاران فوق تخصص گفتار درمانی یاشام در تبریز آماده ارایه مشاورات رایگان برای شما بزرگواران هستند با ما تماس بگیرید.

بهبود جریان هوای دهانی با 5 روش در منزل:

جریان هوای دهانی

تمرینات بهبود تنفس عمیق می تواند این جریان هوا افراد را بهبود داده و افزایش بدهد. برای تقویت تنفس عمیق ابتدا یک نفس عمیق بکشید و آنرا تا آخرین لحظه به طور کامل نگه دارید. سپس هوا را به آرامی و آهسته بیرون دهید و آنرا تکرار نمایید.

همراه با نفس عمیق صداهایی مانند سسسسس و ششش تا حد امکان بکشید. در این تمرین تلاش کنید که این صداها را با یک جریان هوای پایدار و ثابت تولید کرده و بکشید.

یکی از راههای دیگر برای تقویت جریان هوای دهانی افزایش و تمرین در جهت افزایش مهارتهای حرکتی زبان است. حرکات بالا بردن زبان، پایین بردن آن و حرکات چرخشی زبان و تکرار این حرکات در دفعات متعدد می تواند جریان هوای دهانی فرد را بهبود داده و افزایش بدهد.

جریان هوای دهانی

تمرین و تقویت حرکات لب یکی دیگر از راهها برای تقویت جریان هوای دهانی است. لبهای خود را با دقت و آهستگی باز و بسته نمایید و همزمان تلاش کنید که صداهای پرفشار دهانی مانند ب و پ را تولید کرده و مداوم و متوالی تولید و تکرار کنید.

تقویت و افزایش حرکات شانه و گردن می تواند در تقویت جریان هوای مثمر ثمر باشد. این حرکات را بطور متوالی و منظم انجام دهید تا علاوه بر تقویت عضلات این ناحیه جریان هوای دهانی نیز تقویت و بهبود یابد.  

مهم است که بدانید این تمرینات باید متناسب با نیازهای شما ارایه گردد در صورت وجود مشکلات خاص حتما با متخصص گفتار درمانی یاشام تبریز مشورت نمایید همکاران ما آماده ارایه مشاورات لازم و راهنماییهای رایگان هستند با ما تماس بگیرید.

جریان هوای دهانی

تقویت جریان هوای دهانی در افراد داری شکاف کام

کسانیکه مبتلا به شکاف کام و لب هستند از تمرینات تنفسی، تقویت عصلات دهانی و زبان و لب، گفتار درمانی و حرکات متوالی لب و زبان بهره می برند و این تمرینات می تواند جریان هوای دهانی در این مراجعان را بهبود داده و باعث ایجاد گفتار واضح و بی نقصی را گردد.  به خاط داشته باشید که این تمرینات بسیار تخصصی هستند و باید تحت نظر متخصص گفتار درمانی انجام گیرد.

برچسب ها