حافظه بینایی – شنیداری

حافظه بینایی – شنیداری

حافظه بینایی – شنیداری یکی از مهارتهای  پیش کلامی ضروری برای کسب گفتار و زبان است.

حافظه بینایی – شنیداری چیست؟

یک بخش اساسی یادگیری زبان شامل بخاطر آوردن اطلاعاتی است که از طریق کانالهای بینایی و شنیداری از طریق گوشها و چشمها بدست آمده است. برخی کودکان در پردازش و بخاطر آوردن چیزهایی که دیده یا شنیده‌اند با شکل مواجه هستند.

چرا حافظه بینایی- شنیداری مهم است؟

بهبود حافظه نقش مهمی را در یادگیری زبان ایفا می‌نماید. کودکان از تمامی حسهای خود جهت دریافت اطلاعات مربوط به زبان بهره می‌جویند. در واقع سازماندهی و بخاطر آوردن این اطلاعات در حین استفاده از زبان جهت تنظیم ایده‌ها و افکار امری ضروری محسوب می‌شود.

چگونه حافظه بینایی – شنیداری را می توان بهبود و بخشید؟

بازیهای مربوط به حافظه بینایی- شنیداری از طریق دیدن و شنیدن بدنبال بهبود حافظه لازم جهت زبان شفاهی می‌باشند. این بازیها کودک را تشویق کند تا به ضبط و بازیابی اطلاعات بپردازند. در بسیاری از آنها مهارتهای حافظه بینایی- شنیداری و حافظه توالی با هم همپوشانی دارند.

بازیهای پنهان کردنی

بازی کیم

وسائل لازم : ۲ تا ۷ اسباب بازی مختلف مثل ماشین، عروسک، خرس عروسکی، توپ، کتاب و یک فنجان

دو یا سه اسباب بازی را انتخاب نموده و با آنها بازی کنید. اسباب بازیهای مورد نظر را بر روی یک میز خالی و خلوت قرار دهید. چشمهای کودک را بپوشانید و بخواهید که به سمت دیگری نگاه کند. در این حین شما یکی از اسباب بازیها را از میان بقیه بردارید. ملاحظه کنید که آیا کودک می‌تواند اسباب بازی پنهان شده را تشخیص دهد. برای کمک به وی می توانید به او بگوئید مثلاً “خرس کجاست؟ خرس رفته”. سپس بدنبال خرس بروید و آن را به روی میز برگردانید. بتدریج با افزایش توانایی کودک تعداد اسباب بازیها را بیشتر کنید و یا هر بار بیش از یک اسباب بازی را پنهان کنید تا بازی برای وی سخت‌تر شود.

قایم کردن و جستجوی حیوانات

وسایل لازم: ۲ تا ۵ شبکه رنگی با اندازه‌های مختلف و ۲ تا اسباب بازی

کار را با دو یا سه بشکه و به همان میزان اسباب بازی آغاز کنید. هر با یک اسباب بازی را به کودک نشان دهید و سپس آن را در مقابل چشمانش داخل شبکه‌ها پنهان نمائید. کشیدن تصاویری ساده، به کودک در بیاد آوردن محل قرارگیری به کودک کمک می کند. قبل از باز کردن در بشکه‌ها کودک باید بخاطر بیاورد که داخل هر شبکه کدام اسباب بازی  قرار دارد. در صورت لزوم کودک را با اشاره یا تقلید صدای اسباب بازی مذکور راهنمایی کنید. بتدریج تعداد حیوانات را افزایش دهید تا بازی سخت‌تر شود.

تطابق تصاویر

کارت تصاویر

وسائل لازم: مجموعه کارت های تصویر

شما و کودک هر کدام ۵ کارت از تصاویر یکسان انتخاب نمائید ( دو سری کارت مشابه ۵تایی ).

مجموعه کارتهای کودک را در مقابل دیدگانش بچینید. ۳ کارت از مجموعه کارتهای خود را به او نشان داده، روی میز بچینید.

به او کمک کنید تا همان تصاویر را در میان کارت های خود پیدا کند و با کارتهای روی میز مطابقت دهد.

بازی را تکرار کنید و  به منظور سخت‌تر نمودن بازی، تصاویر خود را پس از نشان به کودک پوشانده و یا بر عکس بگذارید و از او بخواهید که مورد نظر را از میان کارتهای خود از حفظ تصاویر پیدا کند. بتدریج کارت های بیشتری را بکار بگیرید .

بازی خرید

وسائل لازم : کارتهای تصویر یا تصاویر غذا- یک سبد خرید

۵ کارت تصویر را انتخاب نموده و بر روی میز قرار دهید.

با استفاده از اشاره یا کلام از کودک بخواهید که سه تصویر را از میان آنها پیدا نموده و در داخل سبد خرید بیاندازد.

مثلاً: ” ژله، سیب و سوسیس را به من بده”.

در آغاز با هر ترتیبی که کودک تصویر را ارائه داد از وی بپذیرد،

اما در مراحل بعدی وی باید تصاویر را با همان ترتیب بیان شده به شما ارائه دهد.

چنانچه لازم بود توالی مذکور را چندین بار تکرار نمائید.

برای تنوع بیشتری می توانید یک لیست خرید تهیه نمائید.

از کلمه‌ها و تصاویر جهت کمک به حافظه کودک استفاده کنید.

 بازیهای گروهی

این بازیها را می توان با دو یا چند کودک یا افراد بزرگسال انجام داد.

این حیوان دست کیه

وسائل لازم: سه تا ۶ عکس مختلف مثل گاو- اسب- گربه- مورد نیاز است.

از کودک  بخواهید که به هر کس یک تصویر بدهد. در مورد هر تصویر صحبت کنید. مثلاً ” گاو دست باباست «مومو»”. هر فرد باید رفتار حیوانی را که در دست دارد تقلید نماید تا در حافظه کودک محکمتر ثبت شود.

سپس کارتها را برگردانید. کودک باید بخاطر بیاورد که حیوان دست چه کسی است. به عنوان مثال از وی بپرسید” گاو دست کیه؟ “. یا در روش دیگر  می توان کارتها را با هم در آمیخته و از کودک خواست که هر کارت را به صاحب آن کارت برگرداند. بتدریج تعداد تصاویر را بیشتر کنید به نحوی که به هر فرد دو یا چند تصویر برسد.

تغییر مکانها

وسائل لازم : انواعی از پوشاک مانند کلاه دستکش- عینک آفتابی- روسری

گروه کوچکی از بچه‌ها باید روی روی صندلیها بطور بطور دایره وار بنشیند.

به هر کودک یک نوع پوشاک بدهید. صحبت نمائید تا معلوم شود هر کودک کدام مورد را می خواهد بپوشد.

از هر کودک بخواهید که نوع لباسی را  که خود باید بپوشد بخاطر بیاورد و آن را زیر صندلی قرار دهد.

ابتدا نام دو مورد پوشاک را بیان کنید.

در این هنگام دو کودکی که لباسهای مذکور متعلق به آنهاست باید پس از شنیدن نام لباسها، آنها را بپوشیده و جای خود را با هم عوض کنند.

به منظور سخت‌تر نمودن بازی نام لباسهای بیشتری را بیان نمائید.

در انتها نیز همه لباسها را در وسط دایره قرار دهید وملاحظه کنید که آیا کودکان بیاد می آورند که هر لباس متعلق به چه کسی است؟

توالی سازی

من رفتم قدم بزنم

وسائل لازم: ماکت کوچک حیوانات، یک جعبه قدیمی یا کتاب

بازی را با انتخاب یک حیوان ( مثلاً مرغابی )  آغاز کنید و بگوئید ” من رفتم قدم بزنم یک مرغابی دیدم”.

کودک را تشویق کنید تا این کلمه مرغابی تکرار نماید و یا به مرغابی اشاره نماید.

اکنون حیوان دیگری را پشت سر حیوان اول روی یک خط قرار دهید،

( مثلاً لاک پشت ) و بگوئید: ” من رفتم قدم بزنم و یک مرغابی و لاک پشت دیدم” کودک را تشویق کنید که نام مرغابی  و لاک پشت را بیان نماید و یا هر یک را نشان دهد.

حیوان دیگری را اضافه کنید و مجدداً بگوئید: ” من رفتم قدم بزنم و یک مرغابی یک لاک پشت و یک گربه دیدم “.

یک کاغذ یا پرده مقابل حیوانات مذکور بگیرید و ببینید که آیا کودک می تواند آنها را با ترتیب صحیح بیاد آورد.

بتدریج حیوانات اسباب بازی بیشتری را مورد استفاده قرار دهید.

من رفتم خرید

وسائل لازم: یک جعبه پر از اسباب بازی

یک جعبه اسباب بازی را در میان کودکان قرار دهید.

یکی از کودکان در ابتدا یک اسباب بازی را از میان جعبه انتخاب می‌کند و به بقیه نشان می‌دهد.

سپس کودک اسباب بازی مذکور را زیر میزش پنهان می‌نماید و در این هنگام باید بگوید: ” من رفتم خرید و یک ……… خریدم”.

سپس نوبت کودک بعدی است.

او باید نام اسباب بازی اول را بخاطر بسپارد و جمله کودک اول مجدداً تکرار نماید و سپس یک اسباب بازی انتخاب نموده و پس از نشان دادن به بقیه، آن را زیر صندلی خود پنهان می‌نماید و نام آن را به جمله‌ای که گفته بود اضافه نماید.

مثل من رفتم خرید یک …………… و یک ………..خریدم. کودک سوم نیز به همین ترتیب نام دو اسباب بازی قبلی را به خاطر می‌سپارد و اسباب بازی بعدی را انتخاب می‌نماید. این روند تا حد ممکن ادامه می یابد.

توالی سازی

صداها و فعالیتها

توالی سازی صداها

وسائل لازم: سه اسباب بازی صدا دار یا ابزار موسیقی نظیر قاشق یا فنجان پلاستیکی یک ظرف فلزی جهت کوبیدن – یک قوطی حاوی سکه‌های پول یا یک دایره زنگی جهت تکان دادن- شیپور کاغذی و ضبط صوت.

با یکی از اسباب بازیهای فوق صدا سازی نمائید و کودک را تشویق کنید که کارتان را تکرار نماید.

سپس به ترتیب دو صدای مختلف را تولید نمائید و کودک را تشویق کنید که صداها را با همان ترتیب تولید نماید.

چنانچه کودک در تقلید موفق بود اینبار سه صدا را تولید نمائید و از وی بخواهید تا سه صدا را با همان ترتیب ایجاد کند.

در ابتدا به کودک اجازه دهید که هنگام ایجاد صدها شما را مشاهد نماید.

توالی فعالیتها

مجموعه‌ای از فعالیتهای مختلف را اجرا نمائید و کودک را تشویق کنید که فعالیتهای انجام شده را با همان ترتیب تقلید نماید. کار با دو فعالیت انجام دهید و بتدریج فعالیتهای جدیدی را اضافه نمائید.

مثال: دستها را در هوا تکان دهید- دستها را پشت سر خود مخفی کنید – دستها را روی کمر بگذارید.

توالی وقایع روزمره

تصاویر ساده‌ای را از فعالیتهای روزمره ترسیم نمائید مانند مثالهای زیر

شستن لباسها: لباسهای کثیف در داخل یک سبد هستند – ماشین لباس شویی- آویزان تصویر لباسهای بر روی طناب- تصویر اتو کردن

درست کردن کیک یا بیسکوئیت: تصویری از مواد مورد نیاز – تصویر خمیر مخلوط در داخل کاسه- در داخل فر

تصاویر توالیها موجود در طبیعت: یک پرنده در حال لانه سازی – تخم‌گذاری در داخل لانه-  شکسته شدن تخم‌ها-  پرنده مادر که یک کرم برای بچه‌ها آورده است.

با کودک در مورد هر تصویر صحبت کنید.

بعد، آنها را از هم جدا نمائید. ترتیب آنها را بهم بزنید و سپس از وی بخواهید که  مجدداً و بطور صحیح تصاویر را مرتب نماید.

توالی سازی داستان‌ها

کتابهای تصویری را باز کنید و داستانهای مورد علاقه کودک بارها و بارها برای وی بخوانید.

داستانهای تکراری برای کودکان کم سن بسیار جالب و جذاب هستند مثل بز بز قندی .

پس از آشنایی کودک با داستان از وی بخواهید که قبل از رفتن به صفحه بعد در حین داستان وقایعی را اتفاق افتد پیش بینی نماید.

تصاویر ساده‌ای را از داستان را برای کودک ترسیم نمائید

توالی تصاویر را بهم بزنید و با کمک او مجدداً آنها را به ترتیب صحیح بچینید.

اگر کتابهای قدیم را در دست دارید می توانید عکس‌های آنها و مورد استفاده قرار دهید.

همچنین می توانیدبا پاپت چسبی شخصیتهای داستان را درست کنید و داستان را خارج از کتاب به نمایش در اورید.

برچسب ها
تواناییهای کودکان