اجرای دستورات کلامی اشاره ای

اجرای دستورات کلامی و اشاره ای همراه با اجرای حرکتی

اجرای دستورات کلامی و اشاره ای همراه با اجرای حرکتی آنها یکی از مهارتهای لازم برای ظهور گفتار است.

اجرای دستورات کلامی و اشاره ای همراه با اجرای حرکتی نیازمند درک گفتار، درک اشاره و برنامه ریزی صحیح حرکتی است.

لوازم و وسایل لازم برای بازیهای اجرای دستورات کلامی و اشاره ای همراه با اجرای حرکتی:

اشیا و اسباب بازی های متحرک

عروسک

ماشین و ……….

معیار مناسب برای این بازی

انجام ۲۰ عمل و حرکت درست و مناسب و متوالی بعد از شنیدن دستور ارایه شده

هدف از این بازی:

تقویت توجه و تمرکز

بهبود عملکرد اجرایی کودک

ایجاد کنترل کلامی و بینایی

توجه روی آموزش حرکات تقلیدی

توجه و درک دستور و اجرای آن

حیطه هایی  که کمک کننده است:

کمبود توجه و تمرکز

کم شنوایی

اتیسم / اوتیسم

کم توانی ذهنی

اختلالات خواندن و نوشتن

اختلالات یادگیری

روش بازی همراه با اجرای حرکتی

۲- شما میتوانید از اشیا هم استفاده کنید.

شی را انتخاب کنید که با حرکت دست قابل حرکت باشد.

مانند یک عروسک یا توپ

راه بردن ماشین روی کف اتاق

گذاشتن کلاه روی سر و یا غیره

قواعد بازی

۱- اگر در بازی کودک عمل تقلید را انجام داد

  به تدریج تکرارهایتان را کم و کمتر کنید.

اینکار را تاجایی ادامه دیهی که بایکبار انجام شما

کودک آن کار را بلافاصله انجام بدهد.

کار را با اشاره انگشت و یا سایر حرکات بدنی شروع کنید.

نمونه بازیها همراه با اجرای حرکتی

به من نگاه کن و هرکاری را من انجام میدهم را تو نیز انجام بده

بایست

بشین بیا اینجا

بالا را نگاه کن

برو طرف پنجره

بشین دست بزن

سرت را تکان بده

با دست بزن روی شکمت یا سرت و یا …….

لمس کن گوشت را، چشمت را و …………

بپر

دست را باز کن

سرت را به بالا و پایین تکان بده

سرت را به جلو و عقب تکان بده

برچسب ها