دو زبانگی و اختلالات گفتار و زبان

دو زبانگی و اختلالات گفتار و زبان

دو زبانگی و اختلالات گفتار و زبان:

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » نوشته ها » دو زبانگی و اختلالات گفتار و زبان

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

تحقیقات اخیر روی دو زبانگی نشان می دهد که یادگرفتن همزمان دو و یا تعداد بیشتری زبان منافع و مزایای زیادی را دارد.

  کودک می تواند حمایتهای زیادی را به خاطر  آن به دست بیاورد (Uljarević et al., 2016).

مزایای دو زبانگی

دوزبانگی سبب موفقیتهای بالاتر آموزشی، کاربردهای اجتماعی بهتر برای زبان انطعاف شناختی قویتر

بازنمایی سیمبولیک بهتر کنترل عمکلرد اجرایی را سبب می شود. (Multilingual Britain, 2013 و

(Antoniou & Katsos, in press) و (Bialystok et al., 2009).

 در انگلستان ۵- ۱۲ درصد کودکان مشکلات گفتارو زبان دارند (law, 2000).

متاسفانه، ایده معمول این است که اگر یادگرفتن یک زبان برای کودک سخت است یادگیری دوتا زبان برای وی سختتر خواهد بود!!!!!!!!!!!

درست مانند یک گونی ۵ کیلویی که تنها ۵ کیلو جادارد و ما باید آنرا با یک زبان پر کنیم!!!!!!!!!!!!!!.

بنابراین با این ایده به والدین توصیه می کنند که از یک زبان استفاده نمایند.

چون اینکار آسانتر است و کودک بهتر یاد میگیرد .

اما این به این معنی است که والدین زبان کمتری را در خانه به کار خواهند برد (kohnert, 2007).

در اصل این به این خاطر هست که ما نمی توانیم ماتریالهای کلینیکی را پیدا کنیم.

اما ما می تونیم از تکنیکهای متنوع برای ارزیابی و درمان در هر دو زبان استفاده نماییم.

مشکلان این ایده ی درمانی در دو زبانگی و اختلالات گفتار و زبان

این رویکرد درمانی مشکلات بسیار متعددی دارد .

مشکل اول ایده تقلیل زبانی

هیچ شاهد علمی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از رویکرد مونولینگویستیکی می تواند اختلال گفتار و زبان را درمان کند.

مشکل دوم ایده تقلیل زبانی

 هیچ شاهد علمی وجود ندارد که نشان دهد افراد دوزبانه مستعد مشکلات گفتار و زبان بیشتری نسبت به افراد تک زبانه هستند.

مشکل سوم ایده تقلیل زبانی

 دو زبانه های دارای اختلالات گفتار و زبان مشکلات بیشتری از همسالان تک زبانه ندارد و از این لحاظ باهم برابر هستند.

کودکان دارای اختلالات زبان و گفتار می توانند دو زبان را یادبگیرند مانند

کودکان سندرم داون (kay- rainingbird et al,2005)
کودکان ADHD (BIALYSTOK ET AL.,2003)
اتیسم (REETZKE ET AL, 2015)
و کودکان کم شنوا ( WALTZMAN ET AL, 2003) .

کودکان تک زبانه دارای اختلالات گفتار وزبان زبان را یاد می گیرند.

یادگیری این گروه از کودکان کندتر از کودکان دیگر بوده و در سطح کودکان فاقد مشکل نمی باشد .

همینطور کودکان دوزبانه دارای اختلالات گفتار وزبان نیز سرعت آهسته ای در یادگیری گفتار و زبان دارند.

معمولا به سطح همسالان دو زبانه فاقد مشکلات گفتار و زبان از لحاظ گفتارو زبان نمی رسند.

اما آنها در سطح همسالان تک زبانه خود هستند به شرط انکه فرصتهای برابر به انها داده شده باشد.

به عبارت دیگر رشد زبان چه در کودکان معمولی و چه در کودکان دارای مشکل به تعداد زبانی که کودک در

معرض آن قرار دارد بستگی ندارد (CRUZ-FERREIRA, 20011: kohnert, 2007).

توصیه های تحقیقات اخیر برای کودکان دو زبانه و دو زبانگی و اختلالات گفتار و زبان

تحقیقات اخیر تاکید می کنند که ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان در کودکان دوزبانه باید تمام زبانهای

کودک را مد نظر قرار دهد.

ما باید ارزیابیهای معتبری که مهارتهای زبانشناختی را به درستی ارزیابی نماید را در دسترس داشته باشیم.

  اجازه دهیم که هردو زبان به رشد خود ادامه دهند.

تقریبا همه تحقیقات در درمان گفتار و زبان موافق هستند که یک رویکرد جامع نگر و هولستیک را برای درمان اختلالات گفتار و زبان کودکان به کارگیریم.

و از رویکرد سنتی تقلیل به یک زبان یا جدا کردن بافت درمان و ایزوله کردن بافت درمان به یک محیط خاص جدا پرهیز کنیم (fey & stlker, 1986).

 بنابراین موفقیت درمان به توانایی کودک در تعمیم مهارتها و دستاوردهای ارتباطی درمان در محطیهای

ارتباطی و والدین مخصوصا در درون خانواده و اجتماع وابسته است.

مشکلات تک زبانه کردن کودک در محیط دو زبانه

تک زبانه بودن در محیط خانوادگی دو زبانه یا اجتماع دوزبانه فرصتها و موقعیتهای مناسب ارتباطی را از کودک سلب می کند.

تجارب زبانی قبلی را نادیده می گیرد

، مانع شراکت کامل فرد در محیط خانوادگی و اجتماعی می گردد

و بطور موثری سبب می شود که ناتوانی به معلولیت سبب شود (kohnert & derr, 2004). 

به عبارت دیگر رشد هر دو زبان به کودک اجازه خواهد داد که از تجارب زبانی قبلی خود استفاده نماید.

و فرصتهای کاربرد زبان برای تعاملات معنادار در درون خانواده و اجتماع را افزایش بدهد.  

خلاصه دو زبانگی و اختلالات گفتار و زبان

اینکه کاهش تعداد زبانهای کودک دو زبانه مبتلا به اختلالات گفتار وزبان منجر به درمان آسیب زبانی کودک نمی شود.

بلکه در صورت موفقیت تنها کاری که می کند این است که کودک دوزبانه را به یک کودک تک زبانه دارای آسیب گفتار و زبان تبدیل می کند..

مطالب بیشتر:

Prof. Kathy Kohnert talking about bilingual language development

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
مهارتهای غیر کلامی در سنین مختلف

References

Antoniou, K., & Katsos, N. (in press). The effect of childhood multilingualism and bilectalism on implicature understanding. Applied Psycholinguistics.

Bialystok, E., Craik, F.I.M., Green, D.W., & Gollan, T.H. (2009). Bilingual minds. Psychological Science in the Public Interest, 10, 89-129.

Bialystok, E., Hawrylewicz, K., Wiseheart, M., & Toplak, M. (2016). Interaction of bilingualism and Attention-Deficit/Hyperactivity disorder in young adults. Bilingualism: Language and Cognition, pp. 1–۱۴٫ doi: 10.1017/S1366728915000887.

Bird, E. K. R., Cleave, P., Trudeau, N., Thordardottir, E., Sutton, A., & Thorpe, A. (2005). The language abilities of bilingual children with Down syndrome. American Journal of Speech-Language Pathology, 14(3), 187-199.

Brugha, T. et al (2012). The NHS Information Centre, Community and Mental Health Team, Estimating the prevalence of autism spectrum conditions in adults: extending the 2007 Adult Psychiatric Morbidity Survey. Leeds: NHS Information Centre for Health and Social Care.

Castro, D. C., García, E. E., & Markos, A. M. (2013). Dual language learners: Research informing policy. Chapel Hill: The University of North Carolina, Frank Porter Graham Child Development Institute, Center for Early Care and Education—Dual Language Learners.

Cruz-Ferreira, M. (2011, August 02). Recommending Monolingualism to Multilinguals – Why, and Why Not [Web log post]. Retrieved from http://blog.asha.org/2011/08/02/recommending-monolingualism-to-multilinguals-why-and-why-not/

Fey, M. E., & Stalker, C. H. (1986). A hypothesis-testing approach to treatment of a child with an idiosyncratic (morpho) phonological system. Journal of Speech and Hearing Disorders, 51(4), 324-336.

Kohnert, K. (2007). Evidence-based practice and treatment of speech sound disorders in bilingual children. Perspectives on Communication Disorders and Sciences in Culturally and Linguistically Diverse Populations, 14(2), 17-20.

Law, J., Boyle, J., Harris, F., Harkness, A. & Nye, C. (2000). Prevalence and natural history of primary speech and language delay: Findings from a systematic review of the literature. International Journal of Language and Communication Disorders, 35 (2), 165-88.

Taylor, F. (2013). Multilingual Britain. Retrieved from http://www.britac.ac.uk/sites/default/files/Multilingual%20Britain%20Report.pdf

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران