رشد مهارتهای حرکتی کودکان

رشد مهارتهای حرکتی کودکان با فعالیتهای حرکتی و تحرک کودکان امکان پذیر است. ما می توانیم با بازیها ی جهت دار و برنامه ریزی شده تواناییهای حرکتی کودکان را بهبود بخشیم. مسلما برای رشد مهارتهای حرکتی کودکان باید از بازیهای متناسب سن استفاده نماییم.

دویدن پریدن بالارفتن رقصیدن و بطور کلی هر نوع فعالیت حرکتی برای رشد حرکتی کودکان بسیار مفید است. همه کودکان برای رشد حرکتی خود نیازمند فرصتها و موقعیتهایی برای حرکت هستند تا بتوانند دستهای خود را حرکت بدهند. سرشان را حرکت بدهند و انگشتان خود را ورزیده تر نمایند. در بازیهای بدنی و جسمی کودکان فقط عضلات و هماهنگی عضلانی خود را تقویت نمی کنند. تقریبا همه بازیها و فعالیتهای فیزیکی مفاهیمی را به کودکان یاد می دهند.و به آنها یاد می دهند که چگونه با دیگران تعامل و ارتباط داشته باشند. به همین خاطر بازیها و فعالیتهای حرکتی نقش بسیار مهمی را در رشد کودک بر عهده دارند.

  • بازی قل خوردن توپ مناسب کودکان از بدو تولد تا ۹ ماهگی

هدف بازی:

به کودک کمک می کند که کنترل بیشتری روی  بازوها و پاهای خود داشته باشد.

وسایل مورد نیاز:

توپ های نرم و جذاب برای کودکان

نحوه بازی:

کودک روی زمین بنشیند چند قدم دور تر از کودک رو بهرویش بنشینید بطوری که با او تماس چشمی داشته باشید توپ را به طرف کودک قل دهید. کودک را تشویق کنید که توپ را به طرف شما بیندازد تا زمانیکه کودک از بازی لذت می برد بازی را ادامه بدهید. می توانید همراه با بازی از شعرهای کودکانه مناسب و لذت بخش کودک مانند شعر زیر استفاده کنید.

قل و قل وقل

توپ سفیدم قل و قل و قل

بچرخ وبچرخ بیا پیش من

قل و قل و قل .

برچسب ها