سنجش تحصیلی

سنجش تحصیلی

سنجش تحصیلی یکی از دغدغه های والدین است.

معمولا کودکان در ابتدای ورود به تحصیل مورد سنجش تحصیلی قرار می گیرند.

موفقیت در سنجش تحصیلی کلید ورود کودک به دوران آموزش تحصیلی  است.

سنجش تحصیلی بخشی از سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی است.

 در سنجش سلامت نوآموزان ابعاد ضروری جسمانی، تحصیلی و روانی دانش آموزان بررسی می گردد.

این ابعاد پیش نیاز آموزشهای رسمی مدارس محسوب می گردد .

پس از بررسی وضعیت جسمانی به ویژه سلامت بینایی وشنوایی،  سنجش استعداد تحصیلی انجام می گیرد.

هدف اصلی طرح سنجش سلامت نوآموزان تشخیص زود هنگام مشکلات احتمالی کودکان ودر نتیجه مداخله زود هنگام است.

این موضوع بویژه در زمینه تشخیص مشکلات مربوط به استعداد تحصیلی با اهمیت تر می باشد.

درمان مشکلات مربوط به هوش واستعداد تحصیلی برخلاف مشکلات بینایی وشنوایی که معمولا به راحتی تشخیص داده میشوند به سختی قابل شناسایی بوده وامکان ایجاد تغییرات  مطلوب  حداقل در کوتاه مدت به راحتی امکان پذیر نیست .

این در حالی است که وقتی والدین برای اولین بار و از طریق آزماینده استعداد تحصیلی از وجود مشکل فرزند خود مطلع می گردند به جای پذیرش مشکل و چاره جویی به انکار مشکل پرداخته و نتیجه آزمون را رد می کنند و این نوع برخورد با مسئله فرصت اقدام و اصلاح نواقص  را از بین می برد.

بنابراین در سالهای اخیر مسئولان برگزاری طرح سنجش برای رفع این مشکلات و مداخلات زود هنگام اقدام به اجرای این طرح از کلاسهای آمادگی نموده اند تا امکان مداخلات درمانی و آموزشی بیشتر برای والدین و متخصصان مربوطه فراهم گردد.

ما نیز برآنیم تا در راستای کمک به والدین و تشخیص و مداخله درمانی و آموزشی زودهنگام تجربیات خود را در قالب تشکیل کلاسها و کارگاه های آموزشی و مشاوره استعداد تحصیلی به والدین نیازمند ارائه نمائیم.

شما نیز هم اکنون می توانید وضعیت تحصیلی کودکتان را قبل از ورود به مدرسه مورد بررسی قرار دهید

برچسب ها