سندرم ورستردراح چیست؟

سندرم ورستردراح

سندرم ورستردراح:

سندرم ورستردراح یکی از سندرمهایی میباشد که در آن ما اختلالات گفتار و زبان را مشاهده می نماییم.

Worster – Drought Syndrome

نام دیگر آن پارزی سوپرابولبار مادرزادی می باشد که به وسیله Drought در سال 1956 توصیف گردید .

سندرم ورستردراح یک نقص پیش رونده و شدید حرکتی گفتار است .

همانطور که از اسم آن برمی آید ضایعه در بالای برین سیستم (brain system) پونز و مدولا قرار دارد

که در آن راه های حرکتی ما بین کورتکس حرکتی به هسته عصب دهم و دوازدهم اعصاب مغزی صدمه دیده اند ضایعه می تواند خانوادگی باشد .

تاریخچه مکیدن و بلع ضعیف وجود دارد .

شواهد نورولوژیکی از یک ضعف و اسپاسیتی لب ها (کولاریس اوریس) زبان ، نرم کام و حتی شدید تر در عضلات لارنژیال و خارنژیال دیده می شود .

مجموعه عضلات درگیر و شدتش می تواند متنوع باشد .

یک لرزش فکی سریع وجود دارد .

در بهترین حالت گفتار هایپرنازال است . قطعه قطعه و نا واضح است . در موارد شدید تر تولید کننده ها یا حرکت ندارند یا حرکاتشان اندک است .

مشکلاتی در بلع موجود است و آواسازی یا وجود ندارد یا در صورت وجود اندک است .

کودک در کنترل بزاق مشکل دارد و آبریزش دائمی دیده می شود .

در شکل متوسط ممکن است با ضعف نرم کام محدود شده باشد .

شکل اکتسابی پارزی سوپرابولبار نادر است اما ممکن است دراثر آنسفالیت یا دیگر ضایعات مغزی اکتسابی به وجود آید

برچسب ها