شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی و بروز آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه

بروز و شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی برای ارایه خدمات کافی و مناسب باید مشخص و تعیین شود

بروز ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی

 به تعداد موارد جدید شناسایی شده در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد.

شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  

 به تعداد افرادی گفته می شود که در یک دوره زمانی مشخص با این بیماری زندگی می کنند.

تعیین میزان شیوع و شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  پیچیده است.

محققان هنگام انتخاب و شناسایی افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  از تعریف یکسانی استفاده نمی کنند.

قصاوت در مورد شیوع ناتوانی ذهنی

 در بعضی موارد ، از نمره قطع ضریب هوشی (به عنوان مثال 70) به عنوان ملاک تشخیص استفاده می شود ،

در حالی که در موارد دیگر ، معیارهای تشخیصی ماهیت کیفی تری دارند

(به عنوان مثال ، شروع در کودکی با محدودیت های رفتار سازگار و عملکرد فکری).

تغییرات در طراحی مطالعه ، تعاریف اصطلاحات ، اندازه و مشخصات نمونه و ابزارهای تشخیصی نیز می توانند بر دادهها تأثیر بگذارند.

 به عنوان مثال ، برخی از نویسندگان مطالعه از اصطلاحات ناتوانی ذهنی و ناتوانی در رشد به جای یکدیگر استفاده می کنند.

جمعیت کلی

    متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011 نشان داد که

شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی   افراد در طول زندگی 10.37 / 1000 یا 1.04٪ است .

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
فلج مغزی چیست؟ علت و نشانه های آن کدام است؟ چگونه درمان می شود؟

جمعیت کم توانی ذهنی  کودکان و نوجوانان

    داده های متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011 نشان داد که

شیوع شناسائی کودکان و نوجوانان 3/18 / 1000 یا 83/1 درصد است (Maulik و همکاران ، 2011).

    متاآنالیز پیگیری مطالعات بین المللی میزان شیوع کودکان و نوجوانان را از 22/0 تا 1.55٪ اعلام کرد (مک کنزی و همکاران ، 2016).

    داده های نظر سنجی مصاحبه ملی بهداشت 2010-2010 نشان داد که

شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  در کودکان زیر 18 سال در ایالات متحده 0.5٪ است (Schieve و همکاران ، 2012).

    نظرسنجی ملی 2009/2010 از کودکان با نیازهای ویژه مراقبت های بهداشتی نشان داد که

تقریباً 5.8٪ کودکان 2-17 ساله در ایالات متحده دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  هستند.

    در مطالعه سال 2010 اداره ثبت احوال ایالات متحده ، ID در تقریباً 154،000 (0.4٪) کودکان زیر 15 سال تشخیص داده شد (Brault، 2012).

    در طول سال تحصیلی 2014-2015

تقریباً 0.12٪ از کودکان 3 تا 5 ساله و 0.62٪ از دانش آموزان 6 تا 21 ساله دارای تشخیص ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  (وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده ، 2015) هستند.

تاثیرجنسیت در کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی :

    بر اساس داده های متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011

نسبت زن به مرد در کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  بین 0.4 و 1.0 متفاوت است

(یعنی چهار تا 10 زن با شناسنامه برای هر 10 مرد مبتلا به این بیماری).

بیماری های همزمان در کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  

    شبکه نظارت بر اوتیسم و ​​معلولیت رشد (ADDM) مراکز کنترل بیماری (CDC)

شیوع 4 در هر 1000 کودک 8 ساله مبتلا به ASD را که دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی بودند نیز نشان داد

    گزارش ADDM در مورد شیوع ASD و ID همزمان همچنین نشان داد که

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
سندرمها چه معنایی دارند؟ تفاوت آنها با بیماری چیست؟

نسبت شیوع مرد به زن بیشتر از 3.7 مرد به 1.0 زن در کودکان 8 ساله وجود دارد (Christensen و همکاران ، 2016).

    داده های حاصل از نظرسنجی سالانه کودکان و نوجوانان ناشنوا و کم شنوا 2009-2010 نشان داد که

شیوع شناسائی 15.5٪ در کودکانی که ناشنوا هستند و 8.2٪ در کودکانی که بدون ASD ناشنوا هستند (Szymanski، Brice، Lam، Hotto) ، 2012).

تاثیر نژاد در کم توانی ذهنی  

    ASD و ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  همراه در کودکان سفیدپوست  (3/3 در هر 1000) نسبت به کودکان سیاه پوست غیر اسپانیایی (8/5 در هر 1000) که 8 سال داشتند به طور قابل توجهی پایین تر بود (Christensen و دیگران ، 2016).

بزرگسالان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  

    داده های متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011 نشان داد که

شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  در بزرگسالان 94/4 / 1000 یا 49/0 درصد است (Maulik و همکاران ، 2011).

    متاآنالیز پیگیری مطالعات بین المللی نشان داد که

شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  در بزرگسالان از 05/0 تا 08/0 درصد است (مک کنزی و همکاران 2016).

    یک مطالعه توسط اداره سرشماری ایالات متحده نشان داد که

تقریباً 1.2 میلیون (0.5٪) بزرگسال غیرنظامی غیرنظامی در سال 2010 دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی   بودند (Brault ، 2012).

جنسیت در بزرگسالان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  

    بر اساس داده های متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011 ، نسبت زن به مرد در بزرگسالان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  بین 0.7 تا 0.9 متغیر است.

(یعنی هفت تا نه زن با شناسنامه از هر 10 مرد مبتلا به این بیماری ؛ Maulik و همکاران) ، 2011 ؛ ماولیک و همکاران ، 2013).

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
سندرم کلاین فلتر ،علائم و راههای درمانش کدام است؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران