مقیاس رشد زبانی رینل چیست

مقیاس رشد زبانی رینل

مقیاس رشد زبانی رینل چیست و برای چه کودکانی مفید است؟

مقیاس رشد زبانی رینل یکی از معروفترین و مشهورترین آزمونها است.

برای اینکه ما بتوانیم قضاوت نماییم که وضعیت رشد زبانی کودکان چگونه است.

ما باید از آزمونها،مقیاس ها و چک لیست ها استفاده نماییم.

مقیاسها از مطالعات و بررسی هایی به دست می آیند که روی نمونه هایی انجام یافته و نتایج آن مشخص است.

این ازمون جز آزمونهایی است که برای ارزیابی مشکلات گفتار و زبان کودکان بکار میرود.

این آزمون یکی از  از رایج ترین آزمونهاست که توسط رینل در سال ۱۹۷۷ طراحی گردیده است .

– آزمون زبانی رینل آزمونی نسبتا طولانی است .

– بخش درکی آن می تواند خنده دار باشد و برای کودکان میتواند مناسب باشد.

– با وجود تغییرات و تنوعات می تواند برای کودک جالب و مشوق باشد .

– در بخش درکی از تعداد ، طول ، رنگ و چیزهای دیگری که برای کودک آسیب دیده زبانی مشکل است ، استفاده شده است .[irp]

مشکلمقیاس رشد زبانی رینل

–  ارتباط دادن خطا با موارد ، مشکل است .

–  مطالب متنوعی داده می شود و نیاز کودک به تکرار نمره منفی در نظر گرفته می شود .

– آزمون برای کودکان دارای توجه و تمرکز پایین (۱و۲) ارزش کاربردی کمی دارد .

این کودکان بخش اعظم بازی را نادیده می گیرند بنابراین نمی توانند توانایی درک خود را نشان دهند

– سیستم نمره دهی برای بخش بیانی آزمون مشکل است .[irp]

محاسن مقیاس رشد زبانی رینل

– استفاده از این برنامه به ما نشان می دهد کار را کی و از کجا شروع کنیم .

– ازمون زبانی رینل برای کودکان انگلیسی زبان استاندارد شده است .

– سیستم نمره دهی درست / غلط است .

– در کودکان دارای توجه پایین آزمونهای غیر رسمی و آزمون (the symbolic play test(SPT))مفید است

برای مشاهده صفحه اینیستاگرامی ما کلیک کنید.

برچسب ها