مهارتهای جویدن و بلعیدن کودکان را آسانتر کنیم با

مهارتهای جویدن و بلعیدن کودکان را آسانتر کنیم با

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » جدیدترین مقالات سایت » مهارتهای جویدن و بلعیدن کودکان را آسانتر کنیم با

مهارتهای جویدن و بلعیدن چگونه رشد می یابد؟ و چگونه می توان به کودکان کمک کرد که این مهارتها را یاد بگیرند؟

سنی که می توانید غذاهای کمکی (جامدات) را بدهید.

زمانی دریافت انواع مختلف مواد غذایی به رشد فردی کودک شما بستگی دارد.

شما باید ایمنی در مورد خطر خفگی را با نیاز کودک برای ایجاد توانایی جویدن و جابجایی غذا در دهان خود با هم مد نظر قرار دهید.

تحقیقات نشان داده است که نوزادانی که پس از 10 ماهگی با غذای بافت دارتر و سفت تر مواجه می شوند.

در 15 ماهگی از مشکلات تغذیه ای بیشتری را از نوزادانی که بین 6 تا 9 ماهگی به آنها داده شده ، برخوردار هستند.

هنگام انتخاب غذاهای کمکی ، باید نیازهای تغذیه ای کودک و ایجاد عادات غذایی سالم را نیز در نظر داشته باشید.

حدود شش ماهگی ، برای اطمینان از دریافت مواد مغذی مورد نیاز کودک (به ویژه آهن و روی) ، غذای کمکی ضروری است.

انتخاب های اولیه غذایی ممکن است با افزایش سن روی ترجیحات و عادات غذایی کودک تأثیر بگذارد.

غذا خوردن هم شامل حس و هم مهارت حرکتی (حرکتی) است.

ادامه در صفحه بعد

مطالب مفید بیشتر
گفتار درمانی توسط والدین در خانه