گفتار درمانی توسط والدین در خانه

گفتار درمانی والدین در خانه یکی از راههایی است که میتوانیم به وسیله آن به کودکان کمک کنیم.

بسیاری از کودکان در اوایل رشد خود مشکلات گفتاری از خود بروز می دهند و والدین به طور قابل قبولی نگران کودک و موفقیت بعدی در مدرسه هستند.

اگر نگران مسائل زبان فرزند خود هستید اولین کاری که می خواهد انجام دهید مشورت با یک متخصص است. تا راهنماییهای لازم صورت گیرد

آنها می توانند به شما کمک کنند استراتژی هایی را که برای مشکل خاص به بهترین وجهی کار می کنند  را شناسایی کنید و آن را به مراحل قابل انجام تقسیم کنید که برای شما یا فرزندتان راحت خواهد بود.

این مشکل لکنت باشد یا نتیجه یک آسیب یا تغییر شکل مشخص ، آسیب شناس گفتار زبان می تواند به دنبال مشکلات فیزیولوژیکی باشد که  عامل ایجاد آن است و تمرینات خاصی را که می توانید در خانه انجام دهید برای رفع این علل خاص پیشنهاد می کند

رویکرد درست گفتار درمانی والدین در خانه

تمرین

اگر کودک شما در گفتن یک صدای خاص “ف”و یا مثلا “س” مشکل دارد ، به عنوان مثال او را تشویق کنید که فقط خودش این صدا را ایجاد کند.

بعد از ورود راحت تر ، می توانید آن را در هجایی مانند “fi-fi-fi” یا “fa-fa-fa” وارد کنید. قبل از اینکه به کلمات واقعی استفاده کنید.

تکرار دوست شماست – و این فرصتی برای “بازی سازی” است.

برای تکمیل تعداد مشخصی از تمرین ها علامت گذاری کنید.

به جای تأکید زیاد بر آنچه نمی تواند انجام دهد ، روی آنچه کودک می تواند انجام دهد تمرکز کنید.

در حالی که توجه به پیشرفت در گفتار مهم است ، به یاد داشته باشید از پیروزی های کوچک دیگر مانند جمع کردن اسباب بازی و یا استفاده از دستشویی تعریف کنید.

وسوسه نشوید که اجازه رفتار بد را بدهید ، فقط به این دلیل که کودک مشکل گفتاری دارد.

در جلسات یادگیری و در سایر مواقع نیز سر و صدا و حواس او را پرت نکنید.

مطالعات نشان می دهد که تماشای بیش از حد تلویزیون می تواند  رشد زبان را به تأخیر بیاندازد.

 زیرا والدین تمایل دارند زمان روشن بودن تلویزبون با فرزندان خود صحبت نکنند.

اما کودکان وقتی  با آنها صحبت می شوند یاد می گیرند که بهتر حرف بزنند.

گوش کن!(گفتار درمانی والدین در خانه)

برچسب ها