یادگیری با پازل

یادگیری با پازل ها راهی عالی برای ایجاد یک فرصت یادگیری سرگرم کننده برای بچه ها هستند.

پازل های ساده به کودکان کمک می کند تا قدرت انگشتان، پشتکار و مهارت های حل مسئله را توسعه دهند.

از کودک خود بخواهید قطعات را بچرخاند، بلغزاند و در موقعیت خود بچرخاند.

برداشتن، حرکت دادن و چرخاندن قطعات پازل به کودکان کمک می کند تا قدرت انگشتان و هماهنگی دست و چشم را تقویت کنند.

همانطور که کودک شما قطعات را برمی دارد و در جای خود قرار می دهد، کنترل ماهیچه های کوچک را در انگشتان خود نیز ایجاد می کند.

بازی با این پازل ها کودکان را تشویق می کند تا با دقت بیشتری به عکس ها نگاه کنند و آنها را از بالا به پایین و از چپ به راست مرور کنند.

از طریق انجام این کار، کودکان ممکن است متوجه شباهت ها و تفاوت های بصری شوند.

پازل ها مهارت های حافظه و همچنین توانایی برنامه ریزی، آزمایش ایده ها و حل مسائل را توسعه می دهند.

هنگام تکمیل یک پازل، کودکان باید اشکال، رنگ‌ها، موقعیت‌ها و استراتژی‌ها را برای تکمیل آن‌ها به خاطر بسپارند.

تجربه تکمیل یک پازل همچنین می تواند به کودک شما کمک کند تا یاد بگیرد که چالش ها را بپذیرد، بر مشکلات غلبه کند و با ناامیدی ها کنار بیاید.

راههایی برای حل پازلها و یادگیری با پازل

  • راحت شروع کن مستقیماً به چشم انداز 5000 قطعه ای سر نزنید. چیزی مناسب با توانایی های فرزندتان انتخاب کنید.
  • قبل از بیرون آوردن تکه ها با کودک خود در مورد تصویر روی پازل صحبت کنید.
  • تکه های پازل را بیرون بیاورید و آنها را به سمت بالا قرار دهید.
  • ابتدا قطعات گوشه و لبه را پیدا کرده و در جای خود قرار دهید.
  • به دنبال قطعات با توجه به اشکال مورد نیاز برای تناسب با یک فضا باشید.
  • تکه‌ها را ورق بزنید و بچرخانید، رنگ‌ها را مطابقت دهید، به دنبال «بخش‌هایی» از تصاویر یا خطوطی باشید که ممکن است با هم هماهنگ باشند
برچسب ها