ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی چیست؟

ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی یکی از مشکلات شایع در جوامع بشری است. تعاریف معلولیت ذهنی و اصطلاحات مرتبط با آن به مرور زمان تکامل یافته اند تا منافع قانونی و اجتماعی افراد دارای چنین معلولیت و خانواده های آنها را منعکس کنند.
ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی باید مشخصه های زیر را داشته باشد:
محدودیت های قابل توجهی در عملکرد فکری (به عنوان مثال ، استدلال ، یادگیری و حل مسئله) ؛ محدودیت های قابل توجه در رفتار سازگار (به عنوان مثال ، مهارت های مفهومی ، اجتماعی و عملی در زندگی روزمره) ؛ و شروع در دوران کودکی (قبل از 18 سالگی)؛ انجمن آمریکایی ناتوانی های ذهنی و رشد. این تعریف از ناتوانی ذهنی با تأکید برابر بر مهارت ها محدودیت ها را متعادل می کند.
در نتیجه ، زبان و فلسفه مربوط به ناتوانی ذهنی اکنون به جای اینکه صرفاً بر روی نقص در عملکرد باشد ، بر سطح پشتیبانی لازم برای به حداکثر رساندن توانایی فرد متمرکز است.
تعریف ناتوانی و کم توانی ذهنی با معیار AAIDD :
تعریف AAIDD با معیارهای تشخیصی ناتوانی ذهنی (اختلال رشد ذهنی) در کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی مطابقت دارد. سطح شدت (خفیف ، متوسط ، شدید و عمیق) ، همانطور که در DSM-5 تعریف شده است
ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی بر اساس عملکرد انطباقی در حوزه های مفهومی ، اجتماعی و عملی است. محدودیت در عملکرد سازگاری در زمینه مهارتهای خاص یک معیار لازم برای تشخیص در تعاریف AAIDD و DSM-5 است. سازمانهای بهداشت جهانی در طبقه بندی بین المللی عملکرد ، ناتوانی و سلامت را علاوه بر اختلالات در عملکردها و ساختارهای بدن ، با محدودیت در فعالیت و مشارکت نیز تعریف می کند.
ناتوانی در رشد و ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
ناتوانی ذهنی زیرمجموعه ای از ناتوانی رشد است به صورت زیر تعریف می شود: یک معلولیت شدید و مزمن در یک فرد 5 ساله یا بالاتر و قبل از 22 سالگی شروع می شود . نتایج در محدودیت های اساسی عملکردی در سه یا چند زمینه فعالیت زندگی (مراقبت از خود ، زبان پذیرا و رسا ، یادگیری ، تحرک ، خودگردانی ، ظرفیت یادگیری مستقل ، خودکفایی اقتصادی)
شرایط و اختلالات همزمان با ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
افراد دارای ناتوانی ذهنی یک گروه ناهمگن هستند و مهارت های ارتباطی به دلیل عواملی مانند شدت ، شرایط همزمانی و سایر عوامل رفتاری ، عاطفی و اجتماعی می تواند متفاوت باشد.
شرایطی که معمولاً با ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی اتفاق می افتد – یا کاملاً همراه است، شامل ASD ، فلج مغزی ، سندرم داون ، سندرم الکل جنینی و سندرم X شکننده است. سایر شرایطی که ممکن است با ناتوانی ذهنی نیز اتفاق بیفتد عبارتند از: اختلال اضطراب ، اختلال کمبود توجه / بیش فعالی ، افسردگی و دو قطبی ، اختلال کنترل تکانه و اختلال افسردگی اساسی (APA ، 2013).
شرایط بهداشتی مرتبط با ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی:
افراد دارای ناتوانی ذهنی ممکن است بیش از سایرین در جمعیت عمومی دارای مشکلات بهداشتی باشند ، که اغلب در نتیجه مراقبت های بهداشتی ناکافی ، دسترسی محدود به خدمات با کیفیت ، و محدودیت های ارتباطی است.
بیماریهای مرتبط با شیوع بیشتر در افراد دارای ناتوانی ذهنی شامل: اختلالات اضطرابی، کاهش شنوایی، بیماری های قلبی، مشکلات مرتبط با چاقی، فعالیت تشنج، اختلال بینایی
اختلالات یادگیری
به عنوان بخشی منظم از آموزش پزشکی ، می توان توجه بیشتری به نیازهای ویژه بهداشتی افراد معلول اختصاص داد (سالیوان و همکاران ، 2011). رسیدگی به نابرابری های بهداشتی و همچنین ارائه مراقبت های بهداشتی و آموزش پزشکی کافی می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر در افراد دارای ناتوانی ذهنی شود.

شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی و بروز آن
بروز و شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی برای ارایه خدمات کافی و مناسب باید مشخص و تعیین شود
بروز ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی: به تعداد موارد جدید شناسایی شده در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد.
شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی : به تعداد افرادی گفته می شود که در یک دوره زمانی مشخص با این بیماری زندگی می کنند. تعیین میزان شیوع و شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی پیچیده است. محققان هنگام انتخاب و شناسایی افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی از تعریف یکسانی استفاده نمی کنند.
قصاوت در مورد شیوع ناتوانی ذهنی
در بعضی موارد ، از نمره قطع ضریب هوشی (به عنوان مثال 70) به عنوان ملاک تشخیص استفاده می شود ، در حالی که در موارد دیگر ، معیارهای تشخیصی ماهیت کیفی تری دارند، به عنوان مثال ، شروع در کودکی با محدودیت های رفتار سازگار و عملکرد فکری.
تغییرات در طراحی مطالعه ، تعاریف اصطلاحات ، اندازه و مشخصات نمونه و ابزارهای تشخیصی نیز می توانند بر دادهها تأثیر بگذارند. به عنوان مثال ، برخی از نویسندگان مطالعه از اصطلاحات ناتوانی ذهنی و ناتوانی در رشد به جای یکدیگر استفاده می کنند.
جمعیت کلی افراد با ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011 نشان داد که شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی افراد در طول زندگی 10.37 / 1000 یا 1.04٪ است .
جمعیت کم توانی ذهنی کودکان و نوجوانان
داده های متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011 نشان داد که شیوع شناسائی کودکان و نوجوانان 3/18 / 1000 یا 83/1 درصد است متا آنالیز پیگیری مطالعات بین المللی میزان شیوع کودکان و نوجوانان را از 22/0 تا 1.55٪ اعلام
داده های نظر سنجی مصاحبه ملی بهداشت 2010-2010 نشان داد که شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی در کودکان زیر 18 سال در ایالات متحده 0.5٪ است.
نظرسنجی ملی 2009/2010 از کودکان با نیازهای ویژه مراقبت های بهداشتی نشان داد که تقریباً 5.8٪ کودکان 2-17 ساله در ایالات متحده دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی هستند. در مطالعه سال 2010 اداره ثبت احوال ایالات متحده ، ID در تقریباً 154،000 (0.4٪) کودکان زیر 15 سال تشخیص داده شد.
در طول سال تحصیلی 2014-2015 تقریباً 0.12٪ از کودکان 3 تا 5 ساله و 0.62٪ از دانش آموزان 6 تا 21 ساله دارای تشخیص ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی (وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده ، 2015) هستند.
تاثیرجنسیت در کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی :
بر اساس داده های متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011 نسبت زن به مرد در کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی بین 0.4 و 1.0 متفاوت است، یعنی چهار تا 10 زن با شناسنامه برای هر 10 مرد مبتلا به این بیماری.
بیماری های همزمان در کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
شبکه نظارت بر اوتیسم و معلولیت رشد (ADDM) مراکز کنترل بیماری (CDC) شیوع 4 در هر 1000 کودک 8 ساله مبتلا به ASD را که دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی بودند نیز نشان داد. گزارش ADDM در مورد شیوع ASD و ID همزمان همچنین نشان داد که نسبت شیوع مرد به زن بیشتر از 3.7 مرد به 1.0 زن در کودکان 8 ساله وجود دارد .
داده های حاصل از نظرسنجی سالانه کودکان و نوجوانان ناشنوا و کم شنوا 2009-2010 نشان داد که شیوع شناسائی 15.5٪ در کودکانی که ناشنوا هستند و 8.2٪ در کودکانی که بدون ASD ناشنوا هستند.
تاثیر نژاد در کم توانی ذهنی
ASD و ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی همراه در کودکان سفیدپوست (3/3 در هر 1000) نسبت به کودکان سیاه پوست غیر اسپانیایی (8/5 در هر 1000) که 8 سال داشتند به طور قابل توجهی پایین تر بود.
بزرگسالان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
داده های متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011 نشان داد که شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی در بزرگسالان 94/4 / 1000 یا 49/0 درصد است، متاآنالیز پیگیری مطالعات بین المللی نشان داد که شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی در بزرگسالان از 05/0 تا 08/0 درصد است (مک کنزی و همکاران 2016).
یک مطالعه توسط اداره سرشماری ایالات متحده نشان داد که تقریباً 1.2 میلیون (0.5٪) بزرگسال غیرنظامی غیرنظامی در سال 2010 دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی بودند
جنسیت در بزرگسالان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
بر اساس داده های متاآنالیز مطالعات بین المللی 2011 ، نسبت زن به مرد در بزرگسالان دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی بین 0.7 تا 0.9 متغیر است، یعنی هفت تا نه زن با شناسنامه از هر 10 مرد مبتلا به این بیماری

نشانه های ناتوانی و کم توانی ذهنی و تعریف خصوصیات ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
نشانه های ناتوانی ذهنی در افراد مبتلا با آزمونهای مناسب قابل تشخیص است. افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی دارای نقایص فکری و همچنین نقص در عملکرد سازگار در حوزه های مفهومی ، اجتماعی و عملی هستند.
نشانه های ناتوانی ذهنی و نقص در عملکردهای فکری
توسعه زبان، استدلال کردن، حل مسئله، برنامه ریزی، تفکر انتزاعی، داوری یادگیری و از تجربه آموختن
نقص در عملکرد انطباقی ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
عدم رعایت استانداردهای توسعه و فرهنگ اجتماعی برای استقلال شخصی و مسئولیت اجتماعی عملکرد محدود در یک یا چند فعالیت زندگی روزمره (به عنوان مثال ، ارتباطات ، مشارکت اجتماعی و زندگی مستقل) در محیط ها – در خانه ، مدرسه ، کار و اجتماع
سطح پشتیبانی مورد نیاز برای عملکرد سازگار (به عنوان مثال ، عملکرد مهارت های اساسی زندگی) میزان شدت را برای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی تعیین می کند. طبق DSM-5 (APA ، 2013) ، علائم و نشانه های نقص عملکرد سازگار در دامنه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
دامنه مفهومی و ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
رشد آهسته زبان (در صورت لزوم کودکان بعداً یاد می گیرند که صحبت کنند)، رشد آهسته مهارتهای پیش تحصیلی، مشکلات یادگیری (خواندن ، نوشتن ، ریاضیات)، دشواری درک مفاهیم زمان و پول، مشکلات تفکر انتزاعی (رویکرد مشخص در حل مسئله)، مشکلات در عملکرد اجرایی (به عنوان مثال ، برنامه ریزی ، استراتژی ، مشکلات استفاده کاربردی از مهارت های تحصیلی مانند مدیریت پول و مدیریت زمان
دامنه اجتماعی ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
محدودیت در مهارت های زبانی و ارتباطی، در مقایسه با همسالان ، زبان گفتاری ملموس تر و پیچیده تر (در صورت استفاده)، واژگان و مهارت های دستوری محدود، زبان که ممکن است محدود به درک ساده گفتار و حرکات باشد، ارتباطی که ممکن است فقط از طریق حرکات اتفاق بیفتد – مانند حرکات ، نشانه ها ، حالات صورت و سایر اشکال ارتباطات تقویت کننده و جایگزین (AAC)
مهارتهای اجتماعی و نشانه های ناتوانی ذهنی
قضاوت و تصمیم گیری اجتماعی ناپخته، مشکل در درک نشانه های اجتماعی و قوانین اجتماعی، مشکلات تنظیم عاطفی و رفتاری که ممکن است بر تعاملات اجتماعی تأثیر منفی بگذارد
دامنه عملی
نیاز به سطوح مختلف پشتیبانی برای فعالیتهای زندگی روزمره مانند مراقبت شخصی، کارهای پیچیده (به عنوان مثال ، خرید ، حمل و نقل ، سازمان مراقبت ، وعده های غذایی ، مدیریت پول)، استخدام، مراقبت های بهداشتی و تصمیمات قانونی، وظایف خانگی و مهارت های تفریحی
الگوهای ارتباطی و نشانه های ناتوانی ذهنی
افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی ممکن است علائم و نشانه های اختلالات زبان گفتاری و نوشتاری را در حوزه های واج شناسی ، مورفولوژی و نحو ، معناشناسی و کاربردی نشان دهند.
افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی یک گروه ناهمگن هستند. توانایی های ارتباطی متفاوت است و ممکن است غیر نمادین باشد (به عنوان مثال ، حرکات ، صداگذاری ، رفتارهای مشکلی) و / یا نمادین (به عنوان مثال ، کلمات ، نشانه ها ، تصاویر). برای مثال الگوهای ارتباطی در افراد مبتلا به ASD ، فلج مغزی ، سندرم داون ، سندرم الکل جنینی و سندرم X شکننده ، به طور مشترک در ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی هم اتفاق می افتند
دلایل و علل کم توانی و ناتوانی ذهنی
دلایل و علل کم توانی و ناتوانی ذهنی به سه گروه قبل از تولد ، حاملگی و بعد از تولد تقسیم می شود. برخی از دلایل قبل از تولد (به عنوان مثال ، تأثیرات محیطی) قابل پیشگیری هستند. علل ژنتیکی 45٪ از شناسه را تشکیل می دهد (باتشاو ، رویزن و لوتراکیانو ، 2013). سندرم داون بزرگترین علت ژنتیکی ID و سندرم X شکننده بزرگترین علت ارثی ID است. سندرم الکل جنین بزرگترین علت محیطی ID است.
دلایل و علل قبل از تولد ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
سندرم های ژنتیکی به عنوان مثال ، سندرم داون و سندرم X شکننده، خطاهای ذاتی متابولیسم، ناهنجاری مغز (به عنوان مثال ، میکروسفالی)، بیماری مادر (به عنوان مثال ، بیماری جفت) و تأثیرات محیطی (به عنوان مثال ، الکل ، سایر داروها ، سموم ، تراتوژن ها)، حوادث مرتبط با زایمان و زایمان (منجر به انسفالوپاتی نوزادان) و آنوکسی در بدو تولد
دلایل و علل بعد از تولد ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
آسیب ایسکمی هیپوکسیک، آسیب تروماتیک مغز، عفونت ها، اختلالات دمیلینه شدن، اختلالات تشنج (به عنوان مثال ، اسپاسم شیرخوارگی)، محرومیت شدید و مزمن اجتماعی و سندرم های متابولیک سمی و مسکرات (به عنوان مثال ، سرب ، جیوه) نگرش ها و اعتقادات بین فرهنگی ممکن است در ادراک برخی از افراد در مورد ID و علل آن تأثیر بگذارد.
دلایل و علل ناتوانی ذهنی پس از تولد
آسیب ایسکمی هیپوکسیک، آسیب تروماتیک مغز، عفونت ها، اختلالات دمیلینه شدن، اختلالات تشنج (به عنوان مثال ، اسپاسم شیرخوارگی)، محرومیت شدید و مزمن اجتماعی، سندرم های متابولیک سمی و مسکرات (به عنوان مثال ، سرب ، جیوه)

ارزیابی کم توانی ذهنی چگونه انجام می گیرد؟
ارزیابی کم توانی ذهنی
برای ارزیابی کم توانی ذهنی روشها و شسوه های متعددی وجود دارد، در این نوشته ما بطور مختصر روشهای ارزیابی کم توانی ذهنی را بررسی خواهیم نمود.
غربالگری
غربالگری منجر به تشخیص اختلال نمی شود بلکه نیاز به ارزیابی بیشتر و یا ارجاع برای سایر خدمات را تعیین می کند. غربالگری برای افرادی که دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی هستند ، به ویژه برای افرادی که دارای محدودیت های شدیدتری در عملکردهای فکری یا سازگاری هستند ، یک مرحله ضروری نیست. برای این افراد ، اولین ارزیابی یک ارزیابی جامع است.
غربالگری به طور معمول شامل جمع آوری اطلاعات از والدین ، معلمان و همکاران در مورد نگرانی در مورد یک زبان یا مهارتهای فردی در هر زبان ؛ انجام غربالگری شنوایی برای رد کردن کم شنوایی به عنوان یک عامل احتمالی در ایجاد مشکلات زبان.
اجرای ارزیابی های غربالگری رسمی که دارای داده های هنجاری و یا امتیازات برش هستند و شواهدی از حساسیت و ویژگی کافی را نشان داده اند. استفاده از اقدامات غیررسمی ، مانند اقدامات طراحی شده توسط پزشك پزشك و متناسب با جمعیت مورد غربالگری (به عنوان مثال ، پیش دبستانی ، سن مدرسه / نوجوانی ، بزرگسالی). مشاهده تولید گفتار ، درک و تولید زبان ، مهارت های ارتباطی اجتماعی و سواد در محیط های طبیعی ؛ وانجام غربالگری از عملکرد بلع.
غربالگری ممکن است منجر به توصیه هایی برای ارزیابی کامل شنوایی سنجی ؛ ارزیابی جامع زبان ؛ ارزیابی صدای جامع گفتار ، اگر سیستم صدای گفتار برای سن افراد و یا جامعه زبانی مناسب نباشد. ارجاع برای ارزیابی ها یا خدمات دیگر.
ارزیابی جامع کم توانی ذهنی
ارزیابی برای افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی به دلیل نیازهای مختلف و دامنه دار در حوزه های توسعه ، شامل چندین متخصص است. مدل های تیمی ممکن است چند رشته ای ، میان رشته ای یا فرارشته ای باشد. مدل تیم مشترک مشارکتی که انتخاب می شود به نیازهای فرد دارای کم توان ذهنی بستگی دارد. اعضای تیم نقاط قوت و محدودیت در عملکرد سازگار را تعیین می کنند و به طور مشترک سطح پشتیبانی مورد نیاز در حوزه های مفهومی ، اجتماعی و عملی را تعیین می کنند.
نقش گفتار درمانها و شنوایی شناسان ارزیابی مهارت های گفتاری ، زبانی و شنیداری افراد است. ارزیابی ها به تنوع فرهنگی و زبانی حساس هستند و به مولفه های موجود در چارچوب، از جمله ساختارها / عملکردهای بدن ، فعالیت ها / مشارکت و عوامل زمینه ای ، می پردازند. یافته های حاصل از ارزیابی های ارتباطی و شنیداری باید در متن یافته های سایر متخصصان (به عنوان مثال روانشناس) که تشخیص ID در حوزه اختیار آنها است ، تجزیه و تحلیل شود.
مولفه های یک ارزیابی جامع کم توانی ذهنی
از هر دو روش ارزیابی رسمی و غیررسمی می توان استفاده کرد. اگر هنوز تشخیص و واجد شرایط بودن برای کودک در معرض خطر یا مشکوک به اختلالات رشدی مشخص نشده باشد ، ممکن است آزمایش رسمی انجام شود. آزمایش غیر رسمی ممکن است برای تعیین موفقیت کودکان در مراحل مهم رشد بسیار مفید باشد.
ابزارها ، تکنیک ها و منابع داده های ارزیابی را که ممکن است در ارزیابی جامع ارتباطات استفاده شود ، مشاهده کنید. ارزیابی دینامیکی ممکن است برای شناسایی رفتارهای ارتباطی غیر نمادین و نمادین و ارزیابی پتانسیل یادگیری فردی استفاده شود.
ارزیابی جامع بسته به سن و عملکرد فردی که دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی و نیازهای وی است ممکن است شامل موارد زیر باشد: سابقه مورد ، از جمله وضعیت پزشکی ، آموزشی و شغلی و همچنین معلمان ، مراقبان ، کارفرمایان ، و دیدگاه های مشتری / بیمار در مورد مشکل. با اعضای خانواده در مورد برقراری ارتباط در طول روزمره مصاحبه کنید. بررسی وضعیت شنوایی ، بینایی ، حرکتی و شناختی ، از جمله غربالگری شنوایی.
ارزیابی ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی
ارتباط غیر نمادین به عنوان مثال: حرکات ، صداگذاری ، رفتارهای مشکلی و یا ارتباط نمادین (به عنوان مثال کلمات ، نشانه ها ، تصاویر) ؛ بازی؛ تعامل اجتماعی و ارتباطات اجتماعی؛ زبان گفتاری (گوش دادن و صحبت کردن) ؛ زبان نوشتاری (خواندن و نوشتن) ؛ تولید گفتار؛ مهارت حرکتی دهان؛ بلع؛ و روان بودن
ارزیابی برای AAC و / یا سایر فن آوری های کمکی.
شناسایی پتانسیل استراتژی های موثر مداخله و جبران خسارت. جزئیات مربوط به اجزای ارزیابی جامع در صفحات پورتال عملی زیر موجود است:
ارتباطات افزودنی و جایگزین (AAC)، غربالگری شنوایی در دوران کودکی، اختلالات گفتاری، اختلالات صدای گفتاری: فن بیان و آواشناسی، آپراکسی گفتاری در دوران کودکی، اختلالات تسلط در کودکی، اختلالات زبان نوشتاری، دیسفاژی کودکان، دیسفاژی بزرگسالان
اطلاعات ارائه شده در خصوصیات ارتباطی:
جمعیت های دارای معلولیت ذهنی ممکن است در تهیه یک پروتکل ارزیابی برای مستند کردن مشخصات عملکرد فردی مفید باشد. مثلا: كودكان مبتلا به سندرم داون اغلب در نحو بياني نسبت به معناشناسي نقص خاصي دارند. آنها همچنین به دلیل تون عضلانی کم و بدشکلی مشخصه صورت ، در تولید گفتار مشکل دارند (برگلوند ، اریکسون و یوهانسون ، 2001 ؛ رابرتز ، پرایس و مالکین ، 2007).
بنابراین ، کودکان مبتلا به سندرم داون ممکن است نیاز به ارزیابی دقیق تولید نحوی نسبت به درک مطلب به همراه فهرست قابل فهم گفتار داشته باشند. افراد مبتلا به سندرم X شکننده غالباً مشکلات عملی زبان دارند. آنها از ارزیابی دقیق ارتباطات اجتماعی نسبت به ساختار و عملکرد زبان بهره مند می شوند.
تشخیص اختلال ارتباطی یا تاخیر ، ثانویه به ID ؛
توصیف ویژگی ها و شدت اختلال ارتباطی یا تاخیر ؛ تعیین تنوع عملکرد به عنوان تابعی از موقعیت های ارتباطی / زمینه ها ؛ شناسایی مشکلات احتمالی شنوایی، توصیه هایی برای مداخله و پشتیبانی ؛ توصیه سیستم ارتباطی ( به عنوان مثال ، دستگاه تولید فن آوری پایین یا گفتار [SGD]) ؛ مراجعه به سایر متخصصان در صورت لزوم (به عنوان مثال ، پزشک ، فیزیوتراپیست ، کاردرمانگر ، روانشناس یا مشاور).
شیوه های خانواده محوری
افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی و خانواده های آنها در فرآیند ارزیابی نقش اساسی دارند و در تعیین اهداف و اهداف خاص و چگونگی ارائه خدمات بالینی پس از ارزیابی تصمیم گیرنده اصلی هستند. خانواده ها یک پایگاه دانش مهم و منحصر به فرد درباره نقاط قوت ، چالش ها و نیازهای فرد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی ارائه می دهند. آنها اطلاعات مفیدی در مورد مهارتهای ارتباطی در طول روزمره ارائه می دهند.
آنها همچنین نتایج ارزشمند زندگی را برای فرزندانشان شناسایی می کنند به عنوان مثال ، ایمن و سالم بودن ، داشتن خانه ، برقراری روابط معنی دار ، انتخاب و کنترل و ایجاد فرصت هایی برای فعالیت های معنی دار در محیط ها و در نهایت ، تصمیم گیری در مورد اهداف و اهداف خاص با خانواده و فرد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی است ، و تشخیص می دهد که شرایط و ارزشهای فردی خانواده در روند تصمیم گیری اساسی است.

برچسب ها