آموزش صدای ل

نحوه آموزش صدای ل من چندین درخواست در مورد نحوه آموزش صدای /ل/ داشتم، بنابراین برخی از افکار را در کنار هم قرار دادم و خواستم آنها را با شما به اشتراک بگذارم!

سه مرحله برای آموزش /ل/

1. برای آموزش صدای /ل/ نوک زبان را روی برجستگی آلوئولی (برجستگی پشت دندان های جلویی) قرار دهید.

برای کمک به فرزندتان در انجام این کار، برآمدگی آلوئولی کودکتان را با انگشت یا آبنبات چوبی لمس کنید.

سپس از کودک خود بخواهید نوک زبان خود را در آنجا قرار دهد.

2. سپس در حالی که نوک زبان خود را در جای خود قرار دهید از او بخواهید استراحت کند و سپس اجازه دهید هوا از کناره های زبانش خارج شود.

3. حالا برای اینکه صدای آن مانند /ل/ شود، تنها کاری که او باید انجام دهد این است که صدا را “بلند” کند

1. آموزش نوک زبان برای بالا رفتن در پشته آلوئولار

اگر او در قرار دادن نوک زبانش در جای مناسب مشکل دارد.

می توانید با این کار تمرین کنید که کره بادام زمینی را با زبانش از پشت دندان های جلویش لیس بزند.

یا ممکن است سعی کنید از او بخواهید با نوک زبانش یک پاستیل را پشت دندان های جلویش بالا نگه دارد.

همچنین ممکن است سعی کنید نوک زبان را با یک مسواک برقی تحریک کنید.

سپس با استفاده از مسواک برقی برآمدگی آلولوار را نیز تحریک کنید، سپس به او بگویید که دو سطح را با هم لمس کند

2. آموزش جریان هوا از دو طرف زبان

اگر در جریان هوا از کناره های زبانش مشکل دارد.

در حالی که نوک زبانش در محل برجستگی آلوئول قرار دارد، از او بخواهید تنفس کند تا بتواند هوای خنک را که از کناره های زبانش عبور می کند احساس کند.

از او بخواهید این تمرین را انجام دهد و سپس نفس خود را بیرون بیاورد و اجازه دهید هوا از کناره های زبانش خارج شود.

راه دیگر آموزش این جریان هوای جانبی (هوای خارج شده از طرفین زبان) این است که یک نی در جلوی دهان او (نه بین لب ها) قرار دهید و از او بخواهید هوا را در آن دمیده و سپس دو نی را در دو طرف قرار دهید.

از دهان و از او بخواهید که سعی کند هوا را در آن دمد.

3. آموزش درک لرزش در تولید صدا

اگر درک چگونگی «روشن کردن صدایش» مشکل است، باید دستش را روی جعبه صدایش بگذارد و احساس کند وقتی صداهای بلند و صداهای زمزمه ای آرام تولید می کند، چگونه می لرزد.

صدای ل به تنهایی

راه دیگری برای آموزش صدای /ل/ اگر فرزند شما می تواند صدای ی را تولید کند، می توانید صدای /ل/ را با شکل دادن به آن از صدای ی آموزش دهید.

به عنوان مثال، از فرزندتان بخواهید که به تنهایی ی را بگوید و سپس زبان را به سمت برآمدگی آلوئول بکشید در حالی که همچنان صدا تولید می کند و صدای /ل/ خوبی خواهید داشت.

صدای /ل/ را به هجا منتقل کنید

هنگامی که فرزند شما می تواند به تنهایی صدای /ل/ خوبی تولید کند، وقت آن است که آن را به هجاها منتقل کنید.

برای مثال تمرین گفتن، “لا، لو، لی، لای، لای، لو، لو” یا “همه، آل، “اول” یا “الو، الا، ایلو، اولو، اولا”

صدای /ل/ را به کلمات منتقل کنید

اگر کودک شما می تواند هجاهای بالا را با صدای خوب /ل/ بیان کند، آماده است که آنها را به کلمات تبدیل کند.

صدا /l/ را به جملات منتقل کنید اگر فرزند شما می تواند صدای /ل/ را در ابتدای کلمات بگوید، صدای /ل/ اولیه را در جملات تمرین کنید.

به عنوان مثال “لوسی دوست دارد در مورد _________ یاد بگیرد.

” جای خالی را با کلمات /ل/ اولیه ای که تمرین می کردید پر کنید، “لوسی دوست دارد درباره لیموها یاد بگیرد، یا لوسی دوست دارد درباره لاله ها یاد بگیرد…

” اگر فرزند شما می تواند صدای /ل/ را در انتهای کلمات بگوید.

صدای /ل/ پایانی را در جمله ها تمرین کنید.

به عنوان مثال، “پل با _________ تماس خواهد گرفت.”

دوباره جای خالی را با کلمات /ل/ پایانی که تمرین کردید پر کنید.

اگر کودک شما می تواند صدای /ل/ را به خوبی در وسط کلمات بیان کند، در جملات، /ل/ میانی را تمرین کنید.

به عنوان مثال، “بلا به دنبال فیل می رود تا __________.”

صدای /ل/ را به داستان منتقل کنید

از کودکتان بخواهید هنگام خواندن با صدای بلند صدای /ل/ را تمرین کند.

اگر فرزندتان نمی تواند بخواند، از کودکتان بخواهید صدای /ل/ را در حین بازگویی داستان های کوتاه تمرین کند.

صدای /ل/ را به مکالمه منتقل کنید.

اگر کودک شما با صدای /ل/ در هنگام خواندن با صدای بلند موفق باشد، آماده است تا صدای /ل/ را به مکالمه منتقل کند.

در این مرحله است که اگر فرزندتان فراموش کرد /ل/ را به درستی تلفظ کند، می توانید آن را تصحیح کنید.

این پیشنهادات به کودک شما کمک میکند تا صدای /ل/ درست را تولید کند.

موفق باشید و به یاد داشته باشید که صبور باشید!

برچسب ها
تلفظ صداها