7 روش آموزش صدای م

آموزش صدای م

 به نظر شما کودکان چگونه صدای م را تولید می کنند؟

بیشتر والدین از من می پرسند که کودک من صدای م را نمی تواند بگوید و از من می خواهند به آنها آموزش دهم که آموزش صدای م چگونه است؟

برای پاسخ و کمک به این والدین گرامی من تجربیات خودم را درقالب یک مقاله برای آموزش صدای م برای کودکان آورده ام.

برای آموزش تلفظ صحیح صدا ها و از جمله آموزش صدای م راههای بسیار متفاوتی وجود دارد.

اگر هنگام تولید صدای م به نحوه تولید دقت کرده باشید متوجه شده اید که اولا لبهای ما بسته است و ثانیا بینی ما و گلوی ما می لرزد.

این مهارتهای تولیدی برای آموزش صدای م به آنها آموزش داده می شود.

صدای م یک صدای سرگرم کننده برای آموزش است زیرا حتی اگر کودک شما آن را به درستی در همه موقعیت های کلمات استفاده نمی کند، به احتمال زیاد از این صدا استفاده می کند یا با آن بازی کرده است. و احتمالا آن صدا را از زبان کودک خود شنیده اید.

 «ما-ما-ما-ما» معمولاً یکی از اولین صداهایی است که بچه‌های کوچکمان زمزمه می‌کنند، زیرا صدای م از کنار هم قرار دادن لب‌ها ایجاد می‌شود که یکی از اولین مهارت‌های حرکتی است که بچه‌های کوچک یاد می‌گیرند.

  با این حال، اگر احساس می کنید باید از همان ابتدا شروع کنید، من شما را از طریق زیر مراحل راهنمایی می کنم.

نحوه آموزش و پرورش صدای /م/

1. خودتان صدا را بگویید و کوچولوی خود را تشویق کنید که از شما تقلید کند.

 2. در حالی که صدا را می‌ گویید، دست فرزندتان را روی دهان خود قرار دهید تا بتواند ارتعاشات را احساس کند، سپس دست خود را روی دهان خود بگذارید و او را تشویق کنید تا صدا را تولید کند.

 3. از آنها بخواهید خود را در آینه تماشا کنند تا مطمئن شوند که هر دو لب را به هم نزدیک می کنند.

 4. اگر به دلیل تون عضلانی کم در کنار هم قرار دادن لب ها مشکل دارند، زمان انجام برخی تمرینات لب فرا رسیده است.

 اگر اینطور است و تمرینات فوق به شما برای آموزش صدای م کمکی نکرد به مرکز آموزش و پرورش و توانبخشی اختلالات یادگیری یاشا و یاشام در تبریز و آذربایجان و مرکز توانبخشی آتیه اطلاع دهید تا پیشنهادات بیشتری ارائه کنند.

صدای /م/ را در هجاها تمرین کنید:

  صدای /م/ را جلوی تمام مصوت های بلند و کوتاه،  مو مای می و …  قرار دهید.

 سپس صدای /م/ را در انتهای حروف صدادار تمرین کنید، ام اوم ایم و …

و در نهایت در وسط حروف صدادار، اما اوما ایما

 اگر فرزند شما بتواند با موفقیت /م/ را در ابتدای هجاها بگوید، آنگاه آماده است تا صدا را در ابتدای کلمات تمرین کند.

 صدای /م/ را در کلمات تمرین کنید:

 اگر کودک شما می تواند هجاهای بالا را با صدای زیبا /م/ بیان کند، آماده است تا آنها را به کلمات تبدیل کند.

   کارت های تصویری از کلماتی که با صدای /م/ شروع می شوند، با صدای /م/ ختم می شوند یا در وسط /م/ قرار می گیرند وجود دارد.

صدای /م/ را به جملات منتقل کنید

اگر فرزند شما می تواند صدای /م/ را در ابتدای کلمات بگوید، صدای /م/ اولیه را در جملات تمرین کنید.

 به عنوان مثال “یک  __  به من بدهید (موز).”

  جای خالی را با کلمات /م/ اولیه که تمرین می‌کردید پر کنید.

اگر فرزند شما می تواند صدای /م/ را در آخر کلمات بگوید، صدای /م/ پایانی را در جمله ها تمرین کنید.

 به عنوان مثال، “_________ بخر (بادام)”

 دوباره جای خالی را با کلمات /م/ پایانی که تمرین کردید پر کنید.

اگر فرزند شما می تواند صدای /م/ را به خوبی در وسط کلمات بگوید،

 پس از میانی /م/ در جمله ها تمرین کنید.  به عنوان مثال، “سامی __________ است (ماهی)

/م/ را به داستان منتقل کنید

با کارت های تصویری که تمرین کرده اید، داستان های کوتاه بسازید.

 از کودکتان بخواهید بازگویی آنها را تمرین کند.

 به عنوان مثال، «مومیایی به کوه رفت و گل ختمی و ماکارونی خورد.  سپس او با یک پری دریایی آشنا شد و شیر و کلوچه را با موز خورد…»

 با این کار خلاق باشید، مهمترین چیز این است که فرصتی برای فرزندتان ایجاد کنید تا تا حد امکان با صداها تمرین کند.

 صدا را به مکالمه منتقل کنید

اگر فرزند شما در حین بازگویی داستان هایی که ایجاد کرده اید با صدای /م/ موفق باشد، آماده است تا صدای /م/ را وارد مکالمه کند.

 در این مرحله است که اگر فرزندتان فراموش کرد که /م/ را به درستی در مکالمه تلفظ کند، می توانید تصحیح کنید.

امیدوارم این پیشنهادات کمک کند.  به یاد داشته باشید، هر چه فرصت های بیشتری برای تمرین صداها داشته باشید، سریعتر شاهد تغییر خواهید بود.

 اما صبور باشید، هیچ کس تحت استرس عملکرد خوبی ندارد، به خصوص بچه های ما

برچسب ها
تلفظ صداها