تاخیر رشدی و کمک های کاردرمانی

تاخیر رشدی یکی از مشکلاتی است که کودکان با آن مواجه می شوند.

رشد به فرآیندی گفته می شود که کودک از بدو تولد تا نوجوانی طی می کند.

تأخیر رشد زمانی نشان داده می شود که کودک در دوره زمانی پیش بینی شده به نقاط عطف خاصی نرسیده باشد.

متخصصین کاردرمان اطفال ما از بسیاری جهات که تاخیر رشد می تواند بر کودک تأثیر بگذارد ، جلسات درمانی یک به یک را با مشاوره و برنامه های خانگی بر اساس مشکلات فرزند شما ارائه می دهند.

تاخیر رشدی چیست؟

نوزادان و کودکان مهارت های مهمی را که به عنوان “نقاط عطف رشد” شناخته می شوند یاد می گیرند و رشد می دهند.

این نقاط عطف معمولاً در طول پنج سال اول زندگی رخ می دهد و کاملاً قابل پیش بینی است.

وقتی کودکی به این نقاط عطف نرسیده است ، ممکن است رشد او “تأخیر” داشته باشد.

دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است کودکی به نقاط عطف خود نرسد و این موارد باید به طور کامل بررسی شوند.

چگونه می توانم بفهمم که فرزند من تاخیر رشدی دارد؟

در زیر چند نمونه از نقاط عطف و سن معمول موفقیت آنها آورده شده است.

به یاد داشته باشید اینها فقط رهنمودها هستند و هر کودکی با سرعت های مختلف رشد می کند.

تاخیر رشدی در 3 تا 4 ماهگی ، کودک شما باید شروع به …

مهارت های حرکتی

 – اشیا را بدست آورید ، بگیرید و نگه دارید ،

اشیا را به دهان خود بیاورد و وقتی پاها روی سطح سفت قرار می گیرند با پاها فشار دهید

    مهارت های شخصی / اجتماعی

 به مردم لبخند بزنید و به چهره های جدید توجه کنید

    مهارت های ارتباطی

 به صداهای بلند پاسخ دهد ، غمگین شود و صداها را تقلید کند

تاخیر رشدی در 7 ماهگی ، کودک شما باید شروع به …

    مهارت های حرکتی

با یک دست  اشیا را به دهان خود ببرد

در هر دو جهت بچرخید

 بدون کمک بنشینید و وزن خود را روی پاها تحمل کند وقتی آنها را به حالت ایستاده می کشد

    مهارتهای شخصی / اجتماعی

 -از نوازش لذت ببرد

به والدین علاقه نشان دهد

در اطراف مردم لذت ببرد

 شب راحت باشد

بدون تحریک لبخند بزند

بخندد یا فریاد بزند و به بازیهای نگاه کند.

    مهارت های ارتباطی

 پاسخ به صداها

تا 1 سال ، کودک شما باید شروع به …

    مهارت های حرکتی

خزیدن ، هنگام خزیدن بدن  را بکشد

    مهارت های شخصی / اجتماعی

 به اشتراک گذاری صدا

 لبخند یا حالت چهره را نشان دهد و حرکات عقب و جلو را نشان دهد ، مانند تکان دادن ، رسیدن یا اشاره

    ارتباطات

– از کلمات منفرد استفاده کند (مانند “مامان”)

    تفکر

-اشیایی را که هنگام تماشای آن پنهان شده اند جستجو کند

از حرکاتی مانند تکان دادن استفاده کند

 به اشیا یا تصاویر اشاره کند

تاخیر رشدی در 2 سالگی کودک شما باید شروع به …

    مهارت های حرکتی

-راه برود و به طور خاص الگوی راه رفتن از پاشنه پا را ایجاد کند یا بتوانید اسباب بازی چرخدار را فشار دهد

    ارتباطات

 -حداقل 15 کلمه صحبت کنید ، از عبارات دو کلمه ای استفاده کنید و برای برقراری ارتباط و بیان نیازهای فوری از گفتار استفاده کنید

اگر این توانایی را داشته باشد در گفتار و زبان تاخیر ندارد.

    تفکر

 – عملکرد اشیا  مانند برس مو ، تلفن یا قاشق را بداند

دستورالعمل های ساده را دنبال کنید و اقدامات یا کلمات را تقلید کنید

چگونه یک متخصص کاردرمانی می تواند به تاخیر رشدی کمک کند؟

یک متخصص کاردرمانی کودکان متخصص در تأخیر رشد در ارزیابی کودک مهارت دارد و مشخص می کند در کدام مهارتها ضعیف است و دلایل این امر چیست.

تجزیه فعالیتها به مهارتهای مولفه ای آنها برای تکمیل موفقیت آمیز ضروری است.

 به عنوان مثال ، کودک ممکن است در مراقبت از خود و لباس پوشیدن به تأخیر بیفتد.

نقش یک متخصص کاردرمانی شناسایی مهارتهای مورد نیاز برای کارهای خاص و توانایی ارزیابی سطح این مهارتهای اساسی در کودک است.

 سپس درمانگر می تواند دقیقاً مشخص کند که کدام یک از کارها باعث ایجاد مشکل شده و برای کمک به رشد و کاهش تاخیر رشدی، درمان مناسب را برنامه ریزی می کند.

برچسب ها