کودکان 4 تا 6 ساله

تقویت گفتار و زبان کودکان

تقویت گفتار وزبان در کودکان ۴ تا ۶ ساله:

در کودکان 4 تا 6 ساله گفتار و زبان دارای مشخصه های خاصی است.

راههایی که متخصص گفتاردرمانی برای تقویت گفتار وزبان در کودکان ۴ تا ۶ ساله توصیه می کند عبارتند از:

 • وقتی که کودکتان باشما صحبت می کند به او توجه کنید.
 • قبل از اینکه شروع به صحبت کنید توجه کودک را به خودتان جلب نمایید.
 • وقتی فرزندتان چیزی را برای شما تعریف میکند او را تشویق نمایید. به او نشان دهید که کلمات او را فهمیده اید.
 • بعد از اینکه صحبت کردید مکث کنید. این کار باعث می شود که فرزندتان فرصت پاسخ داشته باشد.
 • به کودکتان کمک کنید که واژه های جدید یاد بگیرد.

یک کلمه جدید به فرزندتان بگویید و معنی انرا به کودک بگویید.

یا به شیوه ای بگویید که که به درک او کمک کند.

مثلا به جای ماشین کلمه وسیله نقلیه را به کار ببرید.

مثلا بگویید من فکر کنم باید با وسیله نقلیه به سر کار برم چون خسته هستم و نمیتونم پیاده برم.

 • درباره ترتیب چیزها و وسایل با کودکتان صحبت کنید.کلماتی مانند اولی، دومی وسطی، آخری راستی یا چپی را بده.
 • با مفاهیم متضاد با کودکتان صحبت کنید. مانند بالایی، پایینی، رویی و زیری.
 • از کودکتان بخواهید که کلمات را حدس بزند. بگویید من کف رو باهاش جارو می کنم و او باید جارو را برایتان پیدا کند.

یا بگویید که اون خنک شیرین هست و تو گرما می چسبه، شبیه توت فرنگی هست و کودک باید حدس بزند که توت فرنگی هست.

تقویت مفاهیم شناختی کودکان 4 تا 6 ساله

 • روی طبقه بندی و گروه بندی مفاهیم کار کنید.

به او بگویید که چیزی را که متعلق به گروه نیست را پیدا کند.

برای مثال کفش را درگروهی بین سیب، موز و پرتقال بگذارید.

او باید کفش را پیدا کند و بگوید خوردنی نیست. گرد نیست میوه نیست و مانند اینها.

 • به فرزندتان کمک کنید که دستورات ۲ و سه مرحله ای را اجرا کند.

جملات و کلماتی شبیه زیر را بکار بگیرید. برو به اتاقت برام کتابت را بیار.

 • از کودکتان بخواهید که شما را راهنمایی کند.

از راهنمایی که او می کند تبعیت کنید و یک قلعه بسازید.

 • بازیهایی مانند خاله بازی انجام دهید.
 • وانمود کنید که شما کودک هستید و او والد شما است.
 • در مورد اتاقها و مبلمان خانه صحبت کنید.
 • فیلمی را در تلویزیون یا تبلت ببینید. و در مورد آن باهم صحبت کنید.
 • بخواهید حدس بزند که چه اتفاقی خواهد افتاد. در مورد شخصیت های فیلم صحبت کنید.
 • ناراحت بود یا خوشحال؟ بخواهید بگوید در داستان چه اتفاقی افتاد. انتهای داستان را تغییردهید.
 • از فعالیتهای زندگی روزمره برای یادگیری و یاددادن زبان استفاده کنید.
 • برای مثال از غذاهای موجود در منو صحبت کنید.
 • از رنگشان، بافت شان و مزه آنها گفتگو کنید.
 • باهم به خرید بروید.
 • در مورد خریدهایتان صحبت کنید.
 • به چه چیزهایی نیاز دارید.
 • در مورد اندازه ها شکلها و وزنشان صحبت کنید.
برچسب ها
تواناییهای کودکان