تواناییهای کودکان دو سال و نه ماهه

تواناییهای کودکان دو سال و نه ماهه

تواناییهای کودکان دو سال و نه ماهه یا سی و سه ماهه چیست؟

تواناییهای کودکان دو سال و نه ماهه حیطه برقراری ارتباط

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

چگونه به آزمون ASQ پاسخ دهیم؟

١-زمانی که از کودک می خواهید تا به بینی،چشم ها،مو،پاها،گوش ها و غیره اشاره کند،

آیاحداقل هفت عضو بدن را به طور صحیح نشان می دهد؟(در انجام این کار او می تواند به اعضای

بدن خودش ، شما یا یک عروسک اشاره کند).

٢- آیا کودک جملاتی که شامل سه یا چهار کلمه هستند بکار می برد، می گوید؟ لطفا یک نمونه

از این جملات را بنویسید :———– –

٣- بدون اینکه از هر گونه اشاره یا حرکتی استفاد کنید، به کودک بگویید”کفش را روی میز بگذار”

و”کتاب را زیر صندلی بگذار” آیا کودک هر دو دستور را به طور صحیح انجام می دهد؟

۴- زمانی که کودک به تصاویر کتاب نگاه می کند آیا توضیح می دهد که در هر تصویر چه کاری

انجام می شود یا چه چیزی اتفاق می افتد؟(برای مثال “هاپ هاپ می کنه”،”می دوه”،”می

خوره”،”گریه می کنه”) شما می توانید بپرسید، این سگ (یا بچه) چکار می کنه؟

۵- به کودک نشان دهید که زیپ چگونه بالا و پایین می رود و بگویید”ببین این بالا و پایین میره”زیپ

را تا نیمه بکشید و از کودک بخواهید تا آن را پایین بکشد هر بار که می گویید “بالا”،آیا کودک زیپ را

بالا می کشد و هر بار که می گویید “پایین” آیا کودک زیپ را پایین می کشد؟

۶- زمانی که از کودک می پرسید “اسمت چیه؟” آیا در پاسخ نام و نام خانوادگی اش را می گوید؟

تواناییهای کودکان دو سال و نه ماهه در حیطه حرکات درشت

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک نسبتا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیفتد

دویدنش را متوقف سازد؟

٢- آیا کودک بدون اینکه به چیزی یا جایی تکیه دهد،می تواند با پرت کردن پایش به

سمت جلو، به توپ ضربه می زند؟

٣- آیا کودک جفت پا می پرد؟

۴-آیا کودک با گذاشتن یک پا روی هر پله ،از پلکان بالا می رود؟(پای چپ روی یک پله است و پای

راست روی پله بعدی است). ممکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار

بگیرد.(چنین امری را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند،مثلا در پارک یا در

منزل مشاهده کنید).

۵-آیا کودک بدون اینکه به چیزی یا جایی تکیه دهد ، برای حدود ١ ثانیه می تواند روی

یک پایش بایستد؟

۶-آیا کودک در حالت ایستاده، بازویش را تا سطح شانه بالا می برد و توپ را به طرف

جلو و به سمت فردی که در فاصله حدود ٢ متری از او ایستاده است،پرتاب می

کند؟(چنانچه توپ از دست کودک بیفتد،توپ را رها کند یا توپ را بدون بالا بردن دستش

پرتاب کند،پاسخ “خیر” را علامت بزنید.)

تواناییهای کودکان دو سال و نه ماهه در حیطه حرکات ظریف

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-پس از اینکه کودک می بیند که شما با مداد یا خودکار خطی از بالای کاغذ به طرف پایین

رسم می کنید،از او بخواهید ،خطی مثل خط شما رسم کند.کودک نبایدخط

خودش را روی خط شما بکشد.آیا او با کشیدن یک خط در جهت عمودی،از

کار شما تقلید می کند؟

٢- آیا کودک بند کفش را از میان یک مهره یا سوراخ بند کفش رد

می کند؟

٣-پس از اینکه کودک می بیند که خطی را از یک طرف کاغذ به طرف دیگر آن رسم می کنید،

از او بخواهید خطی مثل خط شما رسم کند. کودک نباید خط خودش را

روی خط شما بکشد.آیا او با کشیدن یک خط در جهت افقی ، از کارشما

تقلید می کند؟

۴- پس از اینکه کودک می بیند که یک دایره را رسم می کنید از او بخواهید تا دایره ای مثل

دایره شما بکشد. کودک نبایددایره خودش را روی دایره شما بکشد.آیا او

با کشیدن یک دایره از شما تقلید می کند؟

۵-آیا کودک صفحات کتاب را یکی – یکی ورق می زند؟

۶-آیا کودک سعی می کند تا کاغذی را با قیچی مخصوص کودکان ببرد؟ لازم نیست که کودک

حتما کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی که کاغذ را با یک دست نگه می دارد، قیچی را با دست

دیگرش باز و بسته کند.( می توانید نحوه استفاده از قیچی را به کودک

نشان دهید. هرگاه کودک از قیچی استفاده می کند، حتما مواظب باشید،

تا به خودش صدمه نرساند.)

حیطه حل مسئله

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- زمانی که کودک در آینه نگاه می کند، از او بپرسید”___ کو”؟(اسم

کودک را به کار ببرید).آیا کودک به تصویر خودش در آینه اشاره می کند؟

٢-در حالی که کودک می بیند چگونه چهار شیء مثل مکعب را در یک ردیف پشت سر هم

قرار می دهید،آیا این کار را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر

قرار می دهد؟(می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک یا سایر

اسباب بازی ها نیز استفاده کنید).

٣-اگر کودک چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد،آیا برای رسیدن به آن

صندلی،چهار پایه یا جعبه ای را پیدا کرده، بر روی آن می ایستد؟

۴- زمانی که به تصویر زیر اشاره می کنید و از کودک می پرسید “این چیه؟” آیا کودک در

پاسخ کلمه ای را می گوید، که به معنی یک شخص باشد؟ پاسخ هایی مثل “آدم

برفی”،”پسر”،”مرد”،”دختر”،”بابا” صحیح هستند.لطفا پاسخ کودک را در اینجا بنویسید—- –

۵- زمانی که می گویید”بگو هفت، سه”، آیا کودک همین دو عدد را با آن ترکیبی که گفته

اید تکرارمی کند؟نباید این اعداد را تکرار کنید.در صورت لزوم، دو عدد دیگر از اعداد را امتحان

کنید و بگویی،”هشت،دو” کودک باید فقط یک جفت اعداد را به طور صحیح تکرار کند تا پاسخ

“بله”را برای این سوال علامت بزنید.

۶-پس از اینکه کودک یک “تصویر”،حتی یک خط خطی ساده را رسم می کند، آیا به شما

می گوید که چه چیزی رسم کرده است؟ می توانید برای ترغیب کودک ، بگویید”برام بگو

چی کشیدی” یا بپرسید”این چیه؟”

حیطه شخصی-اجتماعی

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-آیا خودش با قاشق غذا می خورد(گرچه ممکن است مقداری از غذا را بریزد).

٢- آیا اسباب بازی هایی مانند گاری، کالسکه یا کامیون کوچک را هل می دهد و آنها را دور

وسایل مختلف می راند و اگر اسباب بازی اش را به گوشه ای برد که امکان دور زدن نبود ، آن

را از آنجا عقب – عقب بیرون می کشد ؟

٣- آیا پالتو ،ژاکت یا پیراهن خودش را بدون کمک می پوشد ؟

۴-پس از اینکه پاهای کودک را داخل پاچه های شلواری که تنگ نیست می کنید، آیا

شلوارش را کاملا بالا می کشد؟

۵- وقتی کودک به آینه نگاه می کند وکسی پرسید “توی آینه کیه؟” آیا در پاسخ می گوید

“من” یا اسم خودش را بیان می کند؟

۶- با استفاده از عین این کلمات ، از او بپرسید”تو دختر هستی یا پسر؟” آیا پاسخ صحیحی به

این پرسش می دهد.

برچسب ها
تواناییهای کودکان