توانایی های کودک ۲۷ ماهه

مهارتهای کودکان ۲۷ ماهه

توانایی های کودک ۲۷ ماهه

توانایی های کودک ۲۷ ماهه حیطه برقراری ارتباط

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-اگر از هیچ گونه اشاره یا حرکتی در حین ارائه دستور استفاده نکنید، آیا کودک می تواند حداقل سه

مورد از دستورهای مشابه زیر را انجام دهد؟

الف”اسباب بازی را روی میز بگذار” ب”در را ببند”

ج”یک حوله برایم بیاور” د”لباست را پیدا کن”

ه “دستم را بگیر” و “کتابت را بردار”

٢-اگر به تصویر یک توپ گربه،لیوان،کلاه،غیره اشاره کنید و از کودک بپرسید، “این چیه؟” آیا حداقل

یک تصویر از آن تصاویر را به طور صحیح نام می برد؟

٣- زمانی که از کودک می خواهید تا به بینی،چشم ها،مو،پاها،گوش ها و غیره اشاره کند، آیا حداقل

هفت عضو بدن را به طور صحیح نشان می دهد؟در انجام این کار او می تواند به اعضای بدن خودش ،

شما یا یک عروسک اشاره کند.

۴- آیا کودک حداقل دو مورد از کلماتی مثل”منه” ،”مال من”،”توشما” را بطور صحیح به کار می برد؟

۵- آیا کودک جملاتی که شامل سه یا چهار کلمه هستند بکار می برد، می گوید؟ لطفا یک نمونه از

این جملات را بنویسید :———– –

۶- بدون اینکه از هر گونه اشاره یا حرکتی استفاد کنید، به کودک بگویید”کفش را روی میز بگذار”

و”کتاب را زیر صندلی بگذار” آیا کودک هر دو دستور را به طور صحیح انجام می دهد؟

توانایی های کودک ۲۷ ماهه حیطه حرکات درشت

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود ؟ چنین امری را می توانید

در جاهایی که دارای پلکان هستند،مثلا در پارک ،در منزل مشاهده کنید.حتی اگر کودک

دستش را به دیوار یا نرده می گیرد،پاسخ “بله” را علامت بزنید.

٢- آیا کودک نسبتا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیفتد دویدنش را متوقف سازد؟

٣-آیا کودک جفت پا می پرد؟

۴- آیا کودک بدون اینکه به چیزی یا جایی تکیه دهد،می تواند با پرت کردن پایش به سمت جلو، به توپ ضربه می زند؟

۵- آیا کودک می تواند جفت پا حداقل حدود ٨ سانتی متر به جلو بپرد؟

۶- آیا کودک با گذاشتن یک پا روی هر پله ،از پلکان بالا می رود؟

پای چپ روی یک پله است و پای راست روی پله بعدی است.

ممکن است که کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد.

چنین امری را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند،مثلا در پارک یا در منزل مشاهده کنید.

حیطه حرکات ظریف

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک در تلاش برای چرخاندن دستگیره در، کوک کردن اسباب بازی ها، چرخاندن در چیزی، یا پیچاندن در شیشه مربا برای باز و بسته کردن آن، از حرکت چرخش دستش استفاده می کند؟

٢- آیا کودک کلیدچراغ را روشن و خاموش می کند؟

٣-پس از اینکه کودک می بیند که شما با مداد یا خودکار خطی از بالای کاغذ به طرف پایین رسم می کنید،از او بخواهید ،خطی مثل خط سما رسم کند.کودک نبایدخط خودش را روی خط شما بکشد.آیا او با کشیدن یک خط در جهت عمودی،از کار شما تقلید می کند؟

۴-آیا کودک هفت مکعب یا اسباب بازی کوچک را خودش به تنهایی بر روی هم قرار می دهد؟

می توانید از قرقره های نخ،جعبه های کوچک یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود ٢.۵ سانتی متر است نیز استفاده کنید.

۵-آیا کودک بند کفش را از میان یک مهره یا سوراخ بند کفش رد

می کند؟

۶- پس از اینکه کودک می بیند که خطی را از یک طرف کاغذ به طرف

دیگر آن رسم می کنید، از او بخواهید خطی مثل خط شما رسم کند.

کودک نباید خط خودش را روی خط شما بکشد.آیا او با کشیدن یک خط

در جهت افقی ، از کارشما تقلید می کند؟

توانایی های کودک ۲۷ ماهه حیطه حل مسئله

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک وانمود می کند که اشیاء چیزهای دیگری هستند؟

برای مثال ،آیا کودک یک فنجان را روی گوشش گرفته و وانمود می کند که یک تلفن است؟

یا یک جعبه را روی سرش گذاشته و وانمود می کند که یک کلاه است؟ یا از یک مکعب یا اسباب بازی برای هم زدن غذا استفاده می کند؟

٢-آیا کودک اشیاء را سرجایشان می گذارد؟

برای مثال،آیا می داند که باید اسباب بازی ها را داخل سبد یا قفسه اسباب بازی ها قرار دهد، پتو را روی تخت بیاندازد،و بشقاب ها را به آشپزخانه ببرد؟

٣-زمانی که کودک در آینه نگاه می کند، از او بپرسید”_ کو”؟اسم کودک را به کار

ببرید.آیا کودک به تصویر خودش در آینه اشاره می کند؟

۴-اگر کودک چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد،آیا برای رسیدن به آن

صندلی،چهار پایه یا جعبه ای را پیدا کرده، بر روی آن می ایستد؟

۵- در حالی که کودک می بیند چگونه چهار شیء مثل مکعب را در یک ردیف پشت سر هم قرار می دهید،آیا این کار را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر قرار می دهد؟می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید.

۶- زمانی که به تصویر زیر اشاره می کنید و از کودک می پرسید “این چیه؟” آیا کودک در پاسخ کلمه ای را می گوید، که به معنی یک شخص باشد؟

پاسخ هایی مثل “آدم برفی”،”پسر”،”مرد”،”دختر”،”بابا” صحیح هستند.

لطفا پاسخ کودک را در اینجا بنویسید—- –

حیطه شخصی-اجتماعی

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید،آیا حداقل یکی از آنها را تقلید خواهد کرد؟

الف دهانتان را باز کنید جگوش خود را بکشید

ب پلک بزنید دصورت خود را نوازش کنید

٢-آیا کودک با چنگال غذا می خورد؟

٣-وقتی کودک با عروسک یا هر حیوان پارچه ای دیگر بازی می کند ،آیا وانمود می کند تکانش می دهد، غذایش می دهد،پوشکش را عوض می کند یا در رختخوابش می گذارد؟

۴- آیا اسباب بازی هایی مانند گاری، کالسکه یا کامیون کوچک را هل می دهد و آنها را دور وسایل مختلف می راند و اگر اسباب بازی اش را به گوشه ای برد که امکان دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقب – عقب بیرون می کشد ؟

۵- آیا بیشتر مواقع برای نامیدن از “من”،”مرا” و “به من” استفاده می کند؟برای مثال ،”من آب می خوام” به جای اینکه بگوید:”مریم آب می خواد”.

۶- آیا پالتو ،ژاکت یا پیراهن خودش را بدون کمک می پوشد ؟

برچسب ها
تواناییهای کودکان