توانایی کودکان تا ۴ ماهگی چیست؟

توانایی کودکان تا ۴ ماهگی چیست؟ و چگونه می توان در مورد آن قضاوت نمود؟

توانایی کودکان تا ۴ ماهگی چیست؟ و چگونه می توان در مورد آن قضاوت نمود؟

توانایی کودکان تا ۴ ماهگی دوران شیرخواری، نوزادی و ابتدای کودکی تاثیر بسیار زیادی بر زندگی آتی فرد دارد.

وجود مشکلات جسمی، فیزیکی و محیطی در دوران نوزادی، شیرخواری و کودکی تاثیر بسیار زیادی در یادگیری و آینده فرد دارد.

درصورت وجود مشکلات محیطی، جسمی و ذهنی تاثیر گذار بر فرد تکامل مطلوب و مناسب تحت تاثیر قرار میگیرد.

این کودکان تیازمند توجه ویژه و ارایه مداخلات منظم هستند.

کودکانی که این مشکلات را دارند.

نسبت به کودکان دیگر بیشتر به اختلالات تکاملی یا تاخیر تکاملی مبتلا می شوند.

وجود چنین مشکلاتی باعث بروز انواع و اقسام و درجات مختلف مشکلات حرکتی ، ذهنی ، گفتاری ، شنوایی و بینایی در آنها می شود .

برای پیشگیری از این امر لازم است با تشخیص زودرس مشکلات آنها و انجام مداخلات بموقع ، از بروز تاخیر یا اختلال تکامل جلوگیری کنیم .

برای اینکار راههای بسیار متنوعی وجود دارد. یکی از آنها مراجعه به متخصصان است.

مراجعه به متخصصان برای همه امکانپذیر نیست.

در اینجا ما چک لیستی را آماده کرده ایم.

والدین می توانند خود به آن پاسخ دهند و وضعیت کودک خود را کنترل نمایند.

درصورتی که پاسخ سوال شما به نصف سوالات یا بیشتر منفی بود.

حتما به یک   متخصص گفتاردرمانی مراجعه نمایید.

این چک لیست برای کودکان ۳ ماهه ۴ ماه و نهایتا اوایل ۵ ماهگی مناسب است

توانایی کودکان تا ۴ ماهگی و حیطه برقراری ارتباط

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١ – آیا کودک در بیداری لبخند می زند ؟

٢- زمانی که نزد کودک نیستید و او گریه می کند،آیا با دیدن شما گریه اش را متوقف می سازد؟

٣- آیا زمانی که صدایی غیر از صدای شما می شنود گریه اش را متوقف می سازد ؟

۴-آیا جیغ می زند؟

۵-آیا با صدای بلند می خندد ؟

۶- آیا زمانی که به اسباب بازی ها نگاه می کند از خودش صدا در آورد ؟[irp]

حیطه حرکات درشت

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١ -درحالی که کودک به پشت خوابیده است (طاقباز) ، آیا سرش را به طرفین حرکت می دهد؟

٢ – در حالی که کودک روی شکمش خوابیده و سرش را بالا نگه داشته است.

آیا می تواند خودش را پایین بیاورد ؟

(بدون اینکه سرش بی اختیار بیفتد؟)

٣- زمانی که کودک روی شکمش خوابیده ، سرش را به مدت حداقل ١۵ ثانیه بالا نگه می دارد.

  فاصله با کف زمین حدود ٣ یا ۴ انگشت بسته باشد ؟

۴- زمانی که روی شکمش خوابیده است ، آیا سرش را بالا آورده به اطراف نگاه می کند؟

(حین انجام این کار ، او می تواند به دست هایش نیز تکیه دهد.)

۵- زمانی که کودک را در وضعیت نشسته قرار می دهید ، آیا سرش را صاف نگه می دارد ؟

۶- در حالیکه کودک به پشت خوابیده ، آیا انگشتانش را روی سینه به هم می رساند ؟[irp]

توانایی کودکان تا ۴ ماهگی و حیطه حرکات ظریف

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک انگشتان دستهایش را به طور کامل و یا تا حدی باز می کند؟

(در مقایسه با حالت مشت شده انگشتان در دوران نوزادی)

٢- زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودک می گذارید، آیا آن را برای مدت کوتاهی تکان می دهد؟

٣- آیا کودک لباسش را می گیرد و یا به آن چنگ می زند؟

۴- زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودک می گذارید.

آیا در حالی که حدود یک دقیقه نگاه داشته ، به آن نگاه می کند ، آن را تکان می دهد یا می جود ؟

۵-در حالیکه کودک را در وضعیت نشسته نگاه داشته،یا بر روی شکمش قرار داده اید

آیا زمین جلوی خود را با انگشتان چنگ میزند؟

۶- زمانی که کودک را در وضعیت نشسته نگاه داشته اید.

آیا برای گرفتن اسباب بازی نزدیک خودش، دستش را به طرف آن دراز می کند.

هر چند که ممکن است دستش به آن نرسد ؟[irp]

حیطه حل مسئله

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- زمانی که یک اسباب بازی را مقابل کودک(در فاصله تقریبا یک وجب) به آرامی به طرفین حرکت می دهید

آیا با چشم هایش اسباب بازی را دنبال میکند و گاهی نیز سرش را می چرخاند ؟

٢- زمانی که یک اسباب بازی را در مقابل صورت کودک(در فاصله تقریبا یک وجب) به آهستگی به بالا و پایین حرکت می دهید، آبا با چشم هایش اسباب بازی را دنبال می کند؟

٣-زمانی که کودک را در حالت نشسته نگاه داشته اید

آیا به اسباب بازی در حدود اندازه فنجان یا جغجغه)که روی میز یا زمین در مقابلش قرار داده اید نگاه می کند ؟

۴- زمانی که یک اسباب بازی را در دست کودک خود قرار می دهید ، آیا به آن نگاه می کند ؟

۵- زمانی که یک اسباب بازی را دست کودک قرار می دهید، آیا آن را به دهانش می برد؟

۶- در حالی که کودک به پشت خوابیده ،آِیا دستش را به اسباب بازی ای که از بالا آویزان کرده اید حرکت می دهد؟[irp]

توانایی کودکان تا ۴ ماهگی و حیطه شخصی-اجتماعی

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک به دست هایش نگاه می کند؟

٢- زمانی که کودک دست هایش را به هم می رساند، آیا با انگشتانش بازی می کند؟

٣-زمانی که کودک پستان مادر یا بطری شیر را می بیند آیا می فهمد که وقت شیرخوردن است ؟

۴- زمانی که کودک شیر می خورد آیا با دست آزاد خود پستان مادر را می گیرد؟

 هنگام شیر خوردن از بطری سعی می کند شیر را با هر دو دست خود نگاه دارد ؟

۵- پیش از اینکه به کودک لبخند بزنید با او صحبت کنید، آبا با دیدن شما لبخند می زند؟

۶- زمانی که کودک روبروی یک آینه قرار می گیرد.

آیا به خودش لبخند می زند یا با خودش غان و غون می کند ؟[irp]

برچسب ها
تواناییهای کودکان