صدای ب چگونه تلفظ می شود؟

صدای ب

صدای ب:

صدای ب یکی از صداهای گفتاری میباشد. برخی از کودکان  را اشتباه تلفظ میکنند.

  • آموزش صدای ب:

این صدا یک صدای دولبی و واکدار است

یعنی دولب باید هنگام گفتنش محکم به هم فشرده شوند وهمزمان باید حنجره هم بلرزد  واکدار است

جز اولین صداهایی است که انسان تولید میکند.

بنابراین در حدود ۲۴ ماهگی شکل میگیرد

و اگر کودک نتوانست مشکل وجود دارد و حتمن باید به یک گفتاردرمانگر مراجعه کنید .

در ادامه تعدادی بازی می آوریم تا به کودکتان کمک کند.

  • کمک کردن با راههای کلامی برای تولید صدای ب:

۱- اجازه دهید کودکتان تلفظ درست صدای ب را بشنود. صدا  را در سریهای ۳ تایی تکرار کنید تا کودک بشنود.

۲- کودک وقتی توانست با صداهای واکه ای ترکیب کنید تا بگه مثل بابابابابابا و یا بی بی بی و یا بو بوبوبوبوبو

۳- روزی نیم ساعت  در گفتار محاوره وقتی به این صدا رسیدید برجسته بگویید تا کودکتان بشنود.

  • کمک از طریق دیدن برای تولید صدای ب:

۱- کودک را متوجه لبهای بسته خود کنید با اشاره با نقاشی با سلفی گرفتن از خود و ……

۲- انگشت خود را زیر لب پایین قرار دهید و همزمان با گفتن این صدا و حرکت انگشت کودک را متوجه حرکت لبها کنید.

۳- از عروسکهای پاپت می توانید به کودک حرکت و صدا را آموزش دهید..

  • کمک از طریق لمس برای تولید صدای ب:

۱- دست کودک را روی لبهای خود قرار دهید تا آنرا حس کرده و خروج یک ذره هوا را حس کند کودک را به تقلید تشویق کنید.

۲- دست کودک را زیر گردنتان بگذارید تا لرزش حنجره را هنگام گفتن ب حس کند و تشویق کنید تا همین کار را با گردن خود تکرار کند.

  • کمک از طریق بازی برای تولید این صدا:

با استفاده از طبل و گفتن صدای بوم بوم بوم بوم

نشان دادن تصویر گوسفند و گفتن بع بع بع بع

  • حالا باید چی کار کنم؟

اگر کودک شما همچنان دارای مشکل در تلفظ است و بیشتر از دو حرف را اشتباه میگوید حتمن با گفتاردرمان جهت ارزیابی، مشاوره و درمان تخصصی مشورت نمایید

برچسب ها
تلفظ صداها