صدای ق غ

صدای ق غ جز صداهایی است که برخی از کودکان آنرا غلط تلفظ میکنند.

صدای ق غ در زبان فارسی به یک شکل تلفظ میشود ولی در زبان ترکی و ترکی آذربایجانی به دو شکل جدا تلفظ میشود. و دو صدای جدا است.

  • آموزش صدای /ق/ /غ/

تولید صدای /ق/ و /غ/ در زبان فارسی به یک شکل تلفظ میشود ولی در زبان ترکی و عربی به این دو حرف بصورت متفاوت تلفظ میشوند و گفتاردرمانگر باید در حین کار با فرد باید زبان او را مد نظر داشته باشد.

  • جایگاه اندامهای گویایی در تولید :

انتهای زبان را در عقب دهان به سمت سقف دهان می بریم. و هوای عبوری از دهان را قطع می کنیم همزمان در حنجره هم لرزش وجود دارد. کودکان در سنین بسیار پایین قادر هستند این صدا را تولید کنند و تقریبا تا قبل از ۳ سالگی کامل به این حرف مسلط میشوند.

  • راهکارهایی برای کمک به بیان آن:

روزی نیم ساعت در گفتار محاوره هروقت به صدای ق رسیدید برجسته بگویید. رو در روی کودک بنشینید و کلمات دارای صدای ق را بگویید تا کودک ببیند بازی ترتیب بدهید و از کودک بخواهید که هروقت صدای ق را شنید کار خاصی انجام دهد.

  • راهکارهای کلامی برای کمک به بیان این صدا:

یکی از مهمترین راهها نشان دادن جای تولید /ق/ و چگونگی تولید هست صدا را برجسته بگویید تا کودک هم ببیند و هم بشنود.

صدای /ق/ را به تنهایی بگویید ق ق ق ق ق

بعد از تسلط کودک هجاها را تمرین کنید. /قا قا قا …/ قی قی قی …/  قو قو قو و ……./ حالا کودک آماده ق گفتن در کلمه است !

  • کمک فیزیکی برای تولید صدای /ق/، /غ/:

برخی کودکان قادرنیستند زبان خود را در جای مناسب برای تولید این صدا قرار دهند. میتوانید از کودک بخواهید که به عقب تکیه دهد و یا دراز بکشد اینکار باعث میشود که جاذبه خودش زبان را به عقب ببرد. و تولید آسانتر شود. گفتاردرمانگران از ابزارهایی برای اینکار استفاده می نمایند در صورت نیاز مشورت بگیرید. هرگز بدون مشورت دهان و زبان کودک را دستکاری نکنید.

  • راهنماییهای لمسی در تولید آن:

صدای /ق/ صدایی هست که در آن حنجره میلرزد برای جلب توجه کودک دست او را زیر گردنتان قرار دهید و صدای /ق / را بگویید و از کودک بخواهید که سعی کند تقلید کند.

حالا باید چی کار کنم؟

اگر کودک شما در چندین حرف دچار مشکل است و سن او بیش از ۳ سال هست حتمن با یک گفتاردرمان جهت ارایه خدمات تخصصی مشورت نمایید.

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز را انتخاب کنیم؟
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
Review Overview
SUMMARY
4.0
مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تواناییهای کودکان شش ماهه چیست؟ و چگونه اندازه گیری کنیم؟